[…] Mindezek a tényezők – az idő, a tér, a pénz és a jövő, vagy amit nem is említettünk: a tartalom – jelenleg mellékesek. Ami fontos, az a szilárd akarat, amely tántoríthatatlanul halad előre az évtized, vagy az évezred legnagyobb kulturális beruházása felé. Ami megállíthatja, az sem e tényezők közül valamelyik lehet, hanem a jelenlegi rendszer ura, a még nagyobb döntéshozó. Hiszen emlékszünk, hogyan hiúsult meg egy egyszerű miniszterelnöki döntés nyomán a Szépművészeti Múzeum átalakítása. Akkor sem akadt sem indoklás, sem ellenvélemény.

Mélyi József: Ellenvélemény a Múzeumi Negyed ügyében