Kiegyezéskereső elemek Áder beiktatási beszédében: közös elnök lesz, vagy csak jó zsaru?

Közös elnök lesz a pasi vagy a jó zsaru / rossz zsaru párosból az a rokonszenves bajuszos, aki cigit ad kihallgatás közben?

A beiktatási beszéséből még nem derül ki, hogy a Fidesz-alkotmányra felesküdött új kiegyezés-kereső elnök az Orbán-féle “nemzeti együttműködés” keretein belül szeretné csillapítani a kedélyeket, vagy a saját fejéből is kilát majd.

Az optimistáknak mindenesetre álljon itt a kötelező magyarszósztól megszabadított, a konszenzuskeresést kiemelő részek:

Tisztelt Honfitársaim, Magyarország polgárai […]

Magyarország polgáraként szólok Önökhöz. […]

egy lehetek azok közül, akik […] államalkotó népként […] egy politikai nemzetet alkotnak. […]

„tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és gyűlölség.” […]

egy demokráciában senki sem születik semmilyen közjogi méltóságra. […]

Szüleim dolgos, családjukat féltőn szerető rábaközi emberek voltak, akikben a tanulás képessége, a tudás és a szorgalom tisztelete munkált. A tanulást és a kötelességet csak két dolog előzhette meg náluk. Egymás szeretete és tisztelete. […]

Tanulni számomra annyit jelent, mint megérteni önmagunkat és a körülöttünk lévő világot. Felfogni és elfogadni, hogy bár szabadon gondolkodhatunk és cselekedhetünk, mégsem élhetünk kizárólag saját törvényeink szerint. Tudomásul venni, hogy bizony felelősek vagyunk egymásért, és közös boldogulásunkért. Ennek felismerésével válunk nyitottá, s tudunk különbséget tenni jó és rossz, hasznos és ártalmas, igaz és talmi között. Ez a tudás. Ez minden tanulás értelme. Ha ezt tudjuk, nagy baj már nem érhet bennünket. […]

Deák Ferenc […] építette a kiegyezés művét, amit Magyarország fejlődésének legfényesebb évtizedei követtek.

Ma is szükség van kiegyezésre. […] a […] kiegyezéshez egyikünknek sem kell erejét meghaladó nagy tetteket véghezvinnie. Csak néhány dolgot tegyünk másképp. Elég, ha egyenlő mércével mérünk. Elég, ha tisztelettel viseltetünk egymás iránt. Ha megbecsüljük, és követendő példának tekintjük a teljesítményt, amit sohasem valami elérhetetlen ideálhoz, hanem mindig kinek-kinek a személyes képességeihez viszonyítunk.

Meggyőződésem, az új […] kiegyezésnek ez a 21. századi útja. Ez szolgálja hazánk nyugatos polgárosodását. És ezért a kiegyezésért mindannyiunknak van személyes tennivalója. Készen állok arra, hogy ebből a […] nagy feladatból a rám jutó részt elvégezzem. Ezért javaslom, […] kezdjünk el lépésről lépésre változtatni közgondolkodásunkon. Javaslom, fogjunk hozzá a munkához. Minél korábban. A magam részéről készen állok arra, hogy még ma nekilássak. Készen állok, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek azért, hogy közös erővel lélekben ismét felemeljük országunkat. A bennünk élő jót követve tegyük olyanná, amilyennek szívünk mélyén szeretjük hazánkat.

Készen állok az előttem álló feladatra. Arra, hogy az Önök érdekeit és értékeit képviseljem […]