Idézet a Kongresszusi képviselők Orbánnak írt, de a 14 kollaboráns egyházra is megszégyenítő leveléből

Orbán Viktor miniszterelnök
Miniszterelnöki Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.

Az Egyesült Államok Kongresszusának tagjaiként azért írunk önnek, hogy kifejezzük mély aggodalmunkat a 2011. július 12-én elfogadott, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény miatt. […]

[…] az új egyházügyi törvény 14 kivételével több mint 350 vallási csoportot foszt meg a bejegyzett státusztól. A törvény elfogadásával 2012. január elsején gyülekezetek ezrei – metodistáktól kezdve evangéliumi gyülekezeteken keresztül muszlimokig bezárólag – veszítik el automatikusan bejegyzett státuszukat. Az is aggodalommal tölt el minket, hogy az „újrabejegyzéshez” és a törvényes elismertséghez hét kritérium teljesítésére és a parlament kétharmados többségének szavazatára van szükség.

Az új vallási törvény ekképpen a parlamentet teszi meg a vallási közösségek ügyében illetékes hatóságnak, és a feladatául szabja, hogy értékelést és ítéletet mondjon hitek, doktrínák és értékek felett, valamint eldöntse, mely csoportok elfogadhatók, és melyek nem. Ez a helyzet a folyamat átpolitizálásához fog vezetni, és megsérti az állam azon kötelességét, hogy a vallás dolgaiban semleges maradjon.

Mi több, szükségképpen a kisebbségi vallási csoportok hátrányos megkülönböztetését fogja eredményezni. Értelmezésünk szerint a törvény ellentmondásban áll az Európai Unió, az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, valamint az ENSZ emberjogi normáival és eszközeivel, és semmibe veszi az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó határozatait. […]

Azért írjuk jelen levelünket, hogy nyomatékosítsuk az Európai Parlament felhívását a magyar kormányhoz, hogy „biztosítsa minden állampolgár jogainak egyenlő védelmét”, és hogy megismételjük az amerikai külügyminiszter felhívását a magyar kormányhoz.

Felszólítjuk az Ön kormányát, hogy az új törvényt alaposan dolgozza át, hogy összhangba kerüljön a magyar Alkotmánnyal, és mindazokkal a nemzetközi emberi jogi egyezményekkel, amelyeket Magyarország is aláírt és ratifikált.

Tisztelettel:
Mike Pompeo, Trent Franks, Heath Shuler, Howard Coble, John Carter, Dan Burton, Randall Hultgren, Vicky Hartzler, Howard Berman, Mike Kelly, Joe Pitts, Tim Walberg, Eni Faleomavaega

2011. december 16.

http://magyarnarancs.hu/aszerk/ilyet-meg-lukasenka-is-ritkan-kap-77989

A Narancs kommentárja, ugyanott:

A levél azonban nem csak a magát a jelek szerint egyre inkább istenkirálynak képzelő Orbánra nézve megszégyenítő. Olyan alapértékekre és nemzetközi egyezményekre hivatkozik ugyanis ellentmondást nem tűrőn, amelyek ebben az országban (is) mindenkire nézve kötelezőek lennének. Arra a 14 egyházra is, amelyek a kivételezetti státusz reményében a szolidaritás legcsekélyebb jelét, egy vak hangnyi ellenvéleményt nem bírtak magukból kipréselni – hogy a tiltakozás egyéb, határozottabb formáiról már ne is beszéljünk. Ennyit ér a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház meg a többi kollaboráns elkötelezettsége a más vallások, a más hitű embertársaik alapvető szabadsága iránt.

A kollaboránsok listája:

Magyarországi Katolikus Egyház
Magyarországi Református Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház
Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye
Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
Magyarországi Baptista Egyház
Hit Gyülekezete.
(Az utóbbi az egyetlen, amely a kereszténydemokrata képviselők által jegyzett törvényjavaslatban nem szerepelt a bevett és elismert egyházak között.)

http://mindennapi.hu/cikk/egyhaz/megvan-a-torveny-egyelore-14-egyhaz-a-listan/2011-07-12/4992

***
Frissítés, 20111221:

Időközben azonban többek között a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége is levélben fordult a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának vezetőjéhez, hogy újra elfogadandó törvény „ismerje el mindazon világvallások, vallási közösségek egyházi státuszát, melyek bizonyították tanításuk értékelvűségét, társadalmi szolgálatuk pedig a szűkebb és tágabb közösség javát szolgálja”. A protestáns egyházak vezetői már közvetlenül a nyári döntés után, júliusban kérték Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy bővüljön ki az elismert egyházak köre. Forrásaink szerint a háttérben is rengeteg megkeresés érkezett a Fidesz vezetőihez, hogy változtassanak a listán.

http://index.hu/belfold/2011/12/21/megduplazzak_az_elismert_egyhazak_szamat/