Az elmúlt napokban Semjén Zsolt szociológia szakdolgozatának más szerzők által publikált tanulmányokkal való részleges azonosságára vonatkozó állítások láttak napvilágot a sajtóban, melyek az ELTE Társadalomtudományi Kart és intézményünk oktatóinak szakmai hitelességét is érintik. Ezen állítások valóságtartalmának tisztázására háromtagú bizottságot bíztam meg a mai napon. A bizottság tagjai a Kar magas szintű tudományos kvalifikációval rendelkező oktatói. A bizottság megállapításairól tájékoztatjuk a közvéleményt.

Dr. Tausz Katalin, dékán