Tagged: Szabadság Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 00:35 on 2013.07.12 Permalink |
  Tags: , , , , , , , Szabadság,   

  JELENTÉS az alapvető jogok helyzetéről: Magyarországi normák és gyakorlatok 


  Letöltés (pdf): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BREPORT%2BA7-2013-0229%2B0%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FHU
  Html: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=HU&reference=P7-TA-2013-315

  Vö.: http://www.atv.hu/belfold/20130705-scheppele-elsopro-vadirat-a-fidesz-alkotmanyos-forradalma-ellen


  Download (pdf): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BREPORT%2BA7-2013-0229%2B0%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN
  Html: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-315

  Cf.: http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/07/03/kim-lane-scheppele-in-praise-of-the-tavares-report/

   
 • Mázsa Péter 14:55 on 2013.04.07 Permalink |
  Tags: , , , , Szabadság   

  Új modell: Mitől válik a politika fekete-fehérré? 

  Are we as a society getting more polarized, and if so, why? We try to answer this question through a model of opinion formation. Empirical studies have shown that homophily results in polarization. However, we show that DeGroot’s well-known model of opinion formation based on repeated averaging can never be polarizing, even if individuals are arbitrarily homophilous. We generalize DeGroot’s model to account for a phenomenon well-known in social psychology as biased assimilation: when presented with mixed or inconclusive evidence on a complex issue, individuals draw undue support for their initial position thereby arriving at a more extreme opinion. We show that in a simple model of homophilous networks, our biased opinion formation process results in either polarization, persistent disagreement or consensus depending on how biased individuals are. In other words, homophily alone, without biased assimilation, is not sufficient to polarize society. Quite interestingly, biased assimilation also provides insight into the following related question: do internet based recommender algorithms that show us personalized content contribute to polarization? We make a connection between biased assimilation and the polarizing effects of some random-walk based recommender algorithms that are similar in spirit to some commonly used recommender algorithms.

  http://arxiv.org/abs/1209.5998

  The team used their working model of biased assimilation to also study the polarizing effects of three popular Internet-based recommender systems. Recommender systems are widely used on the Internet to deliver personalized search results, news articles and product suggestions based on the user’s likes and dislikes.
  It has been claimed that these systems contribute to polarization by creating an echo chamber effect where, for example, a left-leaning user is recommended more liberal articles and a right-leaning user is recommended more conservative ones.
  “The system that recommends the most relevant item to a user turns out to be always polarizing. The other two systems, which chose a random item liked by the user and recommends an item most similar to it, were polarizing only if the user was biased to begin with. It was surprising to find that biased assimilation provides a useful framework to analyze the polarizing effects of recommender systems.” Dandekar said.

  http://engineering.stanford.edu/news/world-through-rose-colored-blinders-new-mathematical-model-how-society-becomes-polarized

   
 • Mázsa Péter 10:42 on 2013.03.10 Permalink |
  Tags: , , , , , , , Szabadság,   

  TASZ: Mi a baj az alaptörvény 4. módosításával? 

  Forrás: https://www.facebook.com/atasz

   
  • admin 11:45 on 2013.03.10 Permalink | Log in to Reply

   petfold Igen, kivéve a 9 és 10est. Nyilván aki fizet, az szabhatja meg a feltételeket.
   33 minutes ago · Like

   Mázsa Péter Nyilván, ha előbb kialakítaná a felsőoktatás működő rendszerét (hogy neked is rokonszenves legyen: “There is […] all the difference between deliberately creating a system within which competition will work as beneficially as possible and passively accepting institutions as they are. Probably nothing has done so much harm to the liberal cause as the wooden insistence of some liberals on certain rules of thumb, above all the principle of laissez faire.” “The attitude of the liberal towards society is like that of the gardener who tends a plant and, in order to create the conditions most favorable to its growth, must know as much as possible about its structure and the way it functions.” http://www.amazon.com/Road-Serfdom-Documents-Definitive-Collected/dp/0226320553 p.71. 🙂

   • admin 11:47 on 2013.03.10 Permalink | Log in to Reply

    Mázsa Péter Itt a hivatalos amexrap álláspont: http://amexrap.org/fal/tandij-hivatalos-amexrap-allaspont

    • admin 12:21 on 2013.03.10 Permalink | Log in to Reply

     petfold Hát Mises-ék szerint Hayek is szoci volt. Meg hát ez a kertész-hasonlat is elég paternalista.
     32 minutes ago · Like

     Mázsa Péter Tehát laissez faire, akár egy szép nagy állammal együtt is? semmi http://en.wikipedia.org/wiki/Path_dependence ?

     • admin 13:16 on 2013.03.10 Permalink | Log in to Reply

      petfold Mint minden stratégia, az általad szükségesnek vélt is gyanús. A kereslet fogja a normális kínálatot megteremteni.
      49 minutes ago · Like

      Mázsa Péter Igaz, csak most épp a normális kínálat kialakításáról van szó, amit a kereslet megteremt, nem? A kínálat nem absztrakt módon alkalmazkodik a kereslethez, hanem a piaci szereplők (incl az állam) akcióin keresztül. Az állam specialitása, hogy több szerepben vesz részt a folyamatban (pl. a belső piaci keretek befolyásolója, tulaj, finanszírozó), de ez még nem jelenti, hogy nem kell alkalmazkodnia a kereslethez. Természetesen, ha az állam béna, mások teremtik meg a normális kínálatot, de az állam bénázását éppúgy nem etikus a felhasználókkal, mint az adófizetőkkel megfizettetni.

  • Admin 08:49 on 2013.03.13 Permalink | Log in to Reply

 • Mázsa Péter 20:45 on 2013.02.11 Permalink |
  Tags: , , Szabadság   

  az egyes alapvető jogok korlátozhatóságánál is új helyzetet teremtett az Alaptörvény, mert a régi Alkotmánytól eltérően az alapvető jogok egyéneknek biztosításánál generális módon a közösségbe illesztett individuumokból indul ki. Ezt az Alaptörvény Nemzeti Hitvallás című részének több deklarációja rögzíti, melyek az R) cikk (3) bekezdése alapján az egész Alaptörvény értelmezési alapját jelentik: “Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.” Ugyanígy bukkan ez fel a következő deklarációkban: “Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet […]”. “Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.” De ugyanígy az egész Alaptörvény és az ezen nyugvó jogrendszer céljának a nemzeti közösség fennmaradását deklarálja a következő tézis: “Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.” Végül a Hitvallás záró deklarációja az egyes polgárok nemzeti közösségbe befogott létezésén és országos rendjén alapuló nemzeti együttműködést emeli a középpontba: “Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk.” A Hitvallás e deklarációinak következményeit levonva az Alaptörvény Alapvetés című részének az O) cikke pedig az egyes alapvető jogok gyakorlását generális módon az egyén képességei és tehetsége szerinti közösségi feladatokhoz hozzájárulás kötelezettségéhez köti: “Mindenki felelős önmagáért, képességei és tehetsége szerint köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni.” [189] Az Alaptörvény ezen általános keret megadásával új alapra helyezte az individuumoknak biztosított alapvető jogok tartalmát. Az egyén csak a közösségben élve tud létezni, és ezért egyéni jogai gyakorlásában mindenkor biztosítani kell önmaga kiteljesítésén túl a közössége, nemzete fennmaradását is. Ki kell emelni, hogy ezzel a keretbe illesztéssel tulajdonképpen az egész eddigi, alapjogokra vonatkozó alkotmánybírósági gyakorlat és érvelési rendszer, mely a régi Alkotmány e keretet nélkülöző szabályozásán nyugszik, sok szempontból újragondolást tesz szükségessé a mostani határozataink meghozatalánál. Ez a változtatás azt vonja szükségszerűen maga után, hogy minden, korábbi alkotmánybírósági határozatból átvétel előtt le kell futtatni az új mérce szempontjából az érvelés menetét, hogy tarthatók-e az individuumok közösséghez kötése és az O) cikk fényében az egyes alapjogok tekintetében a régi korlátozási tesztek. […] ez a többségi határozat így nem az Alaptörvény alapján, hanem a már nem hatályos Alkotmány talaján állva született meg. Ezt nem lehet elfogadni, mert az Alkotmánybíróságnak az Alaptörvényt kell védenie, és ennek alapján kell meghoznia határozatait. [190] A mostani határozatot illetően tehát ki kell jelenteni, hogy az e határozatot meghozó többség döntése a választási regisztrációt alaptörvény-ellenesnek minősítéséről azért sem fogadható el, mert az nem is érinti az alapvető jogok új elvi keretét az Alaptörvényben, és tévesen felteszi, hogy a régi Alkotmányhoz képest az semmilyen változást nem hozott e téren.

  Dr. Pokol Béla alkotmánybíró különvéleménye a választási eljárásról szóló törvény tárgyában előterjesztett előzetes normakontroll ügyében
   
 • Mázsa Péter 12:00 on 2013.01.26 Permalink |
  Tags: , , Szabadság   

  A Szabad Művészekről: Nagy Gergely beszéde az AICA-különdíj átadásán 

  A 2012-es AICA-díj (AICA: Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Tagozata) átadására 2013. január 25-én került sor a Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorházban (Budapest, II. ker., Jurányi utca 1-3.)

  Ha vannak Szabad Művészek, akkor vannak olyanok is, akik nem szabadok. Máskülönben a nagyon hangsúlyos és egyben megkülönböztető jelző értelmét veszti. S arra, hogy vannak nem szabad, értsd, szabadság nélküli, a szabadságot nélkülöző művészek, arra épp a Szabad Művészek léte hívja föl a figyelmet. De miért vannak a Szabad Művészek? Miért lehetnek? Adja magát a válasz: azért, mert a szabadság, a művészi és állampolgári szabadság (e kettő összefügg) ma veszélyben van. Ez a nagyon egyszerű felismerés – amely mégis nagyfokú figyelmet és abszolút ébrenlétet feltételez – hozta létre a Szabad Művészek-et. De a dolog nem ilyen egyszerű.

  Méghozzá azért nem, mert itt, erre mifelénk, nem szoktunk hozzá az autonóm, bátor, politikai cselekvésekhez, főként, amikor állítólag békeidő van, és főként, amikor az értelmiségről van szó. Az elmélkedés és a tett, a gondolat és a cselekvés, a beszédaktus és a tényleges politikai aktus közti választóvonalat a magyar művészértelmiség pedig főként ritkán lépi át. Mégis, néhányan miért lépték át most? Itt nem csak a manapság újra-felmelegített, hetvenes évekbeli viccre szeretnék utalni, nevezetesen, hogy „a magyar értelmiség előtt két út áll, az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan”, hanem komolyan kérdezem. Miért ők és miért most? A vagy-vagy típusú kérdések, cselekvés és passzivitás dilemmái széles skálán helyezkednek el; lássuk csak!

  Lenni, vagy nem lenni: az itt a kérdés” – mondja Hamlet. „Ha valaki eldob egy követ, az büntetendő cselekmény. Ha ezer kő repül, az politikai akció” – mondja Ulrike Meinhof; hogy a skála két eléggé szélső pontját idézzem. A magyar értelmiség számára most a hamleti kérdésig egyszerűsödött (vagy éppen komplikálódott) minden. A létet választja-e, és vele a kockázatos cselekvést, vagy csöndben, dermedtségben marad – megbabonázott nyúl szemközt a kígyóval –, ami könnyen azonossá válhat a nemléttel. A Szabad Művészek éppen arra mutattak rá, hogy a nem-cselekvés itt és most sokkal nagyobb kockázattal jár, mint a cselekvés: önmagunk elvesztésének kockázatával. Sokan érezték úgy ebben az országban, hogy a tavalyi és idei év fordulóján két történés hozott vissza számukra valamiféle reményt. A diákság megmozdulásai és a Szabad Művészek akciói, gesztusai. (Éppenséggel a Szabad Művészek csoportjában is együttműködnek tanárok és diákok.) De mielőtt belecsúsznék a pátoszba (amelyre van némi hajlamom), nézzük meg közelebbről ez utóbbi megmozdulásokat, gesztusokat. Művészi, vagy politikai tettek ezek? Fölösleges a kérdés. Legalább a Kassák-i értelemben vett Tett óta értelmetlen. A kettő lehet azonos és azonos értékű is. De Erdély Miklós emlegetése is helyénvaló volna itt, az irónia és a megalkuvás-mentesség okán; bár ő a „szervezkedés minden formájától“ óvott. Ugyanakkor a Szabad Művészek messze nem szervezet. Laza csoportosulás inkább és a szabad jelző náluk vegyértékek szabadságát is jelenti, a csoport nem falanx. A Szabad Művészek nem keltenek félelmet. Persze sokakban a szabadság ijedtséget kelt; emlékezzünk egy bizonyos államtitkár távolmaradására a Műcsarnok konferenciájáról. Erdély azt is írja az Optimista elődás című szövegében, 1981-ben, hogy „Ami rossz, hibás, kínzó, veszélyes és értelmetlen, azt [az embernek] merészelnie kell észrevenni, legyen az a legelfogadottabb, legmegváltoztathatatlanabbnak tetsző ügy vagy dolog.“ És azt is: „Amit a maga korlátozott eszközeivel megtehet, azt késedelem nélkül tegye meg.

  A Szabad Művészek megtették. És egyebek között elérték azt is, amit a művészetnek eddig csak polgárpukkasztással vagy rekord leütési árakkal sikerült: beszámoltak róluk a hírműsorok, híroldalak. Az úgynevezett hírérték esetükben létrejött, de ami itt sokkal fontosabb: az üzenet, amelyet világosan és érthetően fogalmaztak meg, célba ért. Nem lehetett úgy tenni, mintha nem léteznének, miközben ma, Magyarországon százezreket tekintenek ebben az értelemben nem létezőknek. Levegőnek. A kritikus értelmiséget szinte teljes egészében. A Szabad Művészek nem pusztán az akcióikban léteznek, hanem az esztétikájukban is. Gondoljunk a net-flyerekre, a videókra. A Szabad Művészek szellemességgel, iróniával és bátorsággal válaszolnak a hatalomnak arra a botrányos törekvésére, hogy intellektuális tevékenységeket kriminalizáljon. Arccal, névvel állnak akcióik mögé, megszégyenítik a hatalmat, megszégyenítik a perszekútorokat, s a Szabad Művészeket mindezidáig nem is merték feljelenteni. A Szabad Művészek ugyanakkor nem eladók. Bár fel kell készülniük az eshetőségre, hogy sablonnal fújt cool pólóik egyszer csak art butikokban tűnnek majd fel. És arra is, hogy akcióik dokumentumai viszont kiállításokon. Mi változik, ha múzeumi kontextusba kerül, mondjuk a „Vigyázat, kultúrpuccs!” – akció? Vagy a drapéria, amelyen az áll, hogy „Az MMA kirekesztő, a művészet szabad!”. E pillanatban nem lehet tudni. Esztétizálódik? Gyengül? Kanonizálódik? Archiválódik? Nem tudni. Abból a szempontból jó volna mindezt a múzeumban látni, hogy akkor talán már túl volnánk ezeken az időkön, ezen az egészen.

  Végezetül a figyelmükbe ajánlanék egy véletlent. A Szabad Művészek akkor tűntek fel, amikor Oroszországban a Pussy Riot tagjainak ügye kulminált. Nem, mi, itt nem vagyunk annyira radikálisak, mit itt nem vagyunk oroszok. Meg hát, a helyzet sem radikalizálódott annyira, ez az ország nem az az ország. De, ahogy elnézzük, messze még a vége.

  Forrás: http://nemma.noblogs.org/2013/01/26/a-szabad-muveszek-rol/

  Amexrap: gratulálunk a Szabad Művészeknek és a Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Tagozatának.

   
 • admin 19:51 on 2013.01.14 Permalink |
  Tags: , , , , , , Szabadság,   

  Amexrap: Gratulálunk a Berzsenyiseknek és az Amerikai követségnek 

  Remarks by Ambassador Eleni Tsakopoulos Kounalakis at the Berzsenyi High School Active Citizenship Award Ceremony

  […] Your school has a long history of promoting tolerance and human rights. For example, I heard that in 1944, when Jews in Hungary were forced to wear a yellow Star of David, your school made sure that the children were able to remove the star once they crossed the school gate. This small, symbolic act was, at the time, an act of defiance and tremendous courage – an example of what ordinary citizens can and should do to stand up for the rights of their fellow citizens. […]

  On many occasions, Thomas Melia, our Deputy Assistant Secretary for Democracy, Human Rights and Labor, has emphasized that majority rule must always protect minority rights. It is one of the most fundamental values of the United States and a fundamental principle of democracy itself.

  A few weeks ago, I saw firsthand Hungarians speaking out to protect minority rights in this country. I had the opportunity to attend the demonstration in Kossuth Square on December 2, where politicians from different parties and people from all walks of life gathered to condemn the anti-Semitic remarks of an extremist parliamentarian. It was inspiring to see so many people gather together on a cold Sunday to condemn intolerance and raise a unified voice to demand that all people be respected and their rights guaranteed.

  So I actually knew Tom Lantos, we had met many times in San Francisco. And I can almost hear his words: “The veneer of civilization is paper-thin and we are all its guardians”. The December 2nd rally represented Hungarian civil society at work. Secretary Clinton regularly recognizes civil society as one of the frontiers of human rights and has called it “the underpinning of a free and functioning country”.

  This is why a year ago our Embassy decided to establish an Active Citizenship Award to honor those individuals and organizations, which make positive contributions to their communities. Their work is inextricably linked to a greater issue – that of improving people’s lives and protecting human rights, which, in turn, is essential to U.S. foreign policy, our national security and to international stability.

  Active citizenship is vital for democracy; however, it is even more important to nurture a sense of civic responsibility. I believe this is exactly what Berzsenyi High School has been doing for decades. From your Tolerance Weeks to discussions and roundtables on different issues to art projects published in your Phoenix albums – Berzsenyi fosters open mindedness, tolerance and creativity.

  Your school is an example for others to follow and I encourage the students to build upon your experiences here and take them with you to universities, future communities and families. And now I would like to present Berzsenyi High School and its students the Award for Active Citizenship.

  Congratulations!

  http://hungary.usembassy.gov/kounalakis_12192012.html

  Fotó: https://www.facebook.com/hungary.usembassy

   
 • Mázsa Péter 12:08 on 2013.01.09 Permalink |
  Tags: , Szabadság,   

  Bajnai alkotmány-tervezete: a tulajdon védelméről itt már végképp árva szó sem esik 

  Bajnaiék az új alkotmány tervezetének 35. § (2) bekezdésében [az Alaptörvény XIII. cikkében szereplő „a tulajdon társadalmi felelősséggel jár” megfogalmazást] kiigazítják „társadalmi kötelezettségek”-re, nehogy valaki félreértésben maradjon. […] a tulajdon védelméről itt már végképp árva szó sem esik. Az Együtt 2014 szerint a tulajdonosnak van kötelezettsége a „társadalom” iránt, az államnak nincs a tulajdonossal szemben. Hogy mi? Milyen rendszerben tetszik akarni élni? Ha valaki úgy sejtené, az Együtt 2014-nek tetsző rendszerben nem lenne biztonságban a tulajdona, olvasson csak tovább, a gyanúja nem fog eloszolni.

  35. § (3): „Tulajdont kisajátítani csak kivételesen, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett szabad.” Nem hiányzik valami? De bizony, megint csak kimaradt az, amit bele szoktak írni az európai alkotmányokba, és ami még a Fidesz Alaptörvényében is megvolt: „Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.” Más kérdés, hogy a Fidesz törvényei úgy határozzák meg a kivételes esetet, hogy amikor a kormánynak jólesik, de akkor is, a törvényeket meg lehet változtatni. Ha fontosak. Ilyen feltétel nélkül azonban a kisajátítás a végrehajtó hatalom kényére-kedvére van bízva. (Még a „közérdek” is eltűnt valahogy. Azt, hogy mi a kivétel, a kormány dönti el.)

  Ez azért érdekes, mert az Együtt 2014 soha nem mulasztja el hangoztatni, hogy elsődleges célja a jogállam visszaállítása. Viszont már miféle joguralom van ott, ahol a kormányzat nem köteles védeni és törvényesen tiszteletben tartani a tulajdont?

  Nem gondolom persze, hogy az Együtt 2014 részvevőinek diktatórikus hajlama volna, de azt igen, hogy Bajnai október 23-i beszédével ellentétben ez nem a közép.

  http://kapitalizmus.hvg.hu/2013/01/09/az-egyutt-2014-es-a-tulajdon-szentsegenek-hianya/

   
  • admin 13:59 on 2013.01.09 Permalink | Log in to Reply

   Mária Czinege hm…
   37 minutes ago · Like · 1

   Mázsa Péter bizony
   20 minutes ago · Like

   Mária Czinege kutyás közmondások jutottak eszembe. kettő is. meg a Deákné.
   9 minutes ago · Like · 1

  • admin 17:29 on 2013.01.13 Permalink | Log in to Reply

   Bognár Attila pl.: “Az egyik 19 kutya, a másik 1 híján 20 EB.”
   7 minutes ago · Like · 1

   Bognár Attila Amúgy meg olyan “felesleges apróság” is kimaradt belőle, hogy:
   “MINDEN hatalom a népé” – helyette megtartja “a KÖZ-hatalom forrása a nép” fineszes fordulatot…
   5 minutes ago · Edited · Like

 • Mázsa Péter 11:35 on 2013.01.09 Permalink |
  Tags: , Szabadság   

  Én azért költöztem a Kazinczy utcába, hogy ha úri kedvem úgy diktálja (mert az enyém szokta úgy diktálni), akár éjjel egykor is átmehessek valahová meginni egy pohár bort és elszívni egy cigit. Most az lesz, hogy már egyiket sem lehet. Legközelebb majd a Balatont csapolják le, mert túl sok a strandoló.

  Kelemen Anna, közvetlenül a Szimpla kert mellett
   
 • Mázsa Péter 16:02 on 2013.01.07 Permalink |
  Tags: , , Szabadság,   

  Na ez a 16éves a saját kezébe vette a sorsát:) http://www.hostmeinca.com

   
 • anon 17:57 on 2012.12.30 Permalink |
  Tags: , , Szabadság,   

  Revealed: how the FBI coordinated the crackdown on Occupy. New documents prove what was once dismissed as paranoid fantasy: totally integrated corporate-state repression of dissent http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/dec/29/fbi-coordinated-crackdown-occupy

   
 • Mázsa Péter 10:05 on 2012.12.27 Permalink |
  Tags: , Szabadság,   

  Önszerveződés 

  Via petfold

  [Meggyőző, de azért
  1. ott van mögötte az egész KRESZ
  2. nem csak előre rosszul beállított lámpákkal lenne érdemes összevetni, pl. a két módszert lehet keverni is, pl.: Self-Organizing Traffic Lights http://arxiv.org/abs/nlin/0411066 ]

   
 • Mázsa Péter 21:20 on 2012.12.18 Permalink |
  Tags: , , , Szabadság,   

  a gyülekezési jog szabad gyakorlását a büntető törvénykönyv is védi. A Btk. szerint három évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható bűntettet követ el az, aki mást a gyülekezési jogának gyakorlásában erőszakkal vagy fenyegetéssel jogtalanul akadályoz. Pontosan ezt a tényállást meríti ki az az iskolaigazgató, aki retorziókkal, például igazgatói figyelmeztetéssel fenyegeti azokat a diákokat, hallgatókat, akik szerveznek gyülekezést vagy részt vesznek benne. Szintén bűncselekményt követ el az, aki olyan különleges személyes adatot, mint a politikai vélemény, jogosulatlanul kezel, magyarul az, aki „listázza” a tanulókat politikai véleményük alapján. A büntetőjogi reakció az ilyen jelenségekre nem alaptalan. A gyülekezési jog a demokrácia szempontjából az egyik legfontosabb szabadságjog, amelynek gyakorlása létfontosságú eleme a honpolgári erények kiművelésének, a demokratikus öntudat kialakulásának és kialakításának. Ezt a belátást intézményesítik a törvényeink.

  A Büntető törvénykönyvnek a Balatonalmádira is vonatkozó része
   
 • Bagi Rea 13:18 on 2012.12.17 Permalink |
  Tags: , , Szabadság   

  Democracy Ranking: 2007 óta a világon leginkább Magyarországon csökkent a demokrácia 


  (Elég fekete, nem?)

  Democracy suffered the most severe declines in: Hungary (-2.5), Bahrain (-2.5), Honduras (-2.3), Latvia (-2.2), Ukraine (-1.7), Sri Lanka (-1.7), Italy (-1.7), Greece (-1.7), Mexico (-1.3), and Guinea-Bissau (-1.2). Hungary and Italy lost also in the political dimension. Losses in quality of democracy are concentrated on countries in Central America and in Europe.

  Wall Street Journal Market Watch, http://www.marketwatch.com/story/democracy-ranking-2012-new-results-2012-12-14

  Részletesen:
  http://www.democracyranking.org/downloads/2012/Democracy%20Ranking-results%202012_TOTAL.htm
  http://www.democracyranking.org/en/ranking.htm

   
  • admin 14:29 on 2012.12.17 Permalink | Log in to Reply

   Rea Bagi via AMEXRAP
   Büszkeségfalra vele… ›:(

  • admin 16:42 on 2012.12.17 Permalink | Log in to Reply

   Mázsa Péter Szégyen
   2 hours ago · Like

   Lajos Kováts Meg kell szüntetni a demokráciát és akkor nem tud csökkenni. Csütörtökre tessék kidolgozni.
   58 minutes ago · Like · 1

   Mázsa Péter Folyamatban:)
   A few seconds ago · Like

 • Mázsa Péter 12:31 on 2012.12.15 Permalink |
  Tags: , , Szabadság,   

  Tiltakozás: “Az MMA kirekesztő, a művészet szabad!” 

  Követeljük a MMA köztestületi státuszának eltörlését!

  Követeljük, hogy az állam biztosítsa a kulturális szektor autonómiáját!

  Követeljük a teljeskörű, demokratikus szakmai egyeztetést!

  Követeljük az egyoldalú kultúrafinanszírozás megszüntetését!

  Követeljük a nyilvános, arányos, átlátható támogatási rendszert!

  Követeljük a Műcsarnok függetlenségét!

  Az MMA kirekesztő, a művészet szabad!

  Szabad Művészek
  (Protest MMA 1)

  Teljes szöveg: http://nemma.noblogs.org/2012/12/15/tiltakozo-demonstracio-a-mma-kozgyulesen/
  Fotó: Csoszó Gabriella

  Esemény: http://www.mmakademia.hu/sajto/sajtotajekoztatok/sajtomeghivok/576-meghivo-a-magyar-mveszeti-akademia-2012-decemberi-koezgylesere

   
 • Mázsa Péter 19:32 on 2012.12.09 Permalink |
  Tags: , , , , Szabadság   

  Art Commissar of Hungary: “I don’t give a damn for this modern democracy” 


  [English subtitle, deutsche Untertitel]

  FYI:

  The antidemocratic makeover of the cultural scene in Hungary
  Please share and publicize!

  Recent legislative steps in Hungary point towards the authoritarian transformation of the institutional structures and funding system of cultural life, by giving an ultra conservative artist group close to the rightwing government, the Hungarian Academy of Arts, an unassailable position of power. As a result of these decisions, the government has endangered the long term autonomy, professionalism and democratic procedures of Hungarian contemporary art.

  The government established the Hungarian Academy of Arts (MMA) as the preeminent authority in the field of arts through the new constitution or Fundamental Law, which came into force on 1 January, 2012. The Academy, which was originally founded as a private association in 1992, is made up of artists strongly loyal towards the government. In order to be accepted as a member, the Academy requires a commitment to the nation, a certain “national feeling.” In 2011 the Hungarian Academy of Arts was transformed into a public body, in a process lacking the minimum of transparency, and was provided straight off with a considerable amount of funding and its own a grandiose headquarters. In November the government further extended the cultural political role of the Hungarian Academy of Arts, endowing the organization with unprecedented power, including exclusive right of decision making over the contemporary cultural infrastructure – and a gigantic budget at the expense of the whole of the Hungarian cultural scene.

  According to the announcement of the Ministry, the Academy will have the right to be involved in the committees deciding about important state awards, and next year the entire system of public cultural funding and subsidies will be reviewed in a process involving the president of the Hungarian Academy of Arts. This funding system, which up till now has been operated through advisory boards made up of representatives of the respective artistic fields – including the National Cultural Fund, the organization with the most comprehensive activity in the field of distributing state support on a professional basis – is in danger of being centralized and subordinated to a particular interest group, an ideologically based community.

  The Hungarian Academy of Arts, according to their stated intentions, would take over several state tasks and responsibilities in the field of culture, thus for example they would participate in the selection of directors of cultural institutions and museums, and even encroach on how professional organizations work.
  From 1 January 2013 the Műcsarnok (Kunsthalle) Budapest, which is the most significant venue and symbolic space for contemporary art in Hungary, will become the property of the Hungarian Academy of Arts. The Hungarian Academy of Arts will also have the right to define the principles and professional concepts of the art policy of the institution. Following this announcement, the present director of Műcsarnok has resigned.

  The legal background of the Hungarian Academy of Arts may guarantee its legitimacy in legal terms, it does not however make up for its lack of professional legitimacy. The upgrading and extending of the role of the Hungarian Academy of Arts in cultural policy, including raising its budget without any public and professional consultation, have taken place in an antidemocratic way, excluding professional organizations and forums. Together with the general, dramatic financial restrictions in all fields of culture, these processes will result in the mutilation of the possibility of maintaining a diverse artistic environment in Hungary.

  With these measures, the Hungarian government, through the Ministry of Human Resources, have given over the right to make the most important cultural decisions to a society of artists that avows and commits itself to conservative values and national culture, that also opposes the rejection of state and the church control, and rejects a contemporary culture that stands for the autonomy of art and believes in the critical social role of art. It has become evident that the political executive power intends to control contemporary culture in a direct way with the help of legal regulations and put an end to its still existing plurality.

  Board of the AICA Section Hungary
  (International Association of Art Critics)
  contact: nemma@autistici.org or aicahu@freemail.hu

  http://nemma.noblogs.org/index.php/post/2012/12/08/announcement

   
 • Mázsa Péter 15:07 on 2012.12.09 Permalink
  Tags: , , , , , Szabadság   

  There are unfortunately signs of democratic backsliding in Hungary and challenges to constitutional processes in Romania and the ugly specter of anti-Semitism, xenophobia, discrimination against immigrants, Roma, LGBT [lesbian, gay, bisexual, and transgender] persons, and other vulnerable populations persists.

  Hillary Rodham Clinton, Secretary of State
   
 • Mázsa Péter 22:33 on 2012.12.05 Permalink
  Tags: , , , Szabadság,   

  Gyújts egy mécsest a lelkéért: a Műcsarnokot ma este Nemzeti Kulturális Emlékhellyé nyilvánítják 

  A Nemzeti Művészetért Alapítvány (NMA) nem hagyhatja szó nélkül az elmúlt évek kulturális fordulatát.

  A változás számos nagy múltú intézmény bezárását illetve átalakulását eredményezte.

  AZ NMA minden e sorsa jutott kiállítóhelyet Nemzeti Kulturális Emlékhellyé nyilvánít és mécsesgyújtással emlékeztet az elmúltra.

  Az eddig felavatott Emlékhelyek:

  Dorottya Galéria, Budapest
  Duna Galéria, Budapest
  ICA-D Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros

  A következő Emlékhely avatás:

  Műcsarnok, 2012. 12. 06. csütörtök, 19h

  Várjuk,
  NMA
  http://enema.hu/

  ….

  The National Foundation of the Arts (NMA) can not let it go without saying a word about the recent years cultural changes.

  A number of important institutions with rich heritage are closing/transforming as a result of those very changes.

  All the spaces who’s fate are up for closure are by the NMA named National Cultural Memorials and the ceremony of lightning candles recalls the past.

  The memorial has been inaugurated at the following locations:

  Dorottya Gallery, Budapest
  Duna Gallery, Budapest
  ICA-D Institute of Contemporary Art, Dunaújváros

  Next inauguration of the Memorial:
  Műcsarnok/Kunsthalle, 06. 12. 2012 Thursday 19h
  https://www.facebook.com/events/428221700576744

  We await you,
  NMA
  http://enema.hu/

  https://www.facebook.com/events/428221700576744

   
 • Mázsa Péter 09:11 on 2012.12.02 Permalink |
  Tags: , , , Szabadság   

  Ezen a ponton elérzékenyültem, most nem tudom folytatni. Nem tudom mi bénít most: talán a megpillantott fény vakító ereje, talán csak a ma reggeli napsütés.

  Fekete György, Majdnem Teljesen Hivatalos Naplója
   
 • Mázsa Péter 10:51 on 2012.12.01 Permalink |
  Tags: , , , , Szabadság   

  “Jelentős kockázat”: Magyarország internet-kapcsolata 

  http://www.renesys.com/blog/2012/11/could-it-happen-in-your-countr.shtml

  Hogyan kell az internet-lekapcsolást csinálni? Vö.: http://blog.cloudflare.com/how-syria-turned-off-the-internet

  Helyesbítés:

  Csaba Bán A színkód alapján nem “significant”, hanem “low” az a kockázat Magyarország esetében…
  12 minutes ago · Like · 1

  Mázsa Péter Csaba Bán: hopp, ezt benéztem:( köszi: kiteszem kommentbe
  A few seconds ago · Like

  Mázsa Péter Csaba Bán: kitettem a főszövegbe is
  A few seconds ago · Like

   
  • admin 11:43 on 2012.12.01 Permalink | Log in to Reply

   petfold Vagyis a kormányok nagyobb veszélyt jelentenek az internetre (is), mint az atombombák.
   5 minutes ago · Like · 1

   Mázsa Péter Pontos.
   A few seconds ago · Like

   • admin 11:59 on 2012.12.01 Permalink | Log in to Reply

    Csaba Bán A színkód alapján nem “significant”, hanem “low” az a kockázat Magyarország esetében…
    12 minutes ago · Like · 1

    petfold Mondjuk azt sem tudom, hogy az eredetileg tervezett atombomba-ellenállóság mennyire működne a létező interneten. (Pl. egy városrész vagy város eltávolítását mennyire tudná körberoutolni).
    11 minutes ago · Like

    Mázsa Péter Csaba Bán: hopp, ezt benéztem:( köszi: kiteszem kommentbe
    A few seconds ago · Like

    Mázsa Péter petfold: sztem igen: miért ne?
    A few seconds ago · Like

    • admin 12:05 on 2012.12.01 Permalink | Log in to Reply

     Mázsa Péter Csaba Bán: kitettem a főszövegbe is
     A few seconds ago · Like

    • admin 23:39 on 2012.12.01 Permalink | Log in to Reply

     Mert a hálózat topologiájától is függ. Hiába van dinamikus routing ha minden egy helyen megy át.
     See Translation
     32 minutes ago via mobile · Like

     AMEXRAP Úgy érted, h az Euklideszi térben túl közel lennének a node-ok? Elvileg lehetne, de mintha nem így lenne: http://www.datacentermap.com/ixps.html

  • admin 14:51 on 2012.12.01 Permalink | Log in to Reply

   Ferenc Szalai No ez klasszikus esete annak, amikor minden hulyeseget nem veszunk at az internetrol: a) kis orszagok meretuk miatt nem fogjak soha elerni a kivanatos 40 szolgaltatot. b) Magyarorszagon tobb mint 10 nemzetkozi kapcsolattal rendelkezo szolgaltato van. c) A tanulmany nem veszi figyelembe, hogy a helyi inftarstuktura mennyire centralizalt, milyen az eloszlasa, pl Magyaroszagon a helyzet nem rossz de pl az USA-ban az AT&T, Verzions eleg jelentos reszesedessel rendelkeik es hiaban van 40 kicsi masik, ok adjak az adatforgalom 60-70%-at. Ha rajuk lehet hatast gyakorolni akkor a tobbi mindegy.
   58 minutes ago · Like

   Mázsa Péter ad a) Hollandia, Cseho, Lux, Svájc, Ausztria, stb kisebb, mégis. ad a) az, h nem reális, nem gyengíti az érvet, hanem erősíti ad b) ezt már észrevette Csaba Bán , rögtön helyesbítettem is. Más: azért tényleg van baj a tanulmánnyal, pl. Afrika kevésbé sérülékeny, mint amit mutatnak a földi számok, mert elsősorban műhold-kapcsolatról neteznek.
   A few seconds ago · Like

   • admin 17:04 on 2012.12.01 Permalink | Log in to Reply

    Ferenc Szalai a muholdas kapcsolat serulekenyebb mint a kabel techikai szempontbol
    about an hour ago via mobile · Like

    Mázsa Péter A Jedi Visszatérben kifejtettek miatt?
    A few seconds ago · Like

  • admin 15:36 on 2012.12.03 Permalink | Log in to Reply

  • admin 14:17 on 2012.12.11 Permalink | Log in to Reply

 • Mázsa Péter 14:16 on 2012.11.28 Permalink |
  Tags: , , Szabadság   

  A Szeged-Csanádi Egyházmegye nem tartja magát illetékesnek annak eldöntésére, hogy a székvárosában kiállított műalkotás mennyiben képvisel művészi értéket. Az egészen biztos, hogy a terített asztalon az emberi ürüléket kínáló 12 tányér mint műalkotás nem felel meg a katolikusok, a keresztények ízlésének. A kisebbség véleményének tiszteletben tartása, illetve a tolerancia azonban arra indít bennünket, hogy ne rontsuk el azok jó étvágyát, akik ily módon kívánják csillapítani a művészet és a kultúra iránti éhségüket.

  Kiss-Rigó László szeged–csanádi püspök
   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Get Adobe Flash player