Érvek nélkül – lenyúlnák a Tűzrakteret

A terézvárosi képviselő-testület április 28-i ülésén született határozatának eredményeképpen önkormányzati pénzen alkotóház fog működni a Tűzraktér Független Kulturális Központ és Alkotóház helyén. A Tűzraktérnek távoznia kell.

A kerületi önkormányzat üzemeltetésbe adja az ingatlant Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.-nek, mely jelenleg az Eötvös10 kulturális központot üzemelteti. Az erre vonatkozó indítványt Simonffy Márta alpolgármester nyújtotta be, a képviselők csak az ülésen kapták kézhez.

A döntést megelőzően márciusban az önkormányzat pályázatot írt ki az épület üzemeltetésére, mely március 28-án sikertelenül zárult a jelentkezők hiánya miatt.

A pályázatot akkor az önkormányzat pénzhiánnyal indokolta, és 3 millió ft / hó bérleti díjat kért az ingatlan használatáért, valamint kiürítésre kötelezte az alkotóházat, melyet most viszont maga is üzemeltetni szeretne. Többször is hangsúlyozták, hogy nincs pénz a hely ingatlanhgasználattal való támogatására.

A Tűzraktér (Art Sector Alapítvány) a sikertelen pályázat után részletes működési koncepciót nyújtott be az önkormányzathoz, melyben többek között ajánlatot tett havi 1,5 millió forint bérleti díj megfizetésére (felét pénzben, felét különböző szolgáltatások formájában), kötelezettséget vállalt a közüzemi díjak megfizetésére, az épület felújítására, valamint minden, az önkormányzat részéről felmerülő működéssel kapcsolatos gyakorlati igény kielégítésére. A Pro Urbe Budapest díjjal kitüntetett intézmény így folytatni tudta volna eddigi kulturális tevékenységét, az önkormányzat pedig a kulturális nyereségen és az ingatlan sorsának megnyugtató rendezésén túl konkrét anyagi bevételt is szerzett volna. Ez minden fél számára megfelelő megoldásnak tűnt.

Az önkormányzat ennek ellenére egyszeri egyeztetés után nem folytatta a tárgyalásokat a Tűzaktérrel, hanem előállt a testületi ülésen bemutatott javaslattal, melyet rögtön el is fogadott.

Hatvani Csaba javaslatát, miszerint ha van olyan jelentkező, aki 1,5 millió bérleti díjat fizetne, írjanak ki új pályázatot az épület hasznosítására, a képviselő-testület elutasította.

A testületi ülésen többször, egyértelműen feltett lényegi kérdések teljes mértékben megválaszolatlanok maradtak.

Miért vállalja az önkormányzat egy intézmény saját költségvetésből való fenntartását, a jelenlegi szűkös anyagi helyzetben, ha van olyan elismert szervezet, aki 1,5 millió forintos bérleti díjat fizetne, és amely jelenleg is a helyszínen működik, méghozzá sikeresen?

Hogyan lett pénz az intézmény üzemeltetésére és az ingatlan felújítására, ha egy hónapja még pénzhiánnyal indokolt pályázatot írtak ki?

Milyen formában kívánja működtetni a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. az alkotóházat ilyen irányú tapasztalatok, kulturális koncepció és mindennemű gazdasági terv hiányában?

Eddig fontos volt a műemléképület felújítása, de az önkormányzat most csak részleges felújításról és kitakarításról beszél, mit jelent ez?

Miért utasították el a Tűzraktér ajánlatát?

Miután Hassay Zsófia polgármester kijelentette, hogy a kérdéseire nem fog választ kapni, Csaba és Cake Baly Olivio írásban kért válaszokat. A kérés jegyzőkönyvbe került. A képviselők ezután 12 igen 3 nem szavazattal elfogadták Simonffy Márta alpolgármester javaslatát.

A döntés előtt értetlenül állunk. Az összes, egykor felsorolt érv, mely a Tűzraktér bezárát volt hivatott alátámasztani, sorra megdőlt. Úgy tűnik, már érvek sem kellenek, egy sem hangzott el ugyanis az ülésen, 12 képviselő mégis magabiztosan döntött.

Most már csak néhány kérdés maradt:

Mit szólnak a Terézvárosi polgárok ahhoz, hogyminimum 30-40 millió forint közpénzbe fog az a bizonytalan formában megvalósuló alkotóház kerülni, amely színvonalasabban működhetne és 18 millió forint bevételt hozhatna a Tűzraktérrel?

Szőcs Géza kulturális államtitkár, aki elismerését fejezte ki a Tűzraktér munkája iránt, pont a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt által működtetett Eötvös 10-et állította negatív példának, mely nyeli a pénzt, de nem épült be a kulturális közéletbe, és mégis az említett részvénytársaságnak adják kezelésbe az eddig jól működő intézmény által használt ingatlant. Miért?

Tényleg nincs szükség észérvekre?

Tényleg lehet úgy dönteni, hogy a legalapvetőbb kérdések megválaszolatlanok?

És tényleg vannak szabad tízmilliók is arra, hogy megszüntessünk példamutató civil kezdeményezéseket?