Trianon, mint a ma 90 éves magyar állam előfeltétele + a 2s állampolgárság

1. Álláspontunk szerint a jelenlegi, államközi (lánynevén: “nemzetközi”) rend szilárd

2. Ennek a robusztus alapnak köszönhető az államközi rend történelmileg példátlan sikere:

  • 1648-ban kezdte világhódító útját,
  • a félig-meddig elvetélt 1848-49-es önálló államalakítási kísérlet után, 90 évvel ezelőtt, 1920-ban, Trianonnal ért ide, és
  • 1960-ra, alig több mint három évszázaddal a kezdete után, a Föld szárazföldi területeit teljesen befedte.

3. Magyar állam az államközi rend részeként tehát 1920-ig nem létezett. Ezeréves magyar államról beszélni anakronizmus. Ezer éve nemhogy a magyar állam, hanem egyetlen állam sem létezett: épp a Római Birodalom bukása és az államközi rend létrehozása közötti középkor volt. Nem középkori magyar állam, hanem középkor.

4. Nem vagyunk és nem is leszünk semmi jónak elrontói: szeretjük az innovációt. A politikai renddel kapcsolatos innovációt is: pl. ennek köszönhetjük, hogy jelenleg ebben a szép magyar államban élhetünk. Trianon óta.

5. De. Csak olyan innovációt támogatunk, amelyről bizonyítható, hogy a változtatás következtében módosuló régi rend, vagy a kialakuló új rend mind morálisan, mind pedig logikailag, valamely explicit kritériumok szerint jobb lesz, mint az eddigi, mégpedig nem csak 1 szereplőnek. Ha pl. csak egy államnak jobb egy innováció, de általános bevezetése szét…szedné a rendet, akkor az nem innováció, hanem provokáció.

Mint ahogy minden bizonnyal Orbán anyuka mondta fiának annakidején: Viktor fiam ne lopj, mert mi lenne ebből az országból, ha mindenki lopna??

6. A kettős állampolgárságról szóló törvényt nem támogatjuk. Nem azért, mert a [???] bérencei lennénk, vagy mert rossz lesz a magyaroknak, és nem is azért, mert általánosan bevezetve katasztrófához vezetne, hanem azért, mert fogalmunk sincs, hogy mihez vezet: egyetlen ezzel kapcsolatos inci-finci gondolatmenetet (nem hogy korrekt bizonyítást!) sem volt alkalmunk elolvasni és nyilvánosan megvitatni.

7. Ez meg milyen viselkedés?? Pártunk racionalitás-kedvelő frakciója ki van akadva: ezen túl tényleg a Jobbiktól parázó Fidesz taktikai érdekei fogják meghatározni az állami (kül)politikát? Mert attól a magyarok istene óvjon bennünket!