Bajnai alkotmány-tervezete: a tulajdon védelméről itt már végképp árva szó sem esik

Bajnaiék az új alkotmány tervezetének 35. § (2) bekezdésében [az Alaptörvény XIII. cikkében szereplő „a tulajdon társadalmi felelősséggel jár” megfogalmazást] kiigazítják „társadalmi kötelezettségek”-re, nehogy valaki félreértésben maradjon. […] a tulajdon védelméről itt már végképp árva szó sem esik. Az Együtt 2014 szerint a tulajdonosnak van kötelezettsége a „társadalom” iránt, az államnak nincs a tulajdonossal szemben. Hogy mi? Milyen rendszerben tetszik akarni élni? Ha valaki úgy sejtené, az Együtt 2014-nek tetsző rendszerben nem lenne biztonságban a tulajdona, olvasson csak tovább, a gyanúja nem fog eloszolni.

35. § (3): „Tulajdont kisajátítani csak kivételesen, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett szabad.” Nem hiányzik valami? De bizony, megint csak kimaradt az, amit bele szoktak írni az európai alkotmányokba, és ami még a Fidesz Alaptörvényében is megvolt: „Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.” Más kérdés, hogy a Fidesz törvényei úgy határozzák meg a kivételes esetet, hogy amikor a kormánynak jólesik, de akkor is, a törvényeket meg lehet változtatni. Ha fontosak. Ilyen feltétel nélkül azonban a kisajátítás a végrehajtó hatalom kényére-kedvére van bízva. (Még a „közérdek” is eltűnt valahogy. Azt, hogy mi a kivétel, a kormány dönti el.)

Ez azért érdekes, mert az Együtt 2014 soha nem mulasztja el hangoztatni, hogy elsődleges célja a jogállam visszaállítása. Viszont már miféle joguralom van ott, ahol a kormányzat nem köteles védeni és törvényesen tiszteletben tartani a tulajdont?

Nem gondolom persze, hogy az Együtt 2014 részvevőinek diktatórikus hajlama volna, de azt igen, hogy Bajnai október 23-i beszédével ellentétben ez nem a közép.

http://kapitalizmus.hvg.hu/2013/01/09/az-egyutt-2014-es-a-tulajdon-szentsegenek-hianya/