Tagged: Cenzúra Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Mázsa Péter 10:33 on 2012.03.03 Permalink |
  Tags: , Cenzúra, ,   

  Az állami médiamonopólium vége: egy frekvencián végtelen csatorna továbbítható 

  Encoding many channels on the same frequency through radio vorticity: first experimental test http://iopscience.iop.org/1367-2630/14/3/033001/article

  Cf. http://www.nature.com/news/2011/110222/full/news.2011.114.html
  http://news.ycombinator.com/item?id=3656314

  Csak győzzük kivárni:)

   
 • admin 08:01 on 2012.02.27 Permalink |
  Tags: , , , Cenzúra, , , , , , , ,   

  Nagggyon explicit 8pont: az EUParlament a Magyarországi politikai fejleményekről, magyarul 

  Hivatalos Amexrap-állásfoglalás az Európai Parlament lenti, magyarul olvasható, Magyarországról szóló állásfoglalásáról:

  1. Az Amexrap az Európai Parlament lenti határozatának egészével, és minden egyes részletével egyetért.

  2. Az Amexrap a tagsága és szimpatizánsai nevében köszönetet mond közvetlenül az Európai Parlamentnek, közvetve pedig az Európai Uniónak, minden tagállamának és polgárának, hogy nem hagynak összezárva bennünket ezzel a szegény, önbizalomhiányos, és egyben istenkompexusban szenvedő Orbán gyerekkel.

  Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása a közelmúltbeli Magyarországi politikai fejleményekről:

  Az Európai Parlament […]

  1. súlyos aggodalmának ad hangot a demokrácia, a jogállamiság, az emberi és szociális jogok, a fékek és ellensúlyok rendszere, az egyenlőség és a megkülönböztetés tilalma terén fennálló magyarországi helyzet miatt;

  2. a magyar állampolgárok és az Európai Unió közös érdekében felhívja a magyar kormányt, hogy tegyen eleget az Európai Bizottság, az Európa Tanács és a Velencei Bizottság fent említett kérdésekkel kapcsolatos ajánlásainak, bírálatainak és kéréseinek, és az Európai Unió alapvető értékeinek és normáinak tiszteletben tartása mellett módosítsa ennek megfelelően az érintett jogszabályokat;

  3. tudomásul veszi, hogy az Európai Bizottság, az Európa Tanács és a Velencei Bizottság elkötelezett annak alapos vizsgálata mellett, hogy megfelelnek-e a magyar jogszabályok nemcsak az európai jogszabályok betűjének, hanem azok szellemének is;

  4. felhívja az Európai Bizottságot mint a szerződések őrét, hogy szorosan kövesse nyomon a fent említett jogszabályok esetleges módosításait és végrehajtását, valamint az európai szerződések betűjének és szellemének való megfelelésüket, továbbá végezzen alapos vizsgálatot az alábbiak biztosítása érdekében:

  a) a bíróságok teljes körű függetlensége, különös tekintettel annak biztosítására, hogy az Országos Bírósági Hivatalt, a Legfőbb Ügyészséget és általában a bíróságokat politikai befolyástól mentesen irányítsák, és a függetlenül kinevezett bírák mandátumát ne lehessen önkényesen lerövidíteni;

  b) a Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó szabályozásnak az európai jogszabályokkal való összhangja;

  c) az adatvédelem intézményi függetlenségének és az információ szabadságának helyreállítása és a vonatkozó törvény betűje és végrehajtása révén történő szavatolása;

  d) az Alkotmánybíróság bármely jogszabály felülvizsgálatával kapcsolatos jogának visszaállítása, ideértve a költségvetési és adóügyi törvények felülvizsgálatához való jog visszaállítását is;

  e) a média szabadságának és pluralizmusának a magyar médiatörvény betűje és végrehajtása révén történő garantálása, különös tekintettel a civil társadalom és az ellenzék képviselőinek a Médiatanácsban való részvételére;

  f) az új választási törvény európai demokratikus normáknak való megfelelése és a politikai hatalomváltás elvének tiszteletben tartása;

  g) a politikai ellenzék demokratikus fellépéshez való jogának intézményeken belüli és azokon kívüli szavatolása;

  h) annak biztosítása, hogy az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény tiszteletben tartsa a lelkiismereti szabadság alapvető elveit, és ne kösse a magyar parlament kétharmados többsége általi jóváhagyáshoz az egyházak bejegyzését;

  5. felhívja az Európai Bizottságot, hogy kérje ki a Velencei Bizottság véleményét az új alkotmányból, az átmeneti rendelkezésekből és a sarkalatos törvényekből álló jogalkotási csomag egészéről, és továbbra is működjön együtt e kérdésekben az Európa Tanáccsal;

  6. utasítja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot, hogy az Európai Bizottsággal, az Európa Tanáccsal és a Velencei Bizottsággal együttműködve kísérje figyelemmel a Bizottság és az Európai Parlament ezen állásfoglalás 4. pontjában foglalt ajánlásainak végrehajtását és a végrehajtás módját, és megállapításairól készítsen jelentést;

  7. utasítja az Elnökök Értekezletét, hogy a 6. pontban említett jelentés fényében mérlegelje, hogy szükség van-e intézkedések – köztük az eljárási szabályzat 74e. cikke és az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti intézkedések – életbe léptetésére;

  8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európa Tanácsnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Alapvető Jogok Ügynökségének, az EBESZ-nek és az ENSZ-főtitkárnak.

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0053&language=HU&ring=B7-2012-0095

   
 • Mázsa Péter 09:38 on 2011.12.12 Permalink |
  Tags: , Cenzúra, , , ,   

  Hunger strike of Nagy Navarro Balázs leader of… 

  Hunger strike of Nagy Navarro Balázs leader of a hungarian media Trade Union:

  Cf. the original shot…

  … and it’s censored version aired on MTV and Duna TV:

  Cameron and Amexrap signal their explicit discontent:

   
 • Mázsa Péter 08:54 on 2011.11.17 Permalink |
  Tags: , Cenzúra, ,   

  Hungarian Media Law: International Mission Condemns Chilling Effect and Calls for Change 

  Budapest, November 16, 2011

  Hungary’s new model of media regulation is creating a chilling effect and undermining freedom of expression said an international partnership mission comprised of leading press freedom and media development organizations today.

  The partnership mission to Hungary, which took place from November 14th to 16th, included meetings with lawyers, journalists, editors, professional associations, representatives of civil society, the new media authorities, and the government representative to discuss the situation regarding the enactment and implementation of the new media law, which went into effect on January 1, 2011.

  “The confluence of a difficult regulatory environment, deteriorating economic conditions, technological change and convergence in media, and a lack of unity and solidarity within the professional community has created a perfect storm that threatens the future of independent journalism in Hungary,” said Aidan White, head of the mission and an expert with the Media Diversity Institute.

  Since the legislation was passed in December of last year, it has received widespread criticism from the international community, including the Council of Europe, the European Parliament, the Media Representative of the OSCE, the United Nations special rapporteur on freedom of expression, and all leading press freedom and human rights organizations.

  Key findings of the partnership mission include:

  • The media regulation, particularly with regard to protection of sources, is incompatible with European and international law;
  • The legislation provides limited possibilities for judicial review of the decisions of the media authority and the media council;
  • The forms of co-regulation that have been developed in response to the legislation are not substitutes for self-regulation and are effectively outsourcing censorship with the co-operation of national and international media owners alike;
  • The licensing regime in Hungary has the potential to undermine the promotion of diversity and pluralism, which is an obligation under European and international treaties; and
  • Questions remain over the capacity of the reorganized system of public service media to provide pluralist, diverse and quality information as a public good.

  “We believe that the concerns expressed by the international community remain valid and we commit ourselves to continue to monitor the impact of the legislation in the coming months,” continued Mr. White.

  “We further call on the Hungarian government to openly engage in further dialogue with these experts and to consider changes to remedy the significant failings of the current legislation.”

  The International Partnership Mission of freedom of expression and media development groups consisted of:

  Article 19 http://www.article19.org
  Freedom House http://freedomhouse.org
  Index on Censorship http://indexoncensorship.org
  Independent Journalism Centre Moldova http://ijc.md
  International Press Institute http://freemedia.at
  International Media Support http://i-m-s.dk
  European Federation of Journalists http://europe.ifj.org
  Media Diversity Institute http://media-diversity.org
  Open Society Media Programme http://www.soros.org/initiatives/media
  Network for Reporting on Eastern Europe http://n-ost.org
  South East Europe Media Organisation http://seemo.org
  South East European Network for Professionalisation of Media http://seenpm.org

   
 • Mázsa Péter 13:56 on 2011.11.12 Permalink |
  Tags: , Cenzúra, , , , ,   

  De facto censorship in Hungary / A de facto cenzúra Magyarországon 

  http://atlatszo.hu/2011/11/12/the-freedom-of-the-press-and-its-legal-limitations-in-hungary

  http://atlatszo.hu/2011/11/12/a-sajtoszabadsag-es-jogi-korlatai-magyarorszagon

   
 • Mázsa Péter 11:17 on 2011.10.23 Permalink |
  Tags: Cenzúra, , , ,   

  az atlatszo.hu működésének már az első hetében fényesen igazolódtak a[z…] aggodalmak, melyek szerint a törvény hatályba lépésével Magyarországon gyakorlatilag megszűnt az újságírói forrásvédelem. A médiaalkotmány ugyanis úgy fogalmaz, hogy bíróság vagy nyomozó hatóság a nemzetbiztonság és a közrend védelme, vagy bűncselekmények elkövetésének felderítése vagy megelőzése érdekében kivételesen indokolt esetben az információforrás felfedésére kötelezheti a médiatartalom-szolgáltatót. És pontosan ez volt az a paragrafus, amelyet a fejemre olvasott a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Főosztálya részéről eljáró nyomozó, amikor az újságírói forrásvédelemre, az Európai Emberi Jogi Egyezményre és az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatára hivatkozva nem neveztem meg egy hackertámadásról szóló hírünk forrását. A nyomozó ezután arra figyelmeztetett, hogy ez hamis tanúzást érhet, amit a törvény szabadságvesztéssel rendel büntetni. A nyomozó hatóság egyébként kísérletet sem tett arra, hogy meghatározza, miért volna kivételesen indokolt ez az eset, és azirányú érvelésünk sem hatotta meg a rendőrséget, hogy ha egy információforrás nem lehet biztos abban hogy kilétére nem derül fény, akkor nem fogja informálni a sajtót a nyilvánosságra tartozó ügyekről, ez pedig a sajtószabadság korlátozását jelenti.[…] Dirk Voorhoof, a genti egyetem médiajog-professzora, az Európa Tanács szakértője az esetünkkel kapcsolatban úgy tájékoztatott, hogy a magyar rendőrség eljárása, melynek során egy adathordozót is lefoglaltak, megsértette az Európai Emberi Jogok Egyezményét, amennyiben a tagállamokban a rendőrség, de még az ügyészség sem kötelezhet egy újságírót a forrásai felfedésére vagy foglalhat le szerkesztőségi iratokat: ilyesmit csak bíróság rendelhet el, az is csak kivételes körülmények között, erős indoklással.

  Bodoky Tamás újságíró, az atlatszo.hu főszerkesztője
   
 • Mázsa Péter 10:01 on 2011.03.23 Permalink |
  Tags: Cenzúra, , , ,   

  Hogyan szégyenítette meg Orbánt a Washington Post? 

  Mint arról év végén tudósítottunk, a Washington Post “Magyarország Putyinizációja” c. cikkében javasolta: ha Orbán nem változtat hatalmi koncentrációt célzó politikáján, Clinton külügyminiszter és az Uniós kormányfők szégyenítsék meg azzal, hogy nem jönnek el május 27-én Magyarországra, a tervezett keleti partnerségi csúcstalálkozóra.

  Február 17-én kiderült, hogy Amerika, Európa és a keleti partnerek Orbán megszégyenítése mellett döntöttek. Az érdemi csúcsot szeptemberre halasztják, amikor már az új lengyel EU-elnökség tarthatja meg, május 27-én pedig protokollárisabb államfői találkozót tartanak Lengyelországban ahelyett, hogy Magyarországra jönnének.

  “A hvg.hu kérdésére kormányzati források cáfolták, hogy a csúcs elhalasztásának bármilyen köze lenne azokhoz a korábbi és jelenlegi nemzetközi és uniós aggályokhoz, amelyek a Fidesz-kormány vitatott döntéseivel – többek között a médiatörvény életbe léptetésével – kapcsolatosak.”
  http://hvg.hu/vilag/20110217_keleti_partnerseg_csucstalalkozo_godollo , na de a kormányzati források – a fentiek alapján megítélve – nyilván hazudtak.

  Tegnap kiderült, hogy Obama is részt vesz a május 27-i lengyel rendezvényen.

  A Washington Postnak sikerült: O. Viktor nagy nyilvánosság előtt a sarokban térdepel.

  Mi pedig helyette szégyenkezünk.

   
 • Mázsa Péter 11:42 on 2011.02.23 Permalink |
  Tags: , Cenzúra, ,   

  Cenzúratörvény / Censorship law in Hungary: Nyílt levél Neelie Kroes uniós biztosnak / Letter to Neelie Kroes, European Digital Agenda Commissioner 

  A TASZ álláspontja szerint a kormány médiatörvény módosítási szándékai nemcsak elégtelenek, de helyenként még szigorúbb feltételeket írnának elő, mint a jelenleg hatályos törvény.

  Neelie Kroes digitális politikáért felelős EU-biztos, az Európai Bizottság alelnöke januárban vizsgálatot indított a magyar médiatörvények európai uniós joggal való összhangja miatt. A Kormány módosítási javaslatot készített a törvényről, amely sajtóhírek szerint Neelie Kroes támogatását élvezik. A TASZ szerint a módosítások nemcsak az Uniós Biztos kifogásait nem orvosolják, de helyenként még a hatályos szabályozásnál is korlátozóbb eredménnyel járna elfogadásuk.

  Így például a kormány módosítási javaslata szerint a televíziók és rádiók esetén a tájékoztatási kötelezettséget új szabály határozná meg, az arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása érdekében. Ez azonban még közvetlenebb tartalmi beavatkozást jelent a média szerkesztési szabadságába, mint a hatályos szabály. A TASZ reméli, hogy az arányosság nem jelenti a politikai pártok hatalmi helyzete szerinti arányosságot a tájékoztatás tekintetében. A demokratikus közvélemény követelményét pedig a világon még sehol sem tudták kielégítően törvényben definiálni, pontosan azért, mert nem lehet: éppen attól demokratikus egy közvélemény, hogy az nem törvényben kerül meghatározásra.

  A származási ország elvével kapcsolatban a kormány javaslata ugyan megoldaná a televíziók és a lekérhető szolgáltatások esetében az uniós joggal való harmonizációt, azonban a módosítás felemásra sikerült, így a Médiahatóság továbbra is felléphet a külföldi rádiókkal, valamint az online és nyomtatott sajtóval szemben.

  A regisztrációs kötelezettségre vonatkozó szabályok változása pedig azt eredményezi, hogy egy újabb, 1 millió forintig terjedő pénzbíráság kivetésére adna lehetőséget a törvény.

  A TASZ nyílt levelében azt kéri Kroes biztostól, hogy folytassa a tárgyalásokat a kormánnyal és vizsgálatát terjessze ki további érintett uniós jogszabályok vizsgálatára, valamint a sajtó- és szólásszabadság szempontjából is vizsgálja a magyar törvényt. http://tasz.hu/szolasszabadsag/tasz-nyilt-levelet-irt-mediatorveny-modositasa-miatt-neelie-kroes-unios-biztosnak

  A nyílt levél teljes szövege: http://tasz.hu/files/tasz/imce/kroes_level_magyar0223.pdf

  The HCLU [Hungarian Civil Liberties Union] wrote a letter to Neelie Kroes to express our grave concern about the amendment proposed to the Hungarian Press and Media Act and the Media Services and Mass Media Act by the Hungarian government which it has been said is supported by Commissioner Kroes.

  The HCLU’s position is that Hungarian media laws constitute violations of European Directives in many details as well as that of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Furthermore some points of the proposed amendments are even more restrictive on freedom of the press than the earlier versions. http://tasz.hu/en/freedom-of-speech/letter-neelie-kroes-european-digital-agenda-commissioner

  Letter to Neelie Kroes download: http://tasz.hu/files/tasz/imce/kroes_letter_0223.pdf

   
 • Mázsa Péter 14:27 on 2011.02.15 Permalink |
  Tags: , Cenzúra,   

  EU-parlament: Négypárti közös indítvány egy tökösebb uniós álláspontra a magyar médiatörvénnyel kapcsolatban 

  Az indítványról csütörtökön dél és egy között szavaz az EU-Parlament.

  A 4 pártnak összesen 358 szavazata van a 736-ból (48%), +11 szavazat (=369) kéne az 50% + 1 szavazathoz.

  Részletek:

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION
  14.2.2011

  pursuant to Rule 110(4) of the Rules of Procedure
  replacing the motions by the following groups:
  Verts/ALE (B7‑0103/2011)
  ALDE (B7‑0104/2011)
  GUE/NGL (B7‑0107/2011)
  S&D (B7‑0112/2011)

  on media law in Hungary

  […]

  European Parliament resolution on media law in Hungary

  The European Parliament,

  […]

  1. Calls on the Hungarian authorities to restore the independence of media governance and halt state interference with freedom of expression and balanced media coverage, and believes that over-regulation of the media is counterproductive, jeopardising effective pluralism in the public sphere;

  2. Welcomes the Commission initiative to request clarifications on the Hungarian media law and its conformity with EU Treaties and law and the announcement made by the Hungarian authorities in relation to their readiness to amend the law;

  3. Deplores the Commission’s decision to target only three points in connection with the implementation of the acquis communautaire by Hungary and the lack of any reference to Article 30 of the AVMSD, which has the effect of limiting the Commission’s own competence to scrutinise Hungary’s compliance with the Charter of Fundamental Rights when implementing EU law; urges the Commission to examine Hungary’s compliance with the liability arrangements laid down in Directive 2000/31/EC on electronic commerce and Hungary’s transposition of the EU framework decisions on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law (2008/913/JHA) and on combating terrorism (2008/919/JHA), which include references to freedom of expression and circumventions of the rules on media freedom;

  4. Calls on the Commission to proceed in a swift and timely manner with its thorough examination of the issue of bringing the Hungarian media law into conformity with European legislation, particularly the Charter on Fundamental Rights, to set a tight deadline for the Hungarian authorities to change the law, and should the deadline not be met, initiate infringement proceedings;

  5. Calls on the Hungarian authorities to involve all stakeholders in the revision of the media law and of the Constitution, which is the basis for a democratic society founded on the rule of law, with appropriate checks and balances to safeguard the fundamental rights of the minority against the risk of the tyranny of the majority;

  6. Calls on the Commission to act, on the basis of Article 265 TFEU, by proposing a legislative initiative pursuant to Article 225 TFEU on media freedom, pluralism and independent governance before the end of the year, thereby overcoming the inadequacies of the EU’s legislative framework on the media, making use of its competences in the fields of the internal market, audiovisual policy, competition, telecommunications, State subsidies, the public-service obligation and the fundamental rights of every person resident on EU territory, with a view to defining at least the minimum essential standards that all Member States must meet and respect in national legislation in order to ensure, guarantee and promote freedom of information and an adequate level of media pluralism and independent media governance;

  7. Calls on the Hungarian authorities, in the event that the media law is found to be incompatible with the letter or spirit of the Treaties or EU law, in particular the Charter of Fundamental Rights, to repeal and not to apply the law or those elements thereof that are found to be incompatible, in accordance with the comments and proposals made by the European Parliament, the Commission, the OSCE and the Council of Europe Commissioner on Human Rights, the recommendations of the Committee of Ministers and Parliamentary Assembly of the Council of Europe, and the case-law of the European Court of Justice and the European Court of Human Rights;

  8. Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the Council of Europe, the governments and parliaments of the Member States, the Fundamental Rights Agency, the OSCE and the Council of Europe. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-2011-0103&language=EN

   
  • admin 19:59 on 2011.02.15 Permalink | Log in to Reply

  • Pásztor Szilárd 15:40 on 2011.02.19 Permalink | Log in to Reply

   Jé, csak nem maguk az előterjesztők kérték a szavazás elhalasztását? 🙂
   Kíváncsian várom, hogy az EU-s elvtársakban hogyan csapódik le idővel, hogy a magyar elvtársaik falnak vezették őket ezzel a médiatörvény ürügyén rendezett hisztivel.
   Mivel mostanra kiderült, hogy pusztán néhány apró technikai módosításban tudott megtestesülni a nagy kritikai szellem (hogy azért valami egeret mégis vajúdjanak a hegyek, ha már…), zavarában az EU is nekiállt magyarázni arról, hogy meg kéne nézni az összes ország médiaszabályozását, és ezzel elismerte, hogy a magyar törvény semmiben sem lépi túl a széleskörű gyakorlatot.
   Azt viszont tudhatjuk, hogy ha minden országot egyszerre akarnak felülvizsgálni, akkor annak, főleg az erős tagállamok érdekei miatt, milyen vége lesz: pontosan semmilyen.
   A szavazás elhalasztásával, azaz gyakorlatilag végleges sutba dobásával egy dologban bizonyult okosabbnak a nyugati ballib oldal a magyarnál: észreveszik, ha döglött lovon ülnek, és végre leszállnak róla.

 • Mázsa Péter 11:45 on 2011.02.10 Permalink |
  Tags: Cenzúra,   

  Amerikai vezető diplomata: odafigyelünk Magyarországra: “[…] A diplomata ugyanakkor kitért a Kossuth téri tiltakozásokra, és elmondta: Bodoki Tamás magyar újságíró a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy az új médiatörvény miatt most talán nem tudna a rendőri brutalitásról ugyanúgy beszámolni, mint azt a 2006-os, díjnyertes oknyomozó munkájában tette. De még ha tudna is, a magas bírság miatt nem volna olyan sajtóorgánum, amely azt közölni merné. […]” http://www.mti.hu/cikk/2011/02/10/amerikai_vezeto_diplomata-_odafigyelunk_magyarorszagra-531477

   
 • Mázsa Péter 13:50 on 2011.02.09 Permalink |
  Tags: Cenzúra   

  A cenzúratörvény felfüggesztését követeli egy Európai Parlamenti határozattervezet 

  “A magyar médiatörvény alkalmazásának felfüggesztését követeli az Európai Parlament (EP) zöldpárti frakciója szerdán ismertetett határozattervezetében. Mint Rebecca Harms, a frakció társelnöke újságírókkal közölte, tudomása szerint a zöldek mellett a liberálisok, a szocialisták, valamint a radikális baloldal képviselői is támogatják azt az elképzelést, hogy az Európai Parlament jövő heti strasbourgi plenáris ülésén EP-határozatban adjanak hangot a magyar médiatörvénnyel szembeni kifogásoknak. A frakciók között egyeztetés kezdődik a kérdésben – tette hozzá.

  A zöldek határozattervezete felszólítja a magyar kormányt, hogy függessze fel a törvény alkalmazását, és készítse elő a kérdéskör új szabályozását paritásos alapon, az ellenzék és a civil társadalom bevonásával. […]

  “A jogsértő médiatartalomért kizárólag a bíróság szabhasson ki büntetést a jogszabályok alapján” – tette hozzá mindehhez Daniel Cohn-Bendit, a zöldpárti frakció másik társelnöke […]” http://hirszerzo.hu/belfold/20110209_europai_zoldek_mediatorveny

   
 • Mázsa Péter 10:47 on 2011.02.09 Permalink |
  Tags: Cenzúra, , ,   

  1pont a demokráciáról szóló Budapesti Dworkin-előadásról [+teljes szöveg] 

  Dworkin olvasására nem kell buzdítani, íme a teljes szöveg: http://szuveren.hu/vendeglap/ronald-dworkin/mi-a-demokracia

  Majdnem mindenben egyet lehet érteni vele, talán csak annyi, hogy sztem felesleges a demokrácia jelentését polírozgatni. A demokrácia a nép uralma, δῆμος + κράτος, démosz + kratosz, “oszt jónapot!”. Magyarországon márpedig demokrácia van, amíg vannak szabad választások – bár tény, hogy a cenzúratörvény és annak következtében a választókra a tévékből zúduló politikai moslék miatt a választások szabadsága, és így a demokrácia is megkérdőjelezhető.

  Amit biztosan együtt siratunk Dworkinnal, az az alkotmányos demokratikus köztársaság http://amexrap.org/fal/meghalt-az-alkotmanyos-demokratikus-koztarsasag-itt-a-demoracia , meg a jogállam http://amexrap.org/fal/1lmps-42jobbikos-37fidesz-kdnps-222fideszes-es-2fuggetlen .

  Ezek már sajnos biztosan nincsenek a bizonytalanul demokratikus Magyarországon, 2010 november 16-a óta.

   
 • Mázsa Péter 11:32 on 2011.02.03 Permalink |
  Tags: Cenzúra,   

  EU: mit vizsgál? Kormány: mire válaszol? http://ataszjelenti.blog.hu/2011/02/03/mit_vizsgal_neelie_kroes_mire_valaszol_a_kormany

   
 • Mázsa Péter 13:32 on 2011.01.28 Permalink |
  Tags: Cenzúra,   

  Videó+Szöveg: Dénes Balázs (TASZ) beszéde a tüntetésen: “Köszönöm a meghívást és a felkérést, és köszönöm, hogy ennyien eljöttek!

  1989-ben gyerek voltam, és őszintén szólva egy kicsit mindig is sajnáltam, hogy kamaszként gyakorlatlag kimaradtam a rendszerváltás eufórikus pillanataiból. Mindig is úgy gondoltam, nagyszerű teljesítmény lehetett, ahogy a nemzet kivívta magának a szabadságjogokat. Több mint 20 évig hittem, hogy Magyarországon nem kell már többet a szólásszabadságért, a sajtó függetlenségéért és az alkotmányos jogok tiszteletben tartásáért küzdenünk – azt hiszem, tévedtem, de bár ne lett volna esélyem arra, hogy ismét e jogok tiszteletben tartásáért, sőt megőrzéséért látok tömegeket küzdeni.

  A napi rohanás mellett keveseknek adatik meg, hogy hátradőlve vagy felemelkedve egy kicsit körülnézzenek, és rácsodálkozzanak arra, mi is történik velük. Időnként erre szerintem nagy szükség van, mert ha az ember ezt nem teszi meg, könnyen lehet, hogy mire mégiscsak észbekap, és körülnéz, milyen is lett az ország, amiben él, már késő lesz…
  Éppen ezért kérem, hogy egy pillanatra tegyék félre a gyakorlatot, és válaszoljunk néhány elemi kérdésre:

  Akarunk-e egy olyan országban élni, ahol az adófizetők pénzéből fenntartott média 90 %-ban kormánypárti politikusoknak, és kormánybarát véleményeknek ad teret?

  Akarunk-e egy olyan országban élni, ahol az emberi jogok világnapján a közszolgálati rádió riportere nem meri leadni egy emberi jogi aktivistával készített interjúját, mert azt túl kritikusnak tartja a kormánnyal szemben?

  Akarunk-e egy olyan országban élni, ahol egy minisztérium sajtósa veszi magának a bátorságot, hogy megmondja a riporteknek, mivel kellene, és mivel nem kellene foglalkozniuk?

  Akarunk-e egy olyan országban élni, ahol igazából nem is szükséges cenzúra-törvényeket hozni, mert az öncenzúra és a szervilizmus megteszi a magáét?

  Akarunk-e olyan országban élni, ahol egyrészről a politika, másrészről az érinthetetlen gazdasági nagyurak szorongatják a szerkesztőket és a kiadókat?

  És végül, akarunk-e olyan országban élni, ahol a szabadságjogok helyett a törvény lassan már megint csak a kólát védi?

  És most a kérdések után a válaszok: Akik az előző kérdésekre igennel válaszoltak, azoknak van egy jó hírem: haza lehet menni, és hátra lehet dőlni, álmuk ugyanis megvalósult: mert az általuk vágyott ország nem más, mint Magyarország!

  Azonak, akik nemmel válaszolnak, viszont két rossz hírem is van. Egyrészt, hogy sajnos jelenleg Magyarország bizony ilyen ország, a másik rossz hír pedig az, hogy amíg nem teszünk ez ellen, addig nem is fog semmi változni semmilyen téren – se a Kossuth téren, se a szólásszabadság terén.

  Mostanában és az elmúlt években is sokszor hihetjük azt, hogy a hatalom drog. Vagy ha úgy tetszik, a politikai hatalom könnyű drog, a kétharmados többség viszont már kemény drog, valamilyen különösen erős tudatmódosító szer. Módosítja a tudatot, ha az embernek szinte korlátlan hatalma van – csak ez és semmi más nem lehet magyarázat arra, miért gondol gyökeresen mást valaki ugyanarról a témáról néhány év különbséggel. Hadd olvassak fel egy idézetet egy magyar miniszterelnöktől. Ez a magyar miniszterelnök az akkori köztársasági elnöknél tett látogatása során arról panaszkodott, hogy Magyarországon veszélyben van a sajtószabadság. Ez a miniszterelnök akkor azt mondta:
  „a vitatott személyi döntések következményeként még egyoldalúbbá válhat a magyar televíziós tömegtájékoztatás”, ezzel pedig tovább fokozódik „a magyar média amúgy is súlyos kiegyensúlyozatlansága”. És „ezek a fejlemények súlyosan kedvezőtlen hatást gyakorolnak a magyar demokrácia és jogállamiság bel-és külföldi megítélésére.”

  Az a miniszterelnök, aki e szavakat elmondta, fontosnak tartotta a média szabadságát, fontosnak tartotta a demokrációt és a jogállam intézményeit, és az ország külföldi megítélését is. Tudta, mit ér az Alkotmánybíróság, hiszen néhány évvel később ugyanő azt is mondta, hogy “Magyarország olyan ország, ahol az Alkotmánybíróság döntései mindenkire kötelezőek. Nincs kibúvó, kiskapu, ez a magyar demokrácia egyik vastörvénye.”

  Nem tudom, mi a nagyobb baj, az, hogy a jelenlegi miniszterelnökről a jelek szerint ez nem mondható el, vagy az a kegyetlen igazság, hogy nem két emberről beszélünk, hanem egyről. Magyarországnak ugyanis 2002-ben és most is ugyanaz volt a miniszterelnöke. Csak aki 2002-ben a sajtószabadságért aggódott, az most cenzúra-törvényt vezet be, aki 2007-ben az Alkotmánybíróság kötelező erejű döntéseit a magyar demokárcia vastörvényének nevezte, az most vasököllel csapott le az Alkotmánybíróságra, amikor az ellent mert mondani kormányának, és a kormány parlamentjének, és aki 9 éve még a hazai demokrácia és jogállam külföldi megítélése miatt aggódott, az most tévedésnek tartja az európai kritikákat egy Európában példa nélkülinek és elfogadhatatlannak tartott törvénnyel kapcsolatban.

  Barátaim, ne ámítsuk magunkat, az ország nagy bajban van. Gazdaságilag, morálisan, a sor végtelenségig folytatható lenne – de a remény nemcsak hogy él, hanem egyre inkább testet ölt! A demokrácia olyan, mint a jó párkapcsolat: attól jó, és addig jó, amíg egyrészt minden fél hisz benne, másrészt mindenki dolgozik rajta, és nem hagyja feledni alapértékeit. Csak rajtunk áll, hogy öntudatos polgárként felemeljük-e a hangunkat az ellen, ami történik, és teszünk-e valamit azért, hogy megváltozzanak a dolgok – ha ezt megtesszük, már sokat lépünk előre. Mert akkor, legyenek bármilyen elszántak is a hatalom birtokosai szabadságjogaink korlátozásában és az alkotmányos demokrácia leépítésében, legyen bármely bénult, tetszhalott vagy hitelét vesztett is a parlamenti ellenzék, a demokráciára törők nem érhetnek el sikert. Ha szinte a semmiből ezrek jönnek el többször is, hogy tiltakozzanak, ha a Facebookon több mint 70 ezer ember adja arcát és nevét a fellépéshez, ha ennek a tüntetésnek két nap alatt összeadják a költségvetését, akkor nem tudnak elhallgattatni minket. Használjuk arra a közösségi oldalakat, amire a legjobbak: építsünk közösséget – ha a Közel-keleten forradalmat lehet szervezni e hálózatokon, akkor a hazai politikai önkénynek és önkényes politikáknak is lehet akadályokat állítani e módon.

  Két hete azt énekeltük itt együtt, hogy „miért hagytuk, hogy így legyen?“ A dalt szeretem, de ha nem akarjuk ezt énekelni 5-10 vagy 20 év múlva is hasonló környezetben, akkor a recept nagyon egyszerű: NE HAGYJUK, HOGY ÚGY LEGYEN! El a kezekkel a szólásszabadságtól, éljen a demokrácia, éljen a szabad sajtó!” http://www.facebook.com/note.php?note_id=185019568185155&id=126747737392857

   
  • (facebook!) 15:03 on 2011.01.28 Permalink | Log in to Reply

   Nem akarok hinni a szememnek:
   “1989-ben gyerek voltam, és őszintén szólva egy kicsit mindig is sajnáltam, hogy kamaszként gyakorlatilag kimaradtam a rendszerváltás eufórikus pillanataiból. Mindig is úgy gondoltam, nagyszerű teljesítmény lehetett, ahogy a nemzet kivívta magának a szabadságjogokat.”
   – Tessék mondani, MELYIK nemzetről is van itt nagyba’szó?
   Ugye nem arról, amelynek a rendszerváltása egy felülről elrendezett ALKU volt, a hatalom addigi kisajátítói és pár tucat ellenzéki kerekasztalos között, amit azután megerősíttettek ugyan egy (amúgy is épp soron következő!) választással, de jobbára egy nyugatos jóléti állam-képpel kecsegtetve…

   • Mázsa Péter 15:21 on 2011.01.28 Permalink | Log in to Reply

    Első pillanatban nekem is ez villant be, amikor hallottam, de aztán eszembe jutott az a rengeteg tüntetés is, amin 89 március 15 előtt ott voltam (az volt az utolsó “vonulós” tüntetés, amin résztvettem), és ettől megnyugodtam. A Lánchídi csatát (1986 márc 15) elmulasztottam, mert egyszerűen nem találtam a tüntetőket, de az 1987 márc 15-ös 10ezres menettől kezdve két éven át jó sok kilométerünkbe került, amíg 1989 okt 23án Szűrös Mátyás kikiáltotta a köztársaságot (hogy aztán majd Orbán 2010 nov 16-án megsemmisítse: http://amexrap.org/fal/meghalt-az-alkotmanyos-demokratikus-koztarsasag-itt-a-demoracia )
    Szóval az alku feltételeit is meg kellett teremteni, és az igenis eufórikus volt.

 • Mázsa Péter 11:02 on 2011.01.28 Permalink |
  Tags: Cenzúra,   

  Szuper videó a tegnapi tüntetésről:

  [Most idejében odaértem]

   
 • Mázsa Péter 10:43 on 2011.01.28 Permalink |
  Tags: Cenzúra,   

  1millióan 1Kossuth téri Ice-T koncertért http://www.facebook.com/pages/Egymillioan-egy-Ice-T-koncertert-a-Kossuth-terre/196524030360944 🙂

   
 • Suto Tamas 08:25 on 2011.01.25 Permalink |
  Tags: Cenzúra,   

  Miért hagytuk, hogy így legyen? 

  1989-ben hazamentem. Boldog voltam, mert láttam elenyészni a megvilágosodás savaiban azokat a megdönthetetlennek hitt monstrumokat, melyeket vállalhatatlannak és fenntarthatatlannak tartottam és a gyönyörű színes pezsgésben a szemem előtt alakultak ki azok a keretek, melyekről biztosan hittem, hogy gyermekeimnek érdemes lesz élni közöttük. Hazamentem, hogy az akkor még kicsi apróságoknak, a családomnak, a munkámnak és a hobbyjaimnak élhessek.

  Azóta politikussal négyévente találkoztam, amikor ikszet rajzoltam valamelyikük képébe. Letudtam ezzel, amit fontosnak tartottam és a következő négy éven át helyeseltem, vagy bosszankodtam, térdemet csapkodtam, vagy elcsodálkoztam, mindig otthon. Sosem gondolkoztam el azon, hogy mi formálja a politikust olyanná, amilyennek mutatkozik. Sorban selejteztem le őket a tudatomban és nem tűnt fel, hogy ha mindnyájan alkalmatlannak látszanak, ugyan kitől is várok bármit, ami ennek az országnak a fejlődését szolgálja!

  Ezzel bizony most kell szembenéznem, ha eddig nem. Láttam én sokszor politikusokat beszélni, tanúja voltam annak, hogyan válik a politikai szó, majd következményeként a tett is kommunikációs bravúrgyakorlattá. Tanúja voltam, hogy a politikus hogyan keresi a mozgásterét: milyen értékekhez igazodjon, ha hosszú távon sikertermékként akar tündökölni a választói égbolton. Láttam és magamban magyaráztam váratlan kudarcokat, választási vereségeket azzal, hogy lám a vesztes szava nem találta meg kellőképpen az utat választóihoz. Nem is találhatta. Egyik oldalon sem. Mert nincs artikulált kifejezése a választói akaratnak. Mert egy politikus nem láthatja, hogy milyen arányban veszít, vagy nyer, ha egyik vagy másik oldalra áll mondjuk a romakérdésben, vagy az adóelkerülés felszámolásában, az oktatás reformjában, vagy a környezetkárosítás következetes szankcionálásában. Nem talál partnert abban, hogy megtudhassa, mit várnak tőle és ez a várakozás mekkora társadalmi jóváhagyást jelent. Ennek hiányában neki kell kategóriákat felállítani abban a reményben, hogy azok elég szavazót tömörítenek egybe. Nálunk erről szól a baloldal – jobboldal, rendpártiság – szabadság, honiság – nemzetköziség, hazai és multinacionális tőke tematizálásának minden eleme.

  A politikusaink közvetített kép hiányában, sötét képernyő előtt filmet forgatnak számunkra arról, hogy hogyan működünk mi.

  2011. január 14-én ott álltam a Kossuth téren és az járt a fejemben, hogy milyen már az, hogy ugyanazért jöttem, mint bő 20 évvel korábban. Hová tűnt az elmúlt 20 esztendőnk, ha nekem újra pluralizmusról, sajtó-és szólásszabadságról, demokratikus ellensúlyokról kell gondolkodnom!

  Ha nem mentem volna haza 1989-ben, most civil szervezetek lennék. Érdeklődésemnek megfelelő témában – az emberhez méltó egészségügy, az életutat átfogó méltányos nyugdíjstruktúra, a nők társadalmi helyzete, a környezet fenntarthatósága, vagy a fejlődést méltányoló és simliskedés nélkül vállalható adórendszer kérdéseiben – tömörítenék többségi véleményt. Évek során munkámmal eloszlattam volna a kérdéskörben felmerülő divatos félreértéseket, az ellentétes vélemények közül kikristályosítottam volna a többség számára vállalható szempontokat, azokat a politika szemszögéből alkalmazható programokká fejlesztettem volna. A politikusok számára énképük kialakításához vállalható, vagy elutasítható szempontjaimmal elértem volna, hogy világos legyen: az adott kérdéskörben konszenzusra jutó választók melyik politikust támogassák szavazataikkal, ha céljaik elérésére törekednek. Egyezségeket kötöttem volna pártokkal, hogy programjainkat emeljék át terveikbe és a nyilvánosság előtt számoltam volna el a társadalomnak arról, hogy ebből mit valósított és mit hiúsított meg a politika. A programban szereplő célkitűzések megvalósítását következetesen hiányoló választók így valós impulzusokat kaphattak volna arról, hogy mely politikai csoportok mögé érdemes szavazataikkal felsorakozni. A politikusok pedig arról, hogy egy-egy napirendi pontjukkal nyernek-e, vagy éppen veszítenek szavazóik között.

  2011. január 14-én ott álltam a Kossuth téren és vártam a hangot, mely bő 20 éven át annyiszor megszólított: „Hagyd a francba már ezeket, annyi dolgod van, mit törődsz Te ezekkel? Gondolod, hogy bármi változik attól, hogy Te itt pöfögsz?” Ám csend volt a fejemben. Hallgattam Busa Pistát és Bródyt, meg, ahogy a tízezres tömeg bátortalanul megszólal első jelszavaival. A torkomat a düh fojtogatta, a képtelenség okán, hogy megint ezért állok itt. S akkor a hang csendesen ennyit mondott: „Többé nem menj így haza!”

  [FYI: Tüntetés a sajtószabadságért 2, 2011. január 27. · 18:00 – 19:00, Kossuth tér, http://www.facebook.com/event.php?eid=100771163333751 ]

   
 • Mázsa Péter 15:39 on 2011.01.21 Permalink |
  Tags: Cenzúra, ,   

  A médiatörvény elemzése első rész: TASZ … 

  A médiatörvény elemzése első rész: TASZ összefoglaló a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényről: http://tasz.hu/szolasszabadsag/mediatorveny-elemzese-elso-resz

   
 • Mázsa Péter 00:34 on 2011.01.20 Permalink |
  Tags: , Cenzúra, , Français   

  Videó, EU-Parlament, Cohn-Bendit: “Felfogja-e Orbán Úr, hogy mi, az EU a totalitarizmus ellen születtünk meg?! / Do you understand Mr Orban that we, the EU were born against totalitarianism?!” 

  Français: http://www.youtube.com/watch?v=9eLObE7EWro

  Vö.: “Orbán Viktor megvédte Magyarországot Strasbourgban” http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/mediatorveny-orban-viktor-megvedte-magyarorszagot-strasbourgban
  Vö.: http://amexrap.org/fal/horror

   
  • Stankovits György 08:34 on 2011.01.20 Permalink | Log in to Reply

   Tudod mi jutott eszembe ennek a beszédnek a felvezetéséről? Kb ez: “vannak rendes cigányok, én is ismerek ilyeneket, de…” Szóval ilyen szellemiségű volt ez a beszéd.

   • Mázsa Péter 23:43 on 2011.01.23 Permalink | Log in to Reply

    Státuszban kb el is találtad. A magyarok, mint Európa cigányai: ez a magyaroknak, mint az enyhén szólva nem éppen a tolaranciaszintjükről http://amexrap.org/fal/megdobbento-adatok (10-11. dia) híres versenyzőknek pontosan kifejezi, mi a státuszunk a Lajtától nyugatra.

    + az Ipolytól délre.

  • Barnuska 12:37 on 2011.01.20 Permalink | Log in to Reply

   Szuper ez a video…
   főleg a médiatörvény kapcsán, csak azt nem értem miért nincs meg Orbán Viktor válasza. Kiegyensúlyozottság ugyebár…
   khmm…
   audetur altera pars…
   azaz hallgattassék meg a másik fél is.
   ja, hogy az már nem demokratikus, meg nem európai. fújjj

  • petfold 16:43 on 2011.01.20 Permalink | Log in to Reply

   Mondjuk jobb lett volna, ha nem “Dany le Rouge” mondja, még ha igaza is van.

 • Mázsa Péter 12:13 on 2011.01.15 Permalink |
  Tags: Cenzúra,   

  Kossuth tér, tegnap [videó] 

  … én viszont teljesen lekéstem a sztorit.

  6:40-kor, amikor bementem egy sörért egy Falk Miksa úti közértbe, kicsit gyanús volt, hogy néhányan szállingóztak szembe. Amikor pár perc múlva kijöttem, már egyértelmű volt a helyzet: vége. Már a tüntetések sem a régiek:)

  Na majd 2 hét múlva jobban sietek.

  [Egy másik interpretáció itt.]

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Get Adobe Flash player