Updates from Mathe Aron Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Mathe Aron 15:19 on 2013.01.02 Permalink |
  Tags: , ,   

  Gyurgyák interjú részletek I/II: A mai magyar jobboldal leantiszemitázásáról 

  Részletek Borbás Barna interjújából:

  “[…] A numerus clausustól nem vezet nyílegyenes út a zsidótörvényekig.

  […] A Fideszt leantiszemitázó, a kormányt a két világháború közötti rendszer restaurálásával vádoló beszéd szerintem nagy ostobaság. Orbán Viktor kormányzási gyakorlata modern jellegű, nem történeti példákat követ, s bár kétségkívül hatalomkoncentrálásra irányul, és bizonyos autokratikus jegyei is tagadhatatlanok, ez véleményem szerint alapvetően a kormányfő személyiségjegyeiből, türelmetlenségéből, magányából, a nem minden alapot nélkülöző megbántottságából és nagyfokú bizalmatlanságából fakad, következésképpen semmi köze sem a Bethlen-, sem pedig a Gömbös-féle politikafelfogáshoz, Horthyéról már nem is beszélve.

  […] A „Horthy-rendszer restaurálása” tézis […] amelyet már Antallal szemben is jórészt igaztalanul vetettek be ellenfelei.

  […] Számomra eléggé világos, hogy ezzel az önkényes besorolással a két világháború közötti időszak minden bűnét, hibáját, eltévelyedését akarják rátolni a mai magyar jobboldalra, a zsidótörvények tébolyával bezárólag. Ez azonban nagyon rövidlátó gondolkodásra vall, ugyanis nem veszik észre, hogy a politikai haszonszerzés érdekében ezzel a társadalmi kohéziót is gyengítik, ami Magyarországon éppenséggel megerősítésre szorulna.

  […] a mai magyar jobboldal leantiszemitázása nem új keletű dolog, szögezzük le, hogy Magyarországon nincs olyan szellemi, politikai csoportosulás, amelyben ne lennének antiszemiták. Csak sajnos idehaza jórészt ismeretlenek azok a könyvek, amelyek a baloldal antiszemitizmusáról szólnak.”

  http://hetivalasz.hu/itthon/teremtettunk-e-igazsagosabb-es-elhetobb-vilagot-58946/

   
 • Mathe Aron 14:18 on 2013.01.02 Permalink |
  Tags: , , ,   

  Hihetetlennek tartom, hogy 11 éve ugyanazok a kérdések mennek a Múzeum kapcsán, mintha nem zajlott volna le ez a vita 

  “Szálasi Ferenc, a tökeltes bűnbank” c. cikk-idézetünkre (vö.: http://amexrap.org/fal/szalasi-ferenc-tokeletes-bunbak ) Máthé Áron, a Terror Háza Múzeum volt munkatársa válaszolt. A szerk.

  Egyszerűen hihetetlennek tartom, hogy 11 éve ugyanazok a kérdések mennek a Múzeum kapcsán, mintha nem zajlott volna le ez a vita.

  Az a helyzet, hogy a Múzeum NEM fókuszál a 44 őszét megelőző kérdésekre, csak nagyon röviden, bevezetésként.

  Azért nem fókuszál, mert
  1. nem ez a témája (ennyi erővel bármiről lehetne szó),
  2. azért sem, mert erre a célra jött létre a Holocaust Múzeum.

  Hogy valakinek más a narratívája ezekről a kérdésekről, azért azt hiszem nem lehet a THM-t hibáztatni.

  Horthyról egyébként érdemes átfutni Krisztián Ungváry interjúját: http://hvg.hu/itthon/20121220_Ungrvary_interju_horthyrol . Ez egyfajta szempont, és talán segít helyretenni Horthy szerepét. Más, hogy a “beteg testrészek” kijelentésével nemhogy egyet nem tudok érteni, de ízléstelennek is tartom.

  A holocausttal kapcsolatban alighanem Schmidt Mária: A holocaust helye a magyar zsidóság modernkori történetében c. tanulmánya ( http://www.magyarholocaust.hu/mh011190.html ) az, ami a legjobban összefoglalja a problémákat és az előremutató kérdéseket. A társadalmi felelősség kérdésében Ablonczy Balázs és Novák Attila közösen jegyzett állításai között szerepel erről is egy passzus.

  Namost, a saját meglátásom a Karsai által is emlegetett felelősség és “szembenézés” kérdésében, hogy
  1. a bűnösöket megbüntették
  2. a túlélő zsidóság kárpótlása egyrészt megtörtént, másrészt folyamatos
  3. A bűnösök megbüntetése sajnos egy olyan kontextusban történt, ahol őket összemosták másokkal, és ez egy deficitet hagyott maga után,
  4. a társadalmi felelősség mantrázása nem túlságosan előremutató, Magyarország akkoriban olyan szűk mozgástérrel rendelkezett, hogy nem kis eredmény, hogy a deportálásra csak 44ben került sor,
  5. a korabeli antiszemitizmus kérdését nem lehet utólagosan számonkérni, ezt csak a korszakból kiindulva lehet megérteni,
  6. az állandó múlt-ostorozás helyett jó lenne a hídverésre alkalmas témákat vizsgálni, pl. az embermentők szerepét.

  Végül elnézést a kukacoskodásért, de a “tudtok válaszolni” ( http://amexrap.org/fal/szalasi-ferenc-tokeletes-bunbak/comment-page-1#comment-56738 ) némileg félreérthető, mivel akár azt a látszatot is sugallja, hogy esetleg nem tudunk/tudnak.

  Pedig egyszerűbb a kérdés: tekintve, hogy ezekre a kérdésekre 10 évvel ezelőtt már válaszok születtek, feltételezem, hogy nem is akarnak.

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Get Adobe Flash player