Nagyobb nyilvánosságot kezdeményez a közbeszerzéseknél az adatvédelmi biztos: “Sérti az állami feladatok ellátásának átláthatóságához fűződő közérdeket az, hogy közbeszerzések esetén alvállalkozó igénybevételével kivonhatók a nyilvánosság köréből az állammal kötött szerződés alapján végzett tevékenység részletei. Ezért az adatvédelmi biztos a Ptk. módosítását kezdeményezte a közigazgatási és igazságügyi miniszternél.

Állampolgári panaszra vizsgálta a biztos a 2010. évi országgyűlési választások informatikai rendszeréről kiírt közbeszerzés teljesítésének, valamint a közbeszerzési pályázat nyertese. által bevont alvállalkozó tevékenységnek nyilvánosságát.

Az adatvédelmi törvény szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől.

Közbeszerzés esetén a közbeszerzésekről szóló törvény (Kbt.) határozza meg a pályázati dokumentációban és a szerződésben szerepeltetendő adatok körét, amelyek a pályázatot kiíró kezelésébe kerülve nyilvános közérdekű adattá válnak. A Kbt. szabályai alapján alvállalkozó igénybevétele esetén adatot szolgáltatni az alvállalkozóról csak akkor kell, ha annak tevékenysége meghaladja a szerződés értékének 10%-át. A pályázatot kiíró KEKKH ezért nem rendelkezik részletes adatokkal a nyertes pályázó által alkalmazott alvállalkozókról, azok tevékenységéről, a fővállalkozóval kötött szerződésükről.

Jelenleg tehát alvállalkozó igénybevételével kivonhatók a nyilvánosság köréből az állammal kötött szerződés alapján végzett tevékenység részletei. Ez sérti az állami feladatok ellátásának átláthatóságához fűződő közérdeket – szögezte le a biztos. Jóri András ezért a hasonló helyzetek kialakulásának megelőzése érdekében a Ptk. módosítását kezdeményezte.” http://abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=0/Sajtokozlemenyek&dok=20110104_ABI_1

(Via http://hirlevel.egc.hu/ )