Tagged: Történelem Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Mázsa Péter 08:46 on 2013.04.08 Permalink |
  Tags: , Történelem   

  The Kissinger Cables: ma történelmi jelentőségű dokumentumokat publikált a Wikileaks, Magyarországról is 

  https://search.wikileaks.org/plusd/

  Érdekességként pl. “UNTIL LAST DOG WAS DEAD”:)

  IN CONTRAST TO LAST YEAR WHEN THEY APPEARED ONLY BRIEFLY, KADAR AND FOCK THIS TIME STAYED UNTIL LAST DOG WAS DEAD. TEN MINUTES AFTER OFFICIAL END OF RECEPTION WITH ONLY A FEW GUESTS STILL PRESENT, NYERS STOOD OFF TO SIDE, OBVIOUSLY WANTING TO LEAVE BUT UNWILLING TO DO SO BEFORE THE BOSS.

  https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1973BUDAPE00859_b.html

   
 • Mathe Aron 15:19 on 2013.01.02 Permalink |
  Tags: , Történelem,   

  Gyurgyák interjú részletek I/II: A mai magyar jobboldal leantiszemitázásáról 

  Részletek Borbás Barna interjújából:

  “[…] A numerus clausustól nem vezet nyílegyenes út a zsidótörvényekig.

  […] A Fideszt leantiszemitázó, a kormányt a két világháború közötti rendszer restaurálásával vádoló beszéd szerintem nagy ostobaság. Orbán Viktor kormányzási gyakorlata modern jellegű, nem történeti példákat követ, s bár kétségkívül hatalomkoncentrálásra irányul, és bizonyos autokratikus jegyei is tagadhatatlanok, ez véleményem szerint alapvetően a kormányfő személyiségjegyeiből, türelmetlenségéből, magányából, a nem minden alapot nélkülöző megbántottságából és nagyfokú bizalmatlanságából fakad, következésképpen semmi köze sem a Bethlen-, sem pedig a Gömbös-féle politikafelfogáshoz, Horthyéról már nem is beszélve.

  […] A „Horthy-rendszer restaurálása” tézis […] amelyet már Antallal szemben is jórészt igaztalanul vetettek be ellenfelei.

  […] Számomra eléggé világos, hogy ezzel az önkényes besorolással a két világháború közötti időszak minden bűnét, hibáját, eltévelyedését akarják rátolni a mai magyar jobboldalra, a zsidótörvények tébolyával bezárólag. Ez azonban nagyon rövidlátó gondolkodásra vall, ugyanis nem veszik észre, hogy a politikai haszonszerzés érdekében ezzel a társadalmi kohéziót is gyengítik, ami Magyarországon éppenséggel megerősítésre szorulna.

  […] a mai magyar jobboldal leantiszemitázása nem új keletű dolog, szögezzük le, hogy Magyarországon nincs olyan szellemi, politikai csoportosulás, amelyben ne lennének antiszemiták. Csak sajnos idehaza jórészt ismeretlenek azok a könyvek, amelyek a baloldal antiszemitizmusáról szólnak.”

  http://hetivalasz.hu/itthon/teremtettunk-e-igazsagosabb-es-elhetobb-vilagot-58946/

   
 • Mathe Aron 14:18 on 2013.01.02 Permalink |
  Tags: , , Történelem,   

  Hihetetlennek tartom, hogy 11 éve ugyanazok a kérdések mennek a Múzeum kapcsán, mintha nem zajlott volna le ez a vita 

  “Szálasi Ferenc, a tökeltes bűnbank” c. cikk-idézetünkre (vö.: http://amexrap.org/fal/szalasi-ferenc-tokeletes-bunbak ) Máthé Áron, a Terror Háza Múzeum volt munkatársa válaszolt. A szerk.

  Egyszerűen hihetetlennek tartom, hogy 11 éve ugyanazok a kérdések mennek a Múzeum kapcsán, mintha nem zajlott volna le ez a vita.

  Az a helyzet, hogy a Múzeum NEM fókuszál a 44 őszét megelőző kérdésekre, csak nagyon röviden, bevezetésként.

  Azért nem fókuszál, mert
  1. nem ez a témája (ennyi erővel bármiről lehetne szó),
  2. azért sem, mert erre a célra jött létre a Holocaust Múzeum.

  Hogy valakinek más a narratívája ezekről a kérdésekről, azért azt hiszem nem lehet a THM-t hibáztatni.

  Horthyról egyébként érdemes átfutni Krisztián Ungváry interjúját: http://hvg.hu/itthon/20121220_Ungrvary_interju_horthyrol . Ez egyfajta szempont, és talán segít helyretenni Horthy szerepét. Más, hogy a “beteg testrészek” kijelentésével nemhogy egyet nem tudok érteni, de ízléstelennek is tartom.

  A holocausttal kapcsolatban alighanem Schmidt Mária: A holocaust helye a magyar zsidóság modernkori történetében c. tanulmánya ( http://www.magyarholocaust.hu/mh011190.html ) az, ami a legjobban összefoglalja a problémákat és az előremutató kérdéseket. A társadalmi felelősség kérdésében Ablonczy Balázs és Novák Attila közösen jegyzett állításai között szerepel erről is egy passzus.

  Namost, a saját meglátásom a Karsai által is emlegetett felelősség és “szembenézés” kérdésében, hogy
  1. a bűnösöket megbüntették
  2. a túlélő zsidóság kárpótlása egyrészt megtörtént, másrészt folyamatos
  3. A bűnösök megbüntetése sajnos egy olyan kontextusban történt, ahol őket összemosták másokkal, és ez egy deficitet hagyott maga után,
  4. a társadalmi felelősség mantrázása nem túlságosan előremutató, Magyarország akkoriban olyan szűk mozgástérrel rendelkezett, hogy nem kis eredmény, hogy a deportálásra csak 44ben került sor,
  5. a korabeli antiszemitizmus kérdését nem lehet utólagosan számonkérni, ezt csak a korszakból kiindulva lehet megérteni,
  6. az állandó múlt-ostorozás helyett jó lenne a hídverésre alkalmas témákat vizsgálni, pl. az embermentők szerepét.

  Végül elnézést a kukacoskodásért, de a “tudtok válaszolni” ( http://amexrap.org/fal/szalasi-ferenc-tokeletes-bunbak/comment-page-1#comment-56738 ) némileg félreérthető, mivel akár azt a látszatot is sugallja, hogy esetleg nem tudunk/tudnak.

  Pedig egyszerűbb a kérdés: tekintve, hogy ezekre a kérdésekre 10 évvel ezelőtt már válaszok születtek, feltételezem, hogy nem is akarnak.

   
 • Mázsa Péter 00:33 on 2013.01.02 Permalink |
  Tags: , , , Történelem,   

  Körülbelül 200 000 hivatalnok, közszolga, köztük mintegy 20 000 csendőr, több ezer rendőr, orvosok, bábák, leventeoktatók, tanárok, katonák stb. vettek részt csak 1944-ben a zsidók totális jogfosztásában, kirablásában, gettókba, gyűjtőtáborokba terelésében, majd deportálásuk megszervezésében és lebonyolításában. […] Kényelmes, sőt talán sokak számára még megnyugtató, önbizalmat erősítő is lehetne, ha igaz lenne, hogy a magyar nép, a magyar társadalom mindenkor ártatlan áldozat volt csak. Soha, senki ne is említse a zsidókat és a zsidókat menteni próbálókat is feljelentőket, a zsidók vagyonán osztozókat, azokat a tízezreket, akik a még csak a gettókban lévő, deportálásukra váró embertársaik üressé vált, üressé tett lakásait kiigényelték. A magyar nép ártatlan, mindenről az idegen megszállók (tatárok, törökök, osztrákok, németek, végül az oroszok) tehetnek, akiket, hogy az 1944–1945-ös sorsfordító éveknél maradjunk, csak egy maroknyi nyilas szolgált lelkesen. A nyilasok rendszerük bukása után gyorsan „átöltöznek”, belőlük lesznek a leglelkesebb kommunista kollaboránsok, szól a régi-új „narratíva”. […] a Terror Háza Múzeum állandó kiállításán a német megszállás után (201. sz. terem) időben és térben nagyon közel (202. sz. terem) a nyilasok kezdik a Dunába lőni a zsidókat, és említés nélkül maradnak a zsidótörvények, az 1941-es kamenyec-podolszkiji deportálás és mészárlás, valamint a Sztójay-kormány időszaka […] A posztkommunista jobboldal [..] felmentve […] érezte magát a Horthy-rendszer egészének (ön)kritikus vizsgálata alól. Szerintük csak a nyilasok kollaboráltak a nácikkal, Horthy hős országgyarapító, aki, ameddig hatalmon volt, keményen fellépett a nyilasokkal szemben, és 1944-ben, amikor végre megtudta, hogy hová és főleg miért viszik el a zsidókat, azonnal a hadseregét vetette be a még nem deportált (fővárosi) zsidók megmentése érdekében. Szó se essék a zsidótörvényekről, az elmaradt földreformról, az egész neobarokk, antiszemita politikai kultúráról, a nácik szövetségeseként a Szovjetunió elleni háborúban való részvételről stb., csak arról, hogy mindenről a „barna inges kommunisták”, a Szálasi vezette nyilaskeresztes csőcselék tehet.

  Karsai László: Szálasi Ferenc, a tökéletes bűnbak
   
  • admin 11:35 on 2013.01.02 Permalink | Log in to Reply

   Tibor Ritz “A jövő záloga a múlttal való objektív szembenézés” nem tudom ki mondta, de jól mondta, mert ez kegyetlenül nehéz dolog.
   4 minutes ago · Like · 1

  • admin 13:38 on 2013.01.02 Permalink | Log in to Reply

   Mázsa Péter Áron (Terror Háza): erre válaszoltatok / tudtok válaszolni?

 • Mázsa Péter 12:57 on 2012.10.26 Permalink |
  Tags: , , , , Történelem   

  Az utólagosan felidézett, a történelemkönyvekből tanult tragédiák legborzasztóbb vonása az, hogy elszenvedői a folyamat elején nem tudják, mi történik majd velük. Óráról órára, napról napra zajlanak az események, amelyek soha nem egyszerre zúdulnak az emberekre. A reménykedés az, amely nyomorúságos sorsukban összeköti őket: nem lesz olyan szörnyű, a civilizált világában „az” nem történhet meg. És csak lassacskán, napról napra, hétről hétre válik világossá, hogy mégis megtörténhet, de ami ennél is rosszabb, már meg is történt.

  Antal Nikolett, Kováts Judit Megtagadva c. könyvéről
   
 • admin 10:20 on 2012.09.26 Permalink |
  Tags: , , , , , , , Történelem   

  Szeptember 26, Petrov nap: Az ember, aki tényleg megmentette a világot 

  Today is September 26th, Petrov Day, celebrated to honor the deed of Stanislav Yevgrafovich Petrov on September 26th, 1983. Wherever you are, whatever you’re doing, take a minute to not destroy the world.

  The story begins on September 1st, 1983, when Soviet jet interceptors shot down a Korean Air Lines civilian airliner after the aircraft crossed into Soviet airspace and then, for reasons still unknown, failed to respond to radio hails. 269 passengers and crew died, including US Congressman Lawrence McDonald. Ronald Reagan called it “barbarism”, “inhuman brutality”, “a crime against humanity that must never be forgotten”. Note that this was already a very, very poor time for US/USSR relations. Andropov, the ailing Soviet leader, was half-convinced the US was planning a first strike. The KGB sent a flash message to its operatives warning them to prepare for possible nuclear war.

  On September 26th, 1983, Lieutenant Colonel Stanislav Yevgrafovich Petrov was the officer on duty when the warning system reported a US missile launch. Petrov kept calm, suspecting a computer error.

  Then the system reported another US missile launch.

  And another, and another, and another.

  What had actually happened, investigators later determined, was sunlight on high-altitude clouds aligning with the satellite view on a US missile base.

  In the command post there were beeping signals, flashing lights, and officers screaming at people to remain calm. According to several accounts I’ve read, there was a large flashing screen from the automated computer system saying simply “START” (presumably in Russian). Afterward, when investigators asked Petrov why he hadn’t written everything down in the logbook, Petrov replied,”Because I had a phone in one hand and the intercom in the other, and I don’t have a third hand.”

  The policy of the Soviet Union called for launch on warning. The Soviet Union’s land radar could not detect missiles over the horizon, and waiting for positive identification would limit the response time to minutes. Petrov’s report would be relayed to his military superiors, who would decide whether to start a nuclear war.

  Petrov decided that, all else being equal, he would prefer not to destroy the world. He sent messages declaring the launch detection a false alarm, based solely on his personal belief that the US did not seem likely to start an attack using only five missiles.

  Petrov was first congratulated, then extensively interrogated, then reprimanded for failing to follow procedure. He resigned in poor health from the military several months later. According to Wikipedia, he is spending his retirement in relative poverty in the town of Fryazino, on a pension of $200/month. In 2004, the Association of World Citizens gave Petrov a trophy and $1000. There is also a movie scheduled for release in 2008, entitled The Red Button and the Man Who Saved the World.

  Maybe someday, the names of people who decide not to start nuclear wars will be as well known as the name of Britney Spears. Looking forward to such a time, when humankind has grown a little wiser, let us celebrate, in this moment, Petrov Day.

  Eliezer Yudkowsky http://lesswrong.com/lw/jq/926_is_petrov_day/

  Amexrap: Köszönjük

  Vö.: http://en.wikinoticia.com/Technology/general-technology/124998-stanislav-petrov-the-man-who-saved-the-world-from-nuclear-war
  http://en.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Petrov

   
 • Mázsa Péter 02:32 on 2012.09.26 Permalink |
  Tags: Történelem   

  Apám néhány hónappal ezelőtt, a 92. születésnapján azt mondta, egy dolgot sajnál, hogy ugyanoda érünk vissza, ahonnan ő elindult. […]

  Mélyi József: Kard által, Magyar Narancs
   
 • Mázsa Péter 23:19 on 2012.06.14 Permalink |
  Tags: , , , , , , , , , Történelem,   

  A Nagy Trianon Vita, avagy miben van igazuk a hőbörgőknek, és miben nincs? 

  Na nem olyan nagyon nagy, csak a normál Facebookos vitákhoz képest alaposabb és testesebb. A szövegen nem változtattam, csak a rajtam kívüli vitatkozókat cseréltem ki visszavonhatatlanul V-W-X-Y-Z betűkre.

  Úgy kezdődött, hogy V. megosztotta Gomperz Tamás: Túlélni Trianont http://hvg.hu/velemeny/20120612_tulelni_trianont c. cikkét

  V: Ez a jó Trianonról

  W: Az átlagnál kétségtelenül jobb, de a jótól nagyon messze van.
  kedd, 22:23 · Tetszik

  X: na jó, te voltál a 20. ismerősöm, aki ma megosztotta, akkor most el is olvasom…
  kedd, 22:26 · Tetszik · 1

  Mázsa Péter: Az átlagot csak sejtem, de ez rossz (meglep, h Matyas Eörsi és Gyorgy Gereby Jr is beugrik neki). Ezzel a sztorival

  http://lazarus.elte.hu/hun/maps/ke2500.gif vajon mit kezd a szerző??

  Persze nyilván legjobb egy térképből [amire hivatkozott a vitát kiváltó HVG-cikk szerzője:

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Ethnographic_map_of_hungary_1910_by_teleki_carte_rouge.jpg
  általánosítani:)
  kedd, 23:21 · Tetszik ·

  V: Műfajt adottnak véve jó. Nem monográfia, publicisztika. Péter, szerinted mi következik ebből a térképből, ami ellentétes a szöveggel?
  kedd, 23:30 · Tetszik

  Mázsa Péter: Az, hogy ha Magyarország alapításakor (tehát Trianonban) az országot a jelenlegihez képest É-D-K-NY irányban 300-300 km-rel meghosszabbították volna, akkor most kb minden mástól függetlenül egy nagy vörös kereszt terpeszkedne a térkép közepén. De lehetne halálfej is vagy űrrakéta.
  kedd, 23:42 · Tetszik

  V: De a cikk nem állította, hogy a politikai határok egyáltalán nem hatnak a nemzetiségi eloszlásra, csak azt, hogy egy olyan birodalmat Európában, ahol az államnemzet kisebbségben van, huzamosan fenntartani olyan politikai-katonai intézményrendszerrel lehet, ami Mo-nak tuti nem volt. Ezt az, hogy párszázezer partiumi meg szlovákiai magyart egy sokkal nagyobb többségben levő román, (cseh-)szlovák államnemzet hatvan év alatt asszimilált/elkergetett, szerintem nem cáfolja.
  kedd, 23:48 · Tetszik

  Mázsa Péter: Az tényleg nem cáfolja, viszont ezt nem is állítottam. Amit én állítok, kb: az államközi rend (amit a ius gentiumból való eredete miatt ‘nemzetközi’-nek neveznek, működése lényegétől eltérően) az, ami önfenntartó, a nemzetiség meg függő változó (nekem ezt mutatja a 2. térkép). Természetesen bármely dialektushoz lehet hadsereget rendelni, és ez elérheti az államközi rend módosítását. De a “lehetne másképp” nem eleve hülyeség, mint stratégiai megközelítés: ex post nyilván sokkal kevésbé, de ex ante semmiképp. Bár ez engem nem igazán érdekel Magyarország szintjén, de szerintem ez az, amiről szegény kesergők keseregnek.
  Tegnap, 0:17 · Tetszik

  V: Értem. Nyilván mind a kettő hat a másikra (vagy azt mondod, a XIX és XX századi térképátrajzolások teljesen függetlenek voltak a nemzetiségi eloszlásoktól???), de a megfigyelések (Monarchia, Oroszország, Csehszlovákia, Jugoszlávia) alapján a pre-trianoni magyarország integer fennmaradása inkább elméleti lehetőségnek tűnik. Amit te írsz, az szerintem nem Trianonból levont lecke…
  Tegnap, 0:25 · Tetszik

  Mázsa Péter: Trianon nem térképátrajzolás, hanem térképmegrajzolás volt: a nemzetállamiság Trianonnal ért ide. Addig sokminden volt, de magyar állam nem.

  Monarchia, Oroszo, Csehszl és Jugó: egyis sem jó példa. Monarchia még nem tartozik az államközi rendbe, a többi meg szétesett (amely belefér az államközi rendbe), nem egy szomszédos, Trianon által kijelölt országhoz csatlakozott (amely megsértette volna az államközi rendet). Milyen jól muzsikált Románia, Szlovákia meg Szerbia-Vajdaság (a 2. térkép alapján értékelve), ahol az alternatíva mind a Magyarországhoz való csatlakozás lett volna.

  Szóval ha Trianonban Magyaro-ot nagyobbra rajzolták volna, akkor akár egész Szlovákia, Románia nagy része, Burgenland és Vajdaság tetszőleges mértékben az új Magyarországhoz kerülhetett volna: a nemzetközi rendben nem lett volna más kifutása a dolognak, mint egy jól elmagyarosodott Közép-Eu. Horvátország leszakadhatott volna, vagy ha felosztják Magyarország és Szerbia között, akkor az sem, és az alternatív valóság önbizalomhiányos Viktora jó sok melldöngető magyar fölött uralkodhatott volna.

  Ez persze nem jelenti azt, hogy ezek a környező állampolgárok “valójában” egyenesági magyarok lennének: mint az eddigi legnagyobb (de nem repr[ezentatív]) becslés mutatja, a jelenlegi Magyarországi lakosok több mint 95%-a sem magyar eredetű, sem apai, sem anyai ágon
  http://amexrap.org/fal/a-magyarorszagi-lakosok-nemigen-magyarok . Úgyhogy a szegény … félnótás Trianonozó nagymagyarok rossz vágányon haladnak + semmiképp sem konstruktív, amit csinálnak.

  De lenne tanulság, amit érdemes lenne levonni Trianonból.

  És a cikk, amiről beszélünk, rossz volt.
  Tegnap, 1:15 · Tetszik ·

  V: Ha jól értem, ez az egész azon fordul meg, hogy szerinted 1918-ban ? megfordult a világ rendje: a monarchia még nem tartozott az államközi rendbe, jugoszlávia meg már igen. Miért is? Mert ex post a monarchia nem pontosan belső közig. határai mentén bomlott (bár: is), jugoszlávia meg nagyjából igen (bár: számos kisebb háború, függő kérdés árán)?
  Tegnap, 2:19 · Tetszik

  Mázsa Péter: Általában nem Trianonban, csak lokálisan:) Az államközi rend globális eredeteként talán Francisco de Vitoria jelölhető meg a ius inter gentes fogalmának megalkotásával:

  “Vitoria kifejtette, hogy a ius gentium (népek joga) fogalmát, amelyen a római jogi szövegek a minden nép számára közös jogszabályokat értettek, ius inter gentesként, azaz olyan jogi normák rendszereként is fel lehet fogni, amelyek az egyes népek közötti kapcsolatokat szabályozzák.” [ http://osiriskiado.hu/hu/konyv.html?k=352 126.o.]

  Vitoria a ius gentium fogalmát ius inter gentes-ként értelmezte, intellektuálisan előkészítve az utat az 1555.09.25-i, a cuius regio eius religio típusú megközelítést alkalmazó Augsburgi békének.

  A ius inter gentes fogalom viszonyát a ius gentium fogalmához képest Francisco Suárez fejlesztette tovább:
  “Francisco Suárez (1548-1617) […] distinguished between two parts of jus gentium, namely, jus quos singulares gentes vel regna intra se observant (the internal law common to different nations) and jus quod omnes populi vel gentes inter se servare debent (the international law properly so called). […] The term jus inter gentes was generally accepted by international practice and adopted in most languages. […] Richard Zouche was the first writer to use the term ius inter gentes in the title of his treatise […] appeared in London in 1650. [ http://books.google.hu/books?id=_Di8lQrMdFoC : 19-20]

  Suárez tehát a ius gentium eredeti fogalmát azonosította a ius intra gentes fogalmával, és Vitoria ius inter gentes fogalmát ettől függetlenítette.

  Műveiken és Alberico Gentili művén keresztül Hugo Grotius tekinthető az 1648.10.24-i Westfáliai béke, és ezzel a partíción alapuló politikai rend szellemi előzményének, vö. a Stein könyv 125-132.p..

  A ius inter gentes elvén működő “nemzetközi” rendszer aztán szépen terjedt a világban, részben implicit módon, részben pedig explicit szabályok mentén ( http://en.wikipedia.org/wiki/Northwest_Ordinance ), Trianonon keresztül, egészen 1960.12.14-ig, amikoris a rend a gyarmatok függetlenségének deklarálásával szimbolikusan globálissá vált. (Ez utóbbi fejleményt sztem nem csak a rend belső logikájának ereje, hanem a white man’s burden szemlélet kudarca is eredményezte: vélhetően jobban megérte saját országok kialakíttatása által elkeríteni és lokálisan kezelni a gyarmatok lakóit, mint egységes birodalmi polgári státuszba rakni őket).

  Szóval errefelé szerintem Trianontól számíthatjuk az új rend kialakítását és a megszilárdítására tett erőfeszítések (vö.: https://zotero.org/mazsa/items/WWTFBTZM ) ezerrel való beindítását: ettől speciális errefelé Trianon.
  Tegnap, 8:12 · Tetszik ·

  W: Nincs olyan, hogy államalkotó nemzet. Meg olyan sincs, hogy egy nemzet “akar” valamit, meg “tanul” valamiből, meg ilyesmi. Nincs olyan tudatos lény, hogy nemzet. A nemzetet mindig valamilyen politikai ambíció hozza létre, méghozzá nagyon-nagyon gyorsan (extrém esetekben hónapok alatt). Releváns kísérlet:
  http://www.simplypsychology.org/robbers-cave.html

  Ezt kell megtanítani gyerekkorban, hogy vegye észre és kezelje helyén a gyerek, ha ilyesmi történik körülötte. Persze az állami iskolától, amelyiknek az a célja, hogy hadrafogható adófizető alattvalókat neveljen a gyerekekből ezt nehéz elvárni.
  Tegnap, 8:18 · Tetszik · 2

  Y: mintha arrol nem beszelne a cikk, h nem csak a tortenelmi Magyarorszag nem volt fenntarthato, hanem az egesz monarchia egy outdated overstretched dolog volt, nem? szoval sztem azzal megis csak egyet kell erteni, h ha nem is pont igy, de a bukas/szeteses elkerulhetetlen volt.

  Péter, ha mashogy alakul, akkor az alternativa nem ” egy jól elmagyarosodott Közép-Eu” hanem egy jól elnemetesedett Közép-Eu lehetett volna, nem?
  Tegnap, 8:55 · Tetszik

  W: Y, nyilván értelmetlen dolog arról beszélni, hogy mi volt szükségszerű és mi volt elkerülhető a múltban, hiszen megváltoztatni a múltat úgysem lehet. A monarchia azonban sok szempontból egy igen előremutató valami volt, amit a mai napig nem sikerült utolérnie a romjain vegetáló utódállamoknak (Ausztriát is beleértve). Érdekes, hogy párezer év távlatából mindenkinek nyilvánvaló, hogy a birodalom és a civilizáció szinonímák, de az, hogy szinte minden, amit a kultúránkból büszkén mutogatunk külföldi barátainknak (beleértve a nemzeti magaskultúrát — annak nacionalista megnyilatkozásaival együtt — és a népművészet jelentős részét) mind-mind a monarchia idején lett világszínvonalú sokaknak nem esik le. Bécsben, Budapesten és Lembergben is többnyire látványosan primitívebb és kultúrálatlanabb majdnem minden, ami a monarchia után épült. Pont ugyanolyan, mint az Aquincumi ásatásokból előkerülő római és középkori edények, ékszerek és épületmaradványok. 1914-től óriási civilizációs visszaesés történt a régióban. És tekintve, hogy mennyien mennyi pénzt és erőfeszítést áldoznak ma annak érdekében, hogy megtanuljanak németül, egyértelmű, hogy azzal is sokat veszítettünk, hogy a közös német nyelvet már nem beszéljük anyanyelvi szinten (gyakran már semennyire sem), mint déd- és ükszüleink.
  Tegnap, 9:19 · Tetszik

  Y: oh egy pillanat, szerintem a kiegyezes utan idoszak igen szuper volt nekunk, csak azt mondom, h *sajnos* addigra az egesz nem volt fenntarthato. ferencjoskas habsburgostul, soknemzetisegu birodalmastul stb.
  Tegnap, 9:21 · Tetszik

  W: Ott, úgy és akkor nyilván nem. De az, hogy az egykori birodalom területén újra ne legyenek államhatárok elég jól halad. Persze az igazi civilizációs ugráshoz az kell, hogy az Atlanti és a Csendes óceánok között ne csak Észak-Amerikában, hanem Eurázsiában is akadálytalanul lehessen közlekedni és kereskedni. A technikai és gazdasági feltételek már adottak, csak a fejekben kéne rendet rakni hozzá.
  Tegnap, 9:40 · Tetszik

  Mázsa Péter: ‎Y: osztástól függően, akár. De ha nagymagyaro is túl nagy volt a nagyhatalmaknak, mekkora para lett volna nagynémeto.

  Más: W: kedvenc példám a http://amexrap.org/fal/skanzen-mint-a-magyar-nemzeti-provincialitas-merteke (ami alapján született egy cikk a MúzeumCaféban [és még csak nem is én írtam:], majd kirakom az amexrapra is, teljesen büszke vagyok rá:)
  Tegnap, 9:42 · Tetszik · 2 ·

  W: Basszus! Elképesztő…
  Tegnap, 9:48 · Tetszik

  Z: ‎V, szerintem a cikk nagyon nem jó. A vita annál inkább. 🙂
  Tegnap, 9:52 · Tetszik

  Y: ‎Péter, ez mar messzire visz az eredeti tematol, de: nem az a lenyeg, h az valhatott vna nagyhatalomma? amugy emlekeztem, h lattam errol egy erdekeset valamikor, uh kikerestem:

  http://www.youtube.com/watch?v=C9yNEvV6lI4
  Tegnap, 10:07 · Tetszik · 1

  Mázsa Péter Milyen jólfésült és kirakatba való pasi ez a Ferguson:) Mindig idősebbnek képzeltem.

  Tetszik a megközelítése, h nagy fejleményeket kis személyes okok is kiválthatnak.

  És egyébként is elég meggyőző. Ha nem avatkoznak be a britek, ahogy mondod, valószínűleg válhatott volna nagyhatalommá (15:30-tól), és a dolgok nagyobb rendszerében, lehet, h azok, akik éltek volna helyettünk, jobban jártak volna Hitler, a 2. vh és a továbbiak nélkül – de azért nem sajnálom, h végül mi születtünk meg:)

  Egyébként ez általában is igaz: a XX. szdi folymatos mészárlás meg Trianon is szükséges ahhoz, hogy éppen a jelenlegi példány szélsőjobbosok születhessenek meg, akik tiltakoznak:)

  Tetszik a “what if”-ről alkotott szemlélete is, ami az I. vh-ra (de Trianonra vonatkoztatva is) annyit jelent: nem keseregni kell rajta, hanem megnézni, mi is történt, miért, milyen tanulságai vannak (25:25-től végig, pl. nyilván Hitler volt a fő probléma: de ő volt eredendő probléma is? 26:20-tól), és e felismeréseink hogyan segíthetik, hogy hasonló esetekben elkerüljük a csapdákat (mint pl. a jelenlegit: http://amexrap.org/fal/mitol-ment-tropara-az-orszag-az-elmult-2-evtizedben ), [és felismerjük] a csapdák okait és a lehetőségeket.

  Persze a XX. szd kívánatos globális és megközelítéséről jó lenne egy valóban hozzáértőt meghallgatni, mint Krisztián Ungváry.
  Tegnap, 11:20 · Tetszik · 1 ·

  Nektek mi a véleményetek?

  [Kapcsolódó cikkek:

  90th Anniversary of the Treaty of Trianon: the default international perspective http://amexrap.org/fal/trianon-the-default-international-perspective

  Trianon, mint a ma 90 éves magyar állam előfeltétele + a 2s állampolgárság http://amexrap.org/fal/trianon-mint-a-ma-90-eves-magyar-allam-elofeltetele-a-2s-allampolgarsag ]

   
 • Mázsa Péter 14:35 on 2012.05.29 Permalink |
  Tags: , , , , , , , Történelem,   

  A 2011-es magyar alkotmány a történelmi tényekkel ellentétesen rögzíti a kettős megszállás elméletét – az 1944 és 1990 közötti időszakot –, tagadva ezzel a Vörös Hadsereg felszabadító szerepét. A jobboldali történészek a horthysta propaganda téziseit ismétlik, igazolni akarván Magyarország második világháborús szerepét. Mindeközben elhallgatják a magyar hadsereg és csendőrség által a Szovjetunió területén elkövetett bűncselekményeket, és a horthysták és nyilasok aktív szerepét a magyarországi zsidóság és cigányság megsemmisítésében. Ennek a jelenségnek a legutóbbi példája Kerekiből való, ahol a napokban állítottak szobrot Horthy Miklósnak. Hasonló folyamatok zajlanak le Közép-Kelet-Európa és a Baltikum más politikai erőinél is, mint amilyenek a közelmúltban Magyarországon tapasztalhatók. Jól érzékelhető ebben egyfajta „történelmi revizionizmus”, amely arra irányul, hogy diszkreditálja a Szovjetunió háború előtti, közbeni és utáni politikáját, elhallgatva a vezető nyugati államok kétarcú, képmutató politikáját, amely hozzájárult a hitleri agresszió fokozódásához. Új választóvonalakat akarnak Európában húzni az átértékelés hívei, miután Nyugaton bizonyos politikai erőket már Oroszország puszta léte is irritál – igaz, ebbe a csoportba nem tartoznak bele Magyarország vezető történészei.

  Alekszandr Tolkacs, orosz nagykövet
   
  • admin 15:50 on 2012.05.29 Permalink | Log in to Reply

   Peter Siroki Akkor ’56-ban is a tankok felszabadítani jöttek?
   12 perce · Tetszik · 1

   Mázsa Péter Meg kellett volna kérdezni tőle:)
   2 másodperce · Tetszik

   • admin 15:51 on 2012.05.29 Permalink | Log in to Reply

   • admin 18:07 on 2012.05.29 Permalink | Log in to Reply

    Mázsa Péter Talán arról lehet szó, h az oroszok szabadították fel Magyarországot, az ’56-os tankokat meg a szovjetek küldték:)
    körülbelül egy perce · Tetszik

    Mázsa Péter Egyébként ez nem is teljesen hülyeség: a háború kétségtelenül állami aktus volt, az ’56 meg pártos.
    2 másodperce · Tetszik

    • admin 11:15 on 2012.05.30 Permalink | Log in to Reply

     Peter Siroki Szóval megkérdezed őt: http://hu.wikipedia.org/wiki/Olofsson_Placid (vagy megnézed valamelyik YouTube-os videót, ahol beszámol), nem a magyarok, hanem a szovjetek ítélték és vitték el.

     A Vörös Hadsereg legfeljebb Ausztriát szabadította fel, bár erről meg kell kérdezni őket is.
     kb. egy órája · Tetszik ·

     Mázsa Péter Miután ’55-ben kivonultak Ausztriából, az oroszoknak nehéz érvelni amellett, hogy ’56-ban a fasizmus visszatértét szerették volna megakadályozni Magyarországon. Úgyhogy az ’56 egyértelműen birodalmi aktus volt.
     2 másodperce · Tetszik

 • Mázsa Péter 21:40 on 2012.05.26 Permalink |
  Tags: , , , , , , Történelem   

  […] A Kádár-rendszer nem azért volt gyökeresen rossz, nem azért kellett (volna) megtagadni, mert “a bűn volt a genezise”. Hanem azért, amiért a szovjet típusú létező szocializmus összes többi változata: szabadságellenes volt, szegénységet generált, és elszigetelte az országot a világ fejlett részétől. De ugyanez elmondható az Orbán-rendszerről is. Pedig az mocskosul tiszteli 56-ot.

  Tokfalvi: Kádár: nem bocsánat kérdése @Kapitalizmus.hu
   
 • Mihaly Kalman 12:05 on 2012.05.25 Permalink |
  Tags: , Történelem,   

  Horthy összes nyilvános tiltakozó nyilatkozata a 437 402 vidéki zsidó deportálása ellen 

   
  • admin 13:07 on 2012.05.25 Permalink | Log in to Reply

   Hajnal Zoltán hát sok festék nem fogyott a tonerből…
   12 perce · Tetszik

  • admin 13:07 on 2012.05.25 Permalink | Log in to Reply

   Peter Siroki ‎- Ki tehet Horthyról?
   A vörösök.
   Ki tehet a vörösökről?
   Nem ki, hanem mi. Az első világháború.
   Ki tehet az első világháborúról?
   Ferenc Jóska.
   Ki tehet Ferenc Jóskáról?
   Hát, tudod, amikor Habsburg–Lotaringiai Ferenc Károly főherceg és Zsófia Friderika bajor királyi hercegnő nagyon szeretik egymást…

   6 perce · Tetszik

  • admin 13:07 on 2012.05.25 Permalink | Log in to Reply

   Dániel Biczó Ez elég kétséges, mert eddig nem sok ilyen dokumentumot találtak a kutatók. Honnan szerezte Mihály Kálmán?

   • admin 13:08 on 2012.05.25 Permalink | Log in to Reply

    AMEXRAP Szupertitkos forrásból. Aki megtudja, deportálják.
    2 másodperce · Tetszik

    • admin 13:50 on 2012.05.25 Permalink | Log in to Reply

     Dániel Biczó Ez most valami vicc?:D Horthy kormányzó nem tett nagy erőfeszítéseket, hogy a vidéki zsidóságot ne deportálják, egyedül a fővárosi zsidókat mentette meg. Ma ez a történelem jelen állása, erre van konkrét bizonyíték!
     36 perce · Tetszik

     AMEXRAP Nem, ez tök komoly. Nézd meg a hivatkozást a saját szemeddel! Mi van benne?:)
     2 másodperce · Tetszik

 • Mázsa Péter 01:32 on 2011.01.09 Permalink |
  Tags: , Történelem,   

  Lofasz.de: Rövid politikatörténet Magyarországról

  1945 – 1990: FASZOK.

  1990-1994: Az előzőek mégsem akkora faszok.

  1994-1998: De.

  1998-2002: Új faszok.

  2002-2006: Két fasz közül maradjon aki már itt van.

  2006-2010: Ezeket a faszokat most már tényleg nem lehet überelni!

  2010-: De.

  http://lofasz.de/post/2636594543/rovid-politikatortenet-magyarorszagrol

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Get Adobe Flash player