A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program[…] nem vesz tudomást arról, hogy az állam nemcsak egy hierarchia csúcsán jelenik meg, hanem egy horizontálisan kiterjesztett rendszer egyik elemeként is működik. Az állami tevékenység része az ellentétes érdekek közötti közvetítés, az érdekeltek tevékenységének összefogása (pl. a piac, a közszféra és a kutatási szféra közötti hálózatok koordinálása), puha szabályozási eszközökkel történő irányítás (steering), menedzseri tevékenység és az állami javak felelős kezelése (stewardship). Minden jel szerint ismeretlen a Magyary-program elkészítői előtt a szabályozó állam (regulatory state) jelensége, amely az állam és a szabályozottak közötti horizontális kapcsolatok és az egyetértésen alapuló tevékenységek elterjedését ösztönzi, és amely alapkoncepcióként alátámaszthatna egy államreformprogramot. […] A program szabályozási elgondolása a jogi formában történő szabályalkotás és a hatósági úton történő kikényszerítés elavult kettősségén alapul. Nem vesz tudomást olyan új, más országokban több évtizede meghonosodott szabályozási elvekről, mint a gazdasági és társadalmi körülményekre reagálni képes szabályozás és kikényszerítés gyakorlata (responsive regulation and enforcement). Ez az elképzelés rugalmas, fokozatosan szigorodó fellépést jelent. […] A Magyary-program centralizált, hierarchikus államképe ellentétben áll azokkal az elképzelésekkel, amelyek az állami működés minőségének növelése érdekében az államhatalom gyakorlását az érintettek részvételéhez és egyetértéséhez kötik. A kormányzás minősége javítható a kormányzás és a helyi igények, az egyedül helyben megszerezhető információk összekapcsolásával. A jó kormányzás elképzelhetetlen olyan mechanizmusok és eljárások fenntartása nélkül, amelyeken keresztül rendszeresen megerősíthető az állami tevékenység közvetlen demokratikus legitimációja. A közigazgatás minőségi reformja nem lehet sikeres a részvételi lehetőségének kiterjesztése, az állam, a piac és az egyéb érintettek közötti kommunikáció és együttműködés horizontális (akár hálózatos) rendszerei nélkül.

Varju Márton, szuverén.hu