Egyértelmű célokat a 13 milliárd forint felhasználásához!

“Társadalmi vitán az NFÜ új akciótervei a tömegotthonok kitagolását célzó pályázatokról. A célok nem egyertelműek, ezért civilek és tudományos szervezetek közös javaslatot tettek közzé. […]

A […] pályázati csomagok a nagy létszámú bentlakásos otthonok rendszerének reformját célozzák – legalábbis elvileg. Az akciótervhez mellékelt néhány soros leírásokból ugyanis nem derül ki egyértelműen, hogy az ügynökség milyen célokra fordítaná az összegeket, márpedig ez minimális követelmény. Nem látható, hogy a forrásokat a meglévő és a lakók emberi jogait súlyosan sértő tömegintézmények további fenntartására és kozmetikázására kívánja-e fordítani az ügynökség vagy pedig olyan konstruckiók kidolgozására törekszik, amelyek tiszteletben tartják az intézményben élő személyek emberi jogait és hazánk nemzetközi kötelezettségeit. Az utóbbi megoldás azt jelentené, hogy a pályázati forrásokat arra használjuk fel, hogy a lakók elhagyhassák az intézményeket, és a helyi társadalom másokkal egyenrangú tagjaiként folytassák életüket.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének, Petykó Zoltánnak, és a Nemzeti Erőforrás Mininsztérium vezetőjének, Réthelyi Miklósnak címzett nyílt levél aláírói azt javasolják a döntéshozóknak, hogy már az akcióterv véglegesítésekor köteleződjenek el a tömegotthonok bezárása és a támogatott lakhatásnak az Európai Unió által is vallott értékei mellett.

A nyílt levelet 16 hazai civil szervezet, valamint neves szakemberek jegyzik:

Az Autisták Országos Szövetsége képviseletében Szilvásy Zsuzsanna, elnök;

az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar képviseletében Szabó Ákosné, dékán;

az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék képviseletében Tausz Katalin, tanszékvezető;

az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége képviseletében Kovács Melinda, ügyvezető igazgató;

Bugarszki Zsolt, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar oktatója;

a Down Alapítvány képviseletében Gruiz Katalin, kuratóriumi elnök; az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége képviseletében Rubovszky László, ügyvezető;

Kozma Ágnes, szociálpolitikus;

Krizsan Andrea, a Közép Európai Egyetem Közpolitikai Kutató Központ munkatársa;

a Központ a Fogyatékos Emberek Jogaiért Alapítvány képviseletében Fiala János, kuratóriumi elnök;

a Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány képviseletében Gombos Gábor, érdekvédelmi főmunkatárs;

Hankó László, MACTE ANIMO Alapítvány munkatársa;

a Magyar Helsinki Bizottság képviseletében Kádár András Kristóf, társelnök;

a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége képviseletében Hegedűs Lajos, elnök;

az Open Society Mental Health Initiative képviseletében Judith Klein, igazgató;

Scharle Ágota, közgazdász;

a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége képviseletében Ormódi Róbert, ügyvezető igazgató;

a Sérültek, Halmozottan Sérültek és Segítőik Szövetsége képviseletében Hankóné Szabó Márta, elnök;

a Siketvakok Országos Egyesülete képviseletében Királyhidi Dorottya, főtitkár;

a Soteria Alapítvány képviseletében Soltész Ágnes, kuratóriumi elnök;

a Társaság a Szabadságjogokért képviseletében Dénes Balázs, elnök; valamint Uitz Renáta, jogász.”

http://tasz.hu/betegjog/egyertelmu-celokat-13-milliard-forint-felhasznalasahoz-az-nfu-es-tomegotthonok-kitagolasa-5

A levél szövege: http://tasz.hu/files/tasz/imce/nfu_level3.pdf