Tagged: Magyar Gárda Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Mázsa Péter 09:27 on 2012.10.28 Permalink |
  Tags: , , , , , , Magyar Gárda, ,   

  A tegnapi Magyar Gárda – Jobbik – Fidesz – KDNP -rendezvény Zuglóban 

  Vö.: http://hvg.hu/itthon/20121027_Foto_gardatagokkal_avatott_egy_turult_a_f

   
 • Mázsa Péter 21:31 on 2011.04.19 Permalink |
  Tags: , , Magyar Gárda   

  A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek veszélyeiről 

  Gyöngyöspata békéjét az elmúlt másfél hónapban a feloszlatott Magyar Gárda szellemiségét követő alakulatok dúlták fel, amelyek a „rendcsinálás” ürügyén át kívánták venni a rendőrség feladatait.

  A gyöngyöspatai történések nem választhatók el az elmúlt húsz év társadalmi, gazdasági eseményeitől. Napjainkban számos településen tapasztalható, hogy az állam, a helyi szervek a gazdasági nehézségek, az eszköztelenség miatt magára hagyják a településeken gyakran elkülönülten élő, halmozottan hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő embereket. Álláspontom szerint évek óta sem a helyi, sem az országos politikának nincs megfelelő válasza a gazdasági válság következtében felerősödött társadalmi problémákra, a növekvő munkanélküliségre, a súlyosbodó társadalmi egyenlőtlenségre.

  A fenti megállapítások éppúgy érvényesek Gyöngyöspatára, mint sok más településre Magyarországon. Mi is történt valójában az elmúlt hetekben e községben?

  A gyöngyöspatai történések „dramaturgiája” a következőképpen foglalható össze: egy nem helyi civil szervezet járőrözésre kap meghívást egy – a politika által kiválasztott – településre a „cigány-bűnözésre” hivatkozva, lehetőleg olyan helyeken, ahol egyébként minimális, vagy nem hatékony a rendőri jelenlét. Ezt követően a jogi szabályozás hézagait kihasználva felvonulásokra kerül sor, esetleg még külön bevezető rendezvényt is tartanak, majd a bűnmegelőzésre hivatkozva, „polgárőri” járőrözést végeznek, amely félelmet kelt a helyi cigány közösség körében. A szervezők ezzel elérik céljukat, hiszen eredményesen fokozzák a többségi elégedetlenséget a rendőrséggel szemben, növelik a cigányokkal szembeni előítéleteket, valamint kiprovokálják a fokozott rendőri jelenlétet és felkeltik a média érdeklődését.

  E csoportosulások láthatóan kész „forgatókönyv” alapján alakítják az eseményeket, amelybe beleszámítják a rendőrség „két tűz közé szorult” helyzetét, a nem egyértelmű, bizonytalan kiállását a jogvédelemre szorulók mellett, és nem utolsósorban a jogellenesség határán mozgó rendfenntartás társadalmi támogatottságát.

  A már kialakulni látszó „menetrend” szerint néhány napos-hetes „parádézás” után – miután a sajtót, a közvéleményt, a jogvédő szervezeteket és a helyi lakosságot kellő mértékben sikerült felkavarniuk, mozgósítaniuk, megfélemlíteniük – egy másik településen kezdik újra a romák és nem romák közötti ellentétek szítását.

  Az ombudsmani eljárás elsődleges célja annak megállapítása volt, hogy az állami szervek, hatóságok megfelelően jártak-e el a fenti események kapcsán, és mindent megtettek-e a helyi roma lakosság békés életkörülményeinek biztosítása és emberi méltóságuk védelme érdekében. E célkitűzés jegyében nem csak a sajtónyilvánosságot kapott „járőrözésekkel”, hanem más, a roma közösséget érintő jelenségekkel – a cigány tanulók iskolai elkülönítésével és a lakhatási szegregációt erősítő változtatási tilalommal – is foglalkoztam, amelyek összefüggést mutathatnak a kialakult helyzettel.

  Vizsgálatom során számos jogalkotási és jogalkalmazási hiányosságot, bizonytalanságot tártam fel, amelyek orvoslása érdekében 33 ajánlással, kezdeményezéssel és javaslattal fordultam az érintett szervekhez. Így a belügyminiszternek javasoltam a szabálysértési törvény módosítását a különböző jogellenes cselekmények hatékonyabb szankcionálása érdekében, valamint a polgárőr szervezetekre vonatkozó szabályok egyértelművé tételét. Az országos rendőrfőkapitánytól azt kértem, hogy akadályozza meg a jelentésemben meghatározott eljárások és szankcionálási eszközök felhasználásával a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület és ahhoz hasonló módon működő más szervezetek riadalmat, megbotránkozást, félelmet keltő tevékenységének folytatását. Ajánlással fordultam továbbá a legfőbb ügyészhez, hogy vizsgálja meg: a gyöngyöspatai események során megvalósult-e a közösség elleni izgatás, illetve a közösség tagja elleni erőszak bűntette. Kezdeményeztem a Békés Megyei Főügyészség törvényességi felügyeleti vizsgálatát a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesülettel szemben és kérelmezze annak bíróság általi feloszlatását a tevékenység felfüggesztésének indítványozása mellett.

  Megítélésem szerint Gyöngyöspatán továbbra sem rendeződött a helyzet, a fennmaradó feszültségek, félelmek kezelésére, a „szétszakadt” település békéjének, nyugalmának visszaállítására szakszerű, külső segítségre van szükség. Ennek érdekében felkértem a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárát, szervezzen meg egy olyan programot, amely lehetővé teszi egy gyors reagálású, gyakorlati szakemberekből álló „akciócsoport” működtetését a helyi – etnikai színezetű, vagy ekként feltüntetett – konfliktusok, traumák kezelése érdekében. Emellett számos javaslatot fogalmaztam meg az oktatási és a lakhatási hátrányok, szegregáció felszámolására is.
  E jelentésnek különös aktualitást ad az a tény, hogy Gyöngyöspatára visszatért az „egyenruhások” egy csoportja. Emellett 2011 áprilisában Hajdúhadházon újra ez a forgatókönyv látszik megvalósulni, ezért a jogállamiság alapvető követelménynek tartom, hogy az állam jogalkotó feladatkörében eljárva és az erőszak törvényes alkalmazására feljogosított szervei útján akadályozza meg ezt a folyamatot.

  A jelentés teljes szövege elolvasható a http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/203198066.pdf oldalon.

  Budapest, 2011. április 19.

  Dr. Kállai Ernő

   
  • Stankovits György 09:00 on 2011.04.20 Permalink | Log in to Reply

   Vagyis az állam gondoskodjon arról, hogy rajta kívül más erőszak- vagy annak tűnő – szervezet ne legyen az országban: az összes polgárőrséget fel kell oszlatni… Esetleg a hatékony rendőri jelenléttel és munkavégzéssel elejét lehetne venni, hogy ilyen szervezetek alakuljanak, illetve, hogy jelentős társadalmi támogatottságra leljenek.

 • Mázsa Péter 11:31 on 2011.04.13 Permalink |
  Tags: , , Magyar Gárda,   

  Most Hajdúhadházon járőröznek a polgárőrök a Szebb Jövőért 

  Emlékeztek, ugye, hogyan lehet két évet kapni polgárőrrel való kekeckedésért:

  http://amexrap.org/fal/jovo-het-szombati-tortenet-hogyan-kapok-ket-evet-a-magyar-garda-elleni-tuntetesert

  És hogyan kaptak ténylegesen 2év 8hónaptól (kiabálásért) több mint 5 évet a romák hasonló körülmények között:
  http://amexrap.org/fal/azt-a-torvenyt-amit-a-ciganyok-vedelmeben-alkotott-a-torvenyhozo-azt-a-ciganyokkal-szemben-alkalmazzak

  Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! http://amexrap.org/fal/the-state-of-democracy-in-hungary-the-illness-has-advanced-to-a-new-stage

   
  • Tartós Béka 20:24 on 2011.04.14 Permalink | Log in to Reply

   Ugyan egyáltalán nem akarom védeni a járőröző önkéntes rendőröket, mégis úgy érzem, hogy nagyon kimaradt egy előzményposzt, aminek ilyesmi lehetne a címe:

   “Rettegnek a többségi magyarok Hajdúhadházon”,

   illusztrációként pedig éppen betöréssel foglalkozó cigányokat mutathatna egy helyes kis videó.
   Egyébként meg az íráska masszívan mellément, mert a valódi polgárőrség jogilag nagyon is szabályozott keretek között működik, ez a járőröző társaság pedig NEM polgárőr, akárminek is nevezik magukat, így semmiféle jogi védelemben sem részesülnek.

  • admin 03:21 on 2011.04.15 Permalink | Log in to Reply

   • Tartós Béka 21:55 on 2011.04.15 Permalink | Log in to Reply

    Okoskodásokból nincs hiány, főleg azok részéről, akik a Nagykörúton belülről csak akkor teszik ki a lábukat, amikor a repülőtérre mennek.
    Menj Hajdúhadházra és kérdezd meg a helyieket (a tisztességeseket, nem a bűnözőket), hogy mit szólnak az ál-polgárőrökhöz.

  • admin 11:31 on 2011.04.16 Permalink | Log in to Reply

 • Mázsa Péter 13:44 on 2010.06.23 Permalink |
  Tags: , , Erőszak, , Magyar Gárda,   

  Jövő hét szombati történet: hogyan kapok két évet a Magyar Gárda elleni tüntetésért? 

  Mint tudjuk, a feloszlatott, “a Jobbikhoz erősen kötődő” Magyar Gárdának volt tagjai százával állnak polgárőrnek:

  A Magyar Gárdának van ötlete arra, hogy a feloszlatás ellenére tovább működjön. A részleteket nyár közepén, nagyszabású rendezvényen készülnek nyilvánosságra hozni. Időközben gárdisták polgárőr egyesületet alakítottak: a szervezet a tervek szerint rövidesen országos méretűvé válik.

  […] Volner János, a Jobbik parlamenti képviselője, aki korábban a gárda szóvivője volt, kifejtette, hogy reményei szerint a Magyar Gárda „megszűnik üldözött szervezett lenni”. De akárhogyan is alakul, mindenképpen meg fogják találni a módját annak, hogy a gárda tovább létezzen. A jobbikos politikus lapunk kérdésére megerősítette: gárdisták polgárőr egyesületeket hoznak létre. Tájékoztatása szerint tömeges jelenségről van szó, a szervezeti háló pár hónapon belül „valószínűleg országos lefedettségűvé” válik. [ http://nol.hu/belfold/20100519-szazaval_mennek_polgarornek_a_magyar_garda_tagjai]

  Ha a “részleteket nyár közepén, nagyszabású rendezvényen készülnek nyilvánosságra hozni”, akkor erre nincs alkalmasabb időpont július 3-a szombatnál:

  7. § Július első szombatja országos polgárőrnap. [2006. évi LII. törvény a polgárőrségről; a lenti idézetek is innen vannak, hacsak másképp nem jelzem]

  Ennek érdekében a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület Budapesti tagozata, vagy valami ilyesmi, három nappal az esemény előtt, pont egy hét múlva szerdán bejelenti a rendőrségnek és a sajtónak, hogy hétvégén nagyszabású polgárőr avatásra és demonstrációra kerül sor Budapesten, a Hősök terén.

  De az Amexrap sem alszik ám! Másnap, csütürtökön, a Szimpla Balatonban, a havi rendes pártsörözésen párttagságunk egyhangúan úgy határoz, hogy szombaton úgyis esik az eső, felruccanunk Pestre, hogy ha lesz, ami lesz, akkor mi meg nyilvánosan kifejezzük ellenérzésünket a nemzeti szocialista polgárőrségek ellen.

  A rendőrségnek nincs jogalapja a polgárőrség napja ünneplésének a megakadályozására, úgyhogy a rendezvényt bizony megtartják.

  Nekünk nincs három napunk, hogy ellentüntetésre kapjunk engedélyt, ezért engedély nélkül álldogálunk ketten az Amexrap-tábla alatt Philippel.

  És itt jön a két év.

  Mint tudjuk:

  1. § […] (2) A polgárőr e törvény alkalmazásában a helyi polgárőr szervezet tagja, a Büntető Törvénykönyvben meghatározottak szerint – tevékenysége ellátása során – közfeladatot ellátó személy, aki önként vállalja a polgárőrség tevékenységében való közreműködést.

  4. § A polgárőr tevékenysége során jogosult a szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, illetve a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt visszatartani.

  Egyik méltóságos országgyűlési képviselő uram, mondjuk Vona Gábor polgárőr, aki gárdamellényben tette le képviselői esküjét (de a vele kapcsolatos feljelentés állásáról azóta sem hallottunk), szolgálatba helyezi magát, és felszólít a szabálysértő ellen-demonstrációnk abbahagyására.

  Mint később az eljárás során Vona elmondja, ekkor fenyegetve fogja érezteni magát, így aztán előkerül a jogosan magánál tartott gázspréje:

  3. § (6) A polgárőr kizárólag jogos védelmi helyzetben használhat gázspray-t.

  Én a szememhez kapkodok, közben valaki behúz Vonának, akinek elered az orra vére. Az esetről nem készül videó, de több tanú akad a környéken, akik szerint rátámadtam Vonára. Vona rendőrt hív, aki tökéletesen törvényesen bevisz, hiszen tanúk igazolják, hogy erőszakot követtem el közfeladatot ellátó személy ellen.

  Az 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről szerint

  Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak

  230. § A 229. § rendelkezései szerint büntetendő, aki az ott meghatározott cselekményt közfeladatot ellátó személy ellen követi el.

  Azaz a polgárőr elleni erőszak úgy büntetendő, mint a Hivatalos személy (pl. rendőr) elleni erőszak.

  A nyarat előzetesben töltöm, ősszel bíró elé kerülök. Az ügyész nyolc évet kér, a 229. § (3) bekezdése miatt:

  Hivatalos személy elleni erőszak

  229. § (1) Aki a hivatalos személyt vagy a külföldi hivatalos személyt jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza, intézkedésre kényszeríti, vagy eljárása alatt, illetőleg emiatt bántalmazza, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  (2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a hivatalos személy elleni erőszakot csoportosan vagy felfegyverkezve követik el.
  (3) Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a (2) bekezdésben meghatározott csoport szervezője vagy vezetője, valamint, ha a hivatalos személy elleni erőszakot fegyveresen követik el.

  Szervezett keretek között, egy gyanús bejegyzetlen párt képviselőjeként, Philippel csoportban, blogbejegyzéssel igazolható módon az esemény kezdeményezőjeként + előre megfontolt szándékkal követtem el az erőszakot – érvel az ügyész.

  A bíró viszont jóindulatú lesz, és a törvényi minimumot szabja ki, tekintettel büntetlen előéletemre.

  Azaz két évet kapok.

  Törvényesnek eddig törvényes, amit leírtam. De, Kedves Barátaim, Üzletfeleim és Párttársaim, ti mit gondoltok: jól van ez így?

  Vagy mindegy?

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Get Adobe Flash player