9 év alatt hal meg az új alkotmány a nemzetközi tapasztalatok szerint

Az amatőrség, ami megöli ezt az országot.

A Fidesz nem (most sem) végezte el a házi feladatát. Úgy kezdett alkotmányozni, hogy egyikük sem nézett utána, hogyan is kell ezt sikeresen csinálni. Amatőrségben versenyeznek a szocikkal meg a többiekkel – de ezt egyelőre hagyjuk: ma kétségtelenül a Fidesz a sztár.

Nézzük, mit szerencsétlenkedtek össze megint.

Elkins, Ginsburg és Melton (3 profi amerikai) 2009-ben olyan könyvet http://www.amazon.com/Endurance-National-Constitutions-ebook/dp/B003545KNA jelentetett meg, amely alapvetően átírta az államok alkotmányosságról szóló tudásunkat.

Számba vették az összes olyan változást, amely (1789 és 2005 között) bármely időpontban bármely állam alkotmányának létében bekövetkezett (megszűnés, felfüggesztés, újra hatályba helyezés, új alkotmány). (Adataik innen is hozzáférhetők: http://www.comparativeconstitutionsproject.org/data.htm )

2bekezdésben összefoglalom a könyvet.

Elvileg bármi befolyást gyakorolhatna arra, hogy egy-egy alkotmány mennyire tartós. Pl. hogy demokratikus vagy tekintélyelvű, vagy hogy keresztek vannak-e benne vagy csillagok.

Kiderült, hogy a végtelen számú tényezőből, amely elvileg befolyás gyakorolhatna egy alkotmány tartósságára, gyakorlatilag 3 olyan van, amelyre figyelnünk kell az alkotmány létrehozásánál, ha 1-2 ciklusnál tartósabb konstrukciót kívánunk összerakni:
1. be kell vonni a kulcsszereplőket az alkotmány összerakásának, és az alkotmány szerinti jövőbeni változtatásának a folyamatába,
2. elég könnyűvé, de nem túl könnyűvé kell tenni az alkotmány függelékekkel való ellátását (nálunk: a sarkalatos törvények elfogadását), és végül
3. részletes és a témakörök széles körét felölelő alkotmányt kell alkotni, nem egy pár oldalas szösszenenet.

Az alkotmányok átlagos életkora (pontosabban medián életkora: az az életkor, aminél az alkotmányok fele rövidebb ideig él, felük meg hosszabb ideig) világátlagban 19 év. Az alkotmányok tehát (alapvető módosításaikkal együtt) átlagosan kevesebb mint két évtizedig tartanak, aztán megszűnnek. A több mint 2 évszázados USA alkotmány és az augusztus 20-án 62 éves magyar alkotmány inkább a kivétel, mint a szabály.

Mennyire gyakorol befolyást a fenti 3 tényező az alkotmányok életkorának hosszára?

Ad1. A kulcsszereplőket leginkább bevonó alkotmányok átlagosan 69 évig maradtak életben, a legkevésbé bevonók csak 14 évig vegetáltak.

Ad2. Az optimális mértékben függelékelhető alkotmányok átlag 25, a nem igazán függelékelhetőek 14 évig éltek.

Ad3. A hosszú, részletes (pl. India) alkotmányok 83, a pár oldalasak (pl. Kína, 1852 Franciaország) 14 év után haltak meg.

Ha a három tényezőt összekombináljuk, azaz azt vizsgáljuk, hogy együttesen hogyan hatnak, az derül ki, hogy a bevonós, optimálisan függelékelhető, részletes alkotmányok átlag több mint 200(!) évig élnek, a kirekesztős, nehezen függelékelhető, összecsapott alkotmányok meg csak 9 évig.

Képben:

Mi a helyzet itthon?

Ad1. Hogy kik a kulcsszereplők, arról lásd a könyvet, de esetünkben az alkotmány tartósságához bevonni szükséges szereplők biztosan nem merültek volna ki a Fidesz Kereszténydemokrata tagozatának parlamenti képviselőiben.

Ad2. A sarkalatos törvények módosításához az alkotmány szerint (lásd: http://www.parlament.hu/irom39/02627/02627.pdf Alapvetés S 4. cikk) a jelen lévő képviselők 2/3-a szükséges – amiről Orbán maga azt mondja, hogy “soha az életben, vagy legalábbis a mi életünkben még egyszer” nem áll össze ismét a magyar parlamentben: http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/orban-a-mi-eletunkben-nem-lesz-ismet-ketharmados-tobbseg-345519

Ad3. A magyar alkotmány részletessége az 1852-es Francia http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1852-second-empire.5107.html és a Kínai http://english.gov.cn/2005-08/05/content_20813.htm alkotmánnyal azonos, és közelébe sem ér a 400 oldalas Indiainak http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf , sőt, egy teljes nagyságrenddel rövidebb.

Mindez azt jelenti, hogy a magyar alkotmány, annak tartalmától függetlenül(!!), csupán a formáját és születésének körülményeit tekintve, gyakorlatilag halva született.

Hol voltak a Kereszténydemokraták az alkotmányozási folyamatban, akik ennél az amatőr bagázsnál elvileg zsigerileg is lényegesen okosabbak – igen, okosabbak!

Annakidején még Patsch Feri jezsuita barátomtól kaptam egy könyvet (Küldetésünk: A Jézus Társasága 34. általános rendgyűlésének dokumentumai, Budapest, Jézus Társasága Magyar Rendtartománya, 1996), amelyben leírják, hogy is kell egy értelmes alkotmányozást lefolytatni. Nézzétek csak:

1992. február 12-én P. Generális Peter-Hans Kolvenbach valamennyi felsőbb elöljárónak és a tartományfőnökök konferenciái moderátorainak levelet küldött, melyben közölte velük, hogy “következő általános rendgyűlésünk előkészítésére irányuló folyamatot indított el”. […] “a rendgyűlést 1993 második féléve folyamán lehetne egybehívni, úgyhogy az 1995 első felében megkezdhesse munkáját”.

Barátom! Ezek aztán tudják a módit! 3 évre előre menetrendeket írnak, bevonják az összes versenyzőt, téziseket írnak, összerakják:

Ezalatt a Társaság titkára, P Hans Zwiefelhofer összeállította és szisztematikusa elrendezte a rendtartománygyűlések által beküldött 637 posztulátumot, valamint az egyesek által küldött és beérkezett 142 posztulátumot. Mindegyik posztulátumnak egy latin nyelvű kódnevet adtak, és az előzőleg meghatározott 14 csoport egyikébe sorolták.

és így tovább, és így tovább, 14 oldalon csak az események sűrű leírása, majd további 180 oldalon a végeredmény: a Jezsuiták alkotmánya.

Az eljárás annyira lenyűgöző volt, hogy valamelyik, asszem a 2002-es választás előtt minden egyes parlamenti párt címére elpostáztam egy példány másolatot erről a 14 oldalról azzal a kísérőlevéllel, hogy kb így kéne törvényeket alkotniuk (tök hülye vagyok, nem?:) (Biztosan 2006 előtt volt, mert akkor a Kire szavazok? c cikkemet http://mazsa.com/kire-szavazok írtam arról, hogy hogyan is lenne érdemes ezt profin csinálni).

Ugyanez a szaktudás hol volt, amikor ezt a… a… az Alaptörvénynek nevezett izét összerakták?? Ha már belerakták Istent, hol van belőle a profi lélekhalászok szaktudása???

És akkor, mint fent említettük, még csak az alkotmány formájáról beszéltünk, a tartalma elemzésébe nem is mentünk bele! Egyelőre nem is megyünk.

Más. Meglepő módon az alkotmány várhatóan 9 év múlva bekövetkező halálára adódó 2020-as dátum megegyezik azzal a 2020as dátummal, amire 2001ben jósoltam a magyar állam halálát:

Eddig a legkínosabb bűntettek, a legamatőrebb lépések és a legvéresebb csapások sem vezettek államunk megszűnéséhez. A történelemformáló folyamatok sodrából, valamint az állam és a közgondolkodás működésének jelenlegi módjából azonban nem következtethetünk másra, mint hogy a magyar államot 2020-ig szétbontják saját állampolgárai. http://mazsa.com/nemzeti-minimum

Érdekes egybeesés. Na erről is majd máskor.

Összefoglalva: Orbán ezt a sztorit tökéletesen elb…ta. Főműve fényes, de várhatóan gyorsan hulló csillag lesz az ország egén.

A kérdés csak az, hogy még a levegőben elporlad, vagy becsapódáskor nagy krátert üt.

(Jaj istenem, hol élek???)