“Matolcsy György Miniszter Úr részére […] Értesüléseink szerint a Magyar Villamos Művek Zrt. kezdeményezni fogja a Vtv. [az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény] olyan irányú módosítását, hogy az információszabadság érvényesülését biztosító rendelkezéseket eltöröljék. […]

Tisztelt Miniszter úr! Tudomásunk szerint a Magyar Villamos Műveken belül már dolgoznak a Vtv. módosító tervezeten, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztériumon keresztül vagy egyéni képviselőnél lobbizva kívánnak a Parlament elé terjeszteni. Jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat az állami vagyon, így az állami tulajdonú gazdasági társaságok felett. […]

Kérjük, hogy tájékoztasson bennünket arról, hogy valóban készül-e a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jognak a drasztikus korlátozását célzó tervezet, és ha igen, kérjük, hogy ismertesse velünk a Minisztérium álláspontját […]” http://tasz.hu/informacioszabadsag/nyilt-level-matolcsy-gyorgy-reszere-kozerdeku-adatok-megismerhetosegerol