Gyurgyák interjú részletek I/II: A mai magyar jobboldal leantiszemitázásáról

Részletek Borbás Barna interjújából:

“[…] A numerus clausustól nem vezet nyílegyenes út a zsidótörvényekig.

[…] A Fideszt leantiszemitázó, a kormányt a két világháború közötti rendszer restaurálásával vádoló beszéd szerintem nagy ostobaság. Orbán Viktor kormányzási gyakorlata modern jellegű, nem történeti példákat követ, s bár kétségkívül hatalomkoncentrálásra irányul, és bizonyos autokratikus jegyei is tagadhatatlanok, ez véleményem szerint alapvetően a kormányfő személyiségjegyeiből, türelmetlenségéből, magányából, a nem minden alapot nélkülöző megbántottságából és nagyfokú bizalmatlanságából fakad, következésképpen semmi köze sem a Bethlen-, sem pedig a Gömbös-féle politikafelfogáshoz, Horthyéról már nem is beszélve.

[…] A „Horthy-rendszer restaurálása” tézis […] amelyet már Antallal szemben is jórészt igaztalanul vetettek be ellenfelei.

[…] Számomra eléggé világos, hogy ezzel az önkényes besorolással a két világháború közötti időszak minden bűnét, hibáját, eltévelyedését akarják rátolni a mai magyar jobboldalra, a zsidótörvények tébolyával bezárólag. Ez azonban nagyon rövidlátó gondolkodásra vall, ugyanis nem veszik észre, hogy a politikai haszonszerzés érdekében ezzel a társadalmi kohéziót is gyengítik, ami Magyarországon éppenséggel megerősítésre szorulna.

[…] a mai magyar jobboldal leantiszemitázása nem új keletű dolog, szögezzük le, hogy Magyarországon nincs olyan szellemi, politikai csoportosulás, amelyben ne lennének antiszemiták. Csak sajnos idehaza jórészt ismeretlenek azok a könyvek, amelyek a baloldal antiszemitizmusáról szólnak.”

http://hetivalasz.hu/itthon/teremtettunk-e-igazsagosabb-es-elhetobb-vilagot-58946/