Nyilatkozat a tudományos véleménynyilvánosság szabadságáért

Az Alaptörvény X. cikkének 1. bekezdése szerint „Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát”, továbbá alapvető jog a tudományos kutatás és a tudományos vélemény-nyilvánítás szabadsága. A jelen nyilatkozat aláírói a fenti jogok magyarországi érvényesülését kérik, mert alapvető feltételnek tekintik ezt ahhoz, hogy a tudományos kutatás és az arra épülő innováció eredményesen szolgálhassa nemzeti felemelkedésünket.

E nyilatkozat megfogalmazásának közvetlen oka, hogy a közelmúltban dr. Popp Józsefet, az MTA doktorát, az Agrárgazdasági Kutató Intézet főigazgató-helyettesét elbocsátották szakmai véleményének kinyilvánítása miatt. Popp József tudományos meggyőződését követte akkor, amikor a génmódosított növényekkel kapcsolatban évek óta következetesen képviselt álláspontját megfogalmazta, mely szerint „indokolt élnünk a GM-növények előnyeivel: a jóval magasabb terméshozamukkal, a kiszámíthatóbb terméssel… Ki kell békülnünk a hatékonyabb, 21. századi termelési módszerekkel s ezzel együtt a GM-növénykultúrákkal is.” Az elbocsátás indokolása szerint ez a vélemény ellentétes az alkotmány XX. cikkével, miszerint „(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal … segíti elő”.

A termesztett GM növények kérdésén messze túlmutat a fenti eset, független attól, hogy kinek mi a véleménye ezekről a növényekről. Hisz az alkotmány X. cikk 1. bekezdésében foglaltaknak a megsértését jelenti, ha tudományos kérdésekben – napi gazdaságpolitikai nézetek érvényesítése érdekében – hatalmi eszközökkel próbálják kényszeríteni a tudományos közösség tagjait szakmai meggyőződésük elhallgatására.

Nyilatkozatunk célja az, hogy támogassuk a konkrét esetben a Popp Józsefet ért méltánytalanság kiigazítását és általánosságban a kutatói véleménynyilvánítás szabadságának maradéktalan érvényesülését.

Itt írhatod alá: http://www.peticiok.com/tudomanyos_velemenyszabadsag
[via http://urrepules.tumblr.com ]