Steinbach József püspök úr levele a Világos Veszprémért Mozgalom szóvivőjének

Tisztelt Nagy Imre úr!

Megkaptam levelét, amelyben támogatásunkat kéri a Jobbik szeptember 8-án Veszprémben tartandó felvonulása ellen.

Magam is teljességgel egyet értek azzal a gondolatával, hogy Magyarországon nincs helye semmiféle olyan megmozdulásnak, amely megosztást, kirekesztést, gyűlölködést, kisebbségellenességet, antiszemitizmust vagy rasszizmust támogat. Miután a tervezett felvonulás közterületen történik, melynek része a Haszkovó lakótelepen található református templom előtti tér is, feltételezem, hogy a nevezett párt rendelkezik a felvonuláshoz szükséges jogi engedélyekkel. Így a menet református templom elöli indulásának a megakadályozása nem tartozik illetékességi körömbe.

A Magyarországi Református Egyház egyik hivatalos szolgálattevőjeként sajnálattal veszek tudomást minden olyan kezdeményezésről, amely tovább mélyíti társadalmunk egyébként is meglévő megosztottságát.

Nagyon remélem, hogy Egyházunk szolgálata a napi pártpolitikától függetlenül elősegíti a társadalmi megbékélést.

Őszinte tisztelettel:

Steinbach József
püspök

Dunántúli Református Egyházkerület
Püspöki Hivatal

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=432103640159691&set=a.366536863383036.73473.365884270114962

Vö.: http://amexrap.org/fal/lehetmas-identitas