Az utolsó totemisták: “[…] Újabban az állami álnokság ügyvivői ismét a totemtisztelet felhevítésén fáradoznak. Előző uralásuk idején beérték a „szent” korona mozgatásával, múzeumból parlamentbe való átvitelével, hogy az „Erő” velük legyen, és árnyékában sütkérezhessenek. Totemizmusuk másik jellemző eseménye volt a korona másolatának az egykori királyi székhelyre történő hajóztatása egy háromperhármas kötődésű klerikus kíséretében.

Ezúttal azonban nagyobb horderejű tervüket nyilvánították ki: a totem beillesztését az általuk koholandó alkotmányba. Ebben a kezükre játszik, hogy e hatalmi kellék hívei az idők során ún. tant is kidolgoztak. (Vö. Kees Teszelszky: Az ismeretlen korona, Pannonhalma, 2009.) A kellék körül kerengő fantazmák szerint a jeles műtárgy egyenesen az égből ereszkedett alá, ezért aztán hívei már papírmasé kópiája láttán is képesek révületbe esni. […]

A térség utolsó totemistái, vezérük vezényletével, korszakos jelentőségű alkotmányjogászok és klerikusok segédlete mellett megint megszállásra készülnek: a „szent” koronát az állami áhítat tárgyává készülnek avatni. Nagy lépés lesz ez, hiszen Európa utolsóként letelepedett államalkotó népét így újra visszavezetik a kezdeti helyzetbe: az utolsók közé.” http://nol.hu/velemeny/20110107-az_utolso_totemistak