Az új közoktatási törvény koncepciója – egy szamizdatról: “Az alábbi bejegyzésben egy súlyos udvariatlanságot fogok elkövetni: egy olyan szabályozási koncepcióról fogok írni, amit még nem hozott nyilvánosságra a minisztérium. Mentségemül két dolog szolgálhat: egyrészt a szabályozási koncepció a szakmában valószínűleg már csak ahhoz nem jutott el, aki egy hete nem nyitotta ki az email fiókját, a médiában is számtalan ismertetés jelent meg róla […]. Másrészt a koncepció belső (közigazgatási és politikai) egyeztetése zajlik, jó lenne, ha eközben néhány súlyos sebe begyógyulhatna. Mivel a jelenlegi változat nyilvánvalóan erősen ideiglenes, konkrét változtatásokról most nem írok, ha valamelyiket megemlítem azt kizárólag illusztrációs célból teszem. Ezzel szemben reflektálni fogok a véleményem szerint legfontosabb tervezett rendszerszintű változtatások irányára.

Ami a legfontosabb kérdéseket illeti, öt területen is katasztrófát látok kibontakozni; ezek az (1) állam szerepnek újradefiniálása, (2) az oktatásirányítás brutális központosítása, (3) az intézményi szakmai autonómia felszámolása, (4) a minőségértékelés atavisztikus szabályozása és (5) a normatív oktatásfinanszírozás felszámolása:”

http://oktpolcafe.hu/az-uj-kozoktatasi-torveny-koncepcioja-egy-szamizdatrol-3917316

(via Váradi Balázs)