Tagged: Államcsíny Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Mázsa Péter 00:13 on 2013.03.08 Permalink |
  Tags: Államcsíny, , , , ,   

  Rizsa nélkül: A legjobb összefoglalás a Fidesz támogatóinak alkotmányellenes szándékairól 

  Nagyobb képben: https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/481293_540524005968855_58233508_n.jpg
  Forrás: https://www.facebook.com/helsinkibizottsag

  Lásd még: Vörös Imre volt alkotmánybíró: A hatalomgyakorlás jelenlegi rendszere alkotmányellenes államcsíny http://amexrap.org/fal/hatalomgyakorlas-jelenlegi-rendszere-alkotmanyellenes-allamcsiny

   
 • Mázsa Péter 09:32 on 2012.10.17 Permalink |
  Tags: , , Államcsíny, , , ,   

  Vörös Imre volt alkotmánybíró: A hatalomgyakorlás jelenlegi rendszere alkotmányellenes államcsíny 

  […] Nehéz nem szembe nézni a tényekkel: alapos a gyanú arra nézve, hogy a
  kizárólagos közhatalom-birtokláson alapuló hatalomgyakorlás rendszere kiépült. Ezt a
  köznyelv államcsínynek nevezi. Márpedig sem az egykori Magyar Köztársaságban, sem a
  mostani Magyarországon nem lehetett/lehet államcsínyt végrehajtani – legalábbis legitim
  módon igen, de alkotmányosan nem. A legitimitást – a törvényhozási úton végrehajtottságot –
  ugyanis felülírja az alkotmányosság. Nem „alkotmányos államcsínyről” van/lehet tehát szó,
  hanem csakis és kizárólag alkotmányellenes államcsínyről.

  Az Alkotmánybíróság majd eldönti, ha befogadja az ezzel kapcsolatos indítványokat.
  A Szabadság és Reform Intézet Alapítvány alkotmányjogi panaszát mindenesetre 2012.
  május 22-én meghozott egyhangú végzésével – az egyik alkotmánybíró figyelemre méltó
  (tartalmilag különvéleménynek tekinthető) párhuzamos indokolásával – formai és tartalmi
  hibákra hivatkozással visszautasította. […]

  A végzés ugyanakkor nyitva hagyja az indítvány által feltett alapkérdést:
  alkotmányos-e a jelenlegi magyar közjogi rendszer, vagyis a probléma távolról sem tekinthető
  lezártnak. Egy esetleges újabb kérelmet befogadó döntés hordereje óriási, hiszen ezzel
  Magyarország átvenné a kezdeményező szerepet az európai intézményektől a saját dolgaink
  rendezése tekintetében. Nem kívülről mondanák meg nekünk, hogy mi van összhangban ezzel
  meg azzal az európai jogi szabállyal, hanem mi magunk: Alkotmánybíróságunk mondaná
  meg, hogy mi van összhangban az Alaptörvénnyel. Eljárása pedig már nem egyedi
  alkotmányossági döntések sorozatát igényelné, mert ez a történet már nem erről szól: nem a
  sok aggályt keltő törvény egyik vagy másik rendelkezése által a független demokratikus
  jogállamra rakott bilincsek zárainak egy-egy „kötőtűvel” való „birizgálására” hasonlítana,
  hanem a C) cikk (2) bekezdésének alkalmazása egyetlen „kulcsot” adna valamennyi bilincs
  zárjának egyidejű felnyitására.

  Mert ha a baj valós, akkor figyelemmel kell lenni a C) cikk (2) bekezdésének eddig
  figyelemre sem méltatott, ám alapos normatani szövegelemzést igénylő második mondatára
  is. Eszerint: „Az ilyen [mármint a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló- V.I.]
  törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.”.
  Kulcsfontosságú mondatról van szó, amelynek jelentősége messze túlnyúlik az
  Alkotmánybíróság eljárásán. A mondat normatani szempontból két megállapítást tartalmaz,
  két tényállást szabályoz.

  Egyrészt azt a tényállást, amikor valaki „törekszik” a hatalom kizárólagos birtoklására
  – erre vonatkozik a megszorító feltétel: törekvése ellen csak törvényes úton, törvényes
  eszközöket kimerítve lehet/kell fellépni.

  Másrészt viszont ha már nem törekvésről, hanem befejezett tényről van szó: a hatalmat
  már kizárólagosan birtokolják, a „törvényes”-kitétel értelmezhetetlenné válik, mert ennek a
  feltételnek a megkövetelése ellehetetlenítené magát a „fellépést”. Ha a kizárólagos hatalombirtoklást intézményesítő és működését garantáló törvényeket be kellene tartani, akkor nem lehetne ellene fellépni. Éppen ezért menti fel maga az Alaptörvény az e törvényeknek való
  engedelmesség alól Magyarország polgárait akkor, amikor a dolgok a puszta „törekvések”
  állapotát túlhaladták. Nos, hogy ezzel az alkotmányos lehetőséggel senkinek ne kelljen élnie,
  erre való az alkotmánybírósági eljárás.

  De nemcsak ez: az Alkotmánybíróságot az Alaptörvényt megalkotó Országgyűlés,
  és a mindenkori Országgyűlés bízta/bízza meg, ad neki felhatalmazást és határozza meg
  hatásköreit. A felhatalmazást adó maga is állást foglalhat a C) cikk (2) bekezdése szerinti
  helyzet megítélésének, a közjogi rendszer ennek fényében értelmezendő alkotmányosságának
  kérdésében – adott esetben egyszerű többséggel is.

  Lehetőségeink tehát vannak és van is min gondolkozni […]

  http://jesz.ajk.elte.hu/voros51.pdf

   
  • admin 09:53 on 2012.10.17 Permalink | Log in to Reply

   Róbert Joós A volt alkotmánybírók mindig jókat mondanak, kár hogy már csak voltak.
   6 minutes ago · Like · 1

   Mázsa Péter Nincs mit tenni: első adandó alkalommal ki kell nevezni megint
   A few seconds ago · Like

  • spartakusz 15:20 on 2012.10.18 Permalink | Log in to Reply

   Szevasztok!

   Örömmel töltött el az a tudat, amikor olvastam ezen írást, hogy jogilag képzett ember is megértette – korábban leírt üzeneteimet – kis stílűen – idézem magam: ” … nem lehet , se erőszakosan se anélkül olyant megdönteni amit már megdöntöttek előtte…” írtam már Budaházy ügyben több éve – amikor meg gyanúsították a törvényes rend erőszakos — stb.stb. jogi duma… vagy ha “… ha az aranytojást tojó tyukot ellopták előttem – azt én már ellopni nem tudom…” gondoltam az idegen szó helytelen alkalmazására “elprivatizál…” helyesen akkor privilégiumaziált – például mivel magyar voltam hátrányosan értékelt – ma már nem bánom – így legalább ma már tudom – és nem tud kábítani és adom tovább nektek szüntelen – olvasd “REJTÉJES” ÍRÁSAIMAT BENNE mindent megtalálsz a megoldást IS!
   SZER-E-TETTEL

   ID. KISS LÁSZLÓ

  • admin 23:47 on 2012.11.25 Permalink | Log in to Reply

  • admin 00:42 on 2013.02.27 Permalink | Log in to Reply

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Get Adobe Flash player