A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Magyarország 2012–2015 közötti időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi véleményről


AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA […] AJÁNLJA, HOGY Magyarország a 2012–2013 közötti időszakon belül tegyen intézkedéseket a következők érdekében:
1. A 2012-es költségvetés végrehajtása és az egyszeri intézkedések lehetőség szerinti
mellőzése révén 2012-ben tartós módon szüntesse meg a túlzott hiányt. Ezt követően
határozza meg a túlzott hiány tartós korrekciójának biztosításához szükséges
valamennyi strukturális intézkedést, és érjen el megfelelő előrehaladást a középtávú
költségvetési cél tekintetében, ideértve a kiadási küszöbértéket, továbbá biztosítsa az
adósságcsökkenési küszöbérték elérése felé történő megfelelő előrehaladást. A
felgyülemlett makrogazdasági egyensúlyhiány enyhítése érdekében állítsa az
államadósság arányát stabil csökkenő pályára.

2. Új elszámolási szabályoknak a kötelező középtávú költségvetési keretekbe történő
beillesztése révén módosítsa a gazdasági stabilitásról szóló sarkalatos törvényt.
Folytassa a Költségvetési Tanács elemzési hatáskörének szélesítését, figyelemmel a
közpénzügyek átláthatóságának növelésére.

3. A 2011–2012. évi adóváltozások alacsony jövedelműekre gyakorolt hatásainak
fenntartható, költségvetési szempontból semleges módon történő enyhítése révén
alakítsa át a munkát terhelő adókat foglalkoztatás-barátabbá, például az
energiaadókra és a rendszeres vagyonadókra való hangsúlyáthelyezéssel. Erősítse a
nők munkaerő-piaci részvételének ösztönzésére irányuló intézkedéseket a
gyermekgondozási és iskolára felkészítő létesítmények bővítése révén.

4. Tegyen lépéseket a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat kapacitásának fokozására a
képzés, munkakeresési segítség és az egyéni szolgáltatások minőségének és
hatékonyságának növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű
csoportokra. Hatékony képzés, és a munkakereséshez nyújtott segítségnyújtás révén
erősítse meg a közmunkarendszer aktiváló szerepét. hajtsa végre a nemzeti
romaintegrációs stratégiát és jelenítse azt meg más politikákban is.

5. Hajtsa végre az adminisztratív terhek csökkentését célzó intézkedéseket. Biztosítsa,
hogy a közbeszerzés és a jogalkotás támogassa a piaci versenyt, továbbá biztosítsa a
pénzügyi és egyéb vállalkozások – ideértve a külföldi közvetlen befektetőket –
számára a stabil szabályozási és üzletbarát környezetet. Csökkentse az adószabályok
betartásával kapcsolatos költségeket, és alkosson stabil, megengedhető és nem torzító
társasági adózási kereteket. Törölje el a nagyméretű kiskereskedelmi üzlethelyiségek
létesítésére vonatkozó, nem indokolható korlátozásokat. Az új innovációs
stratégiában szerepeltessen az innovatív kkv-k támogatását célzó, megfelelően
célzott külön ösztönző rendszereket.

6. Megfelelő finanszírozás biztosításával készítsen a korai iskolaelhagyókat célzó
stratégiát, és hajtsa azt végre. Biztosítsa, hogy a felsőoktatási reform végrehajtása
javítsa a hátrányos helyzetű csoportok oktatáshoz történő hozzáférését.

7. Alakítsa át a tömegközlekedési rendszert úgy, hogy az költséghatékonyabb legyen.
Növelje a villamosenergia-hálózat határon átnyúló kapacitásait, biztosítsa az
energiaügyi szabályozó hatóság függetlenségét, és fokozatosan törölje el a
szabályozott energiaárakat.

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2012_hungary_hu.pdf