VI. ker. önkormányzat: a Tűzraktér-ügy a takarításról szól?

Most úgy tűnik, hogy nem lesz igaza Janus Quirinius kommentjének, és a Tűzraktérből nem válik Fidesz-iskola. A képviselőtestület mai határozata alapján alkotóház marad:

A terézvárosi önkormányzat képviselő-testülete a március 31-i ülésén az alábbi döntéseket hozta a Hegedű utca 3. szám alatti épületéről.

1., A képviselő-testület megállapítja, hogy a VI. kerület, Hegedű utca 3. szám alatti ingatlanra kiírt pályázat eredménytelenül zárult.

2., Hassay Zsófia polgármester indítványára a képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy az épületet alkotóházként kívánja működtetni a jövőben. Erről a részletes koncepció kidolgozását követően a következő képviselő-testületi ülésen dönt.

3., Cake Baly Olivio LMP-s képviselő indítványára a képviselő-testület megvizsgálja az Art-Sector Alapítvány ajánlatát, és annak fényében dönt az épület további használatáról.

Az persze ez alapján nem zárható ki, hogy kormányközelibb alkotóház lesz, vezetőség-váltással, cserébe viszont az sem zárható ki, hogy az önkormányzat csak hitelesen akarja fenyegetni a Tűzrakteret annak érdekében, hogy rend és tisztaság legyen az épületben. Ahogy a Tűziroda fogalmaz:

A Terézvárosi Önkormányzat a mai napon, márc. 31-én tartott testületi ülésén kimondta, hogy a Hegedű u. 3 ingatlanára vonatkozó pályázat semmis lett, mivel nem volt érvényes pályázó. Hassay Zsófia polgármester asszony előterjesztést nyújtott be, amit sikeresen megszavaztak. Az előterjesztés alapján kimondják, hogy a Hegedű u. 3-ban alkotóház üzemelhet, valamint egy hónapos lefutási idővel tárgyalás induljon az Önkormányzat és az Art Sector Alapítvány között. Elmondta, hogy a tárgyalás alapja a Tűzraktér által a képviselő testületnek benyújtott működési koncepció és gazdálkodási terv. Az LMP módosító javaslattal élt, melyet szintén elfogadtak, miszerint az alkotóházra vonatkozó tárgyalások az Art Sector Alapítvány érdekeinek megvizsgálásával történjenek.

A testületi ülésen sok kérdés felmerült, kb. fél óráig tárgyalták az ügyet. Kitértek arra, hogy a jövőbeni tárgyalások számos részletkérdést fel fognak vetni, ahol egy átlátható, rendezett, jogszerű működésre van szükség. Kitértek az alkotóházban talált borzasztó állapototokra, mely a Terézváros weboldalán látható megmagyarázhatatlan higiéniai állapotokra vonatkozik. És elmondták, hogy Terézváros mottója a tisztaság és rend, és ez alapján kell egy a kerületben levő alkotóháznak a jövőben működni.

Felmerült, hogy ez alapján nincs túlzottan szükség kiköltözésre, mivel most tárgyalások vannak folyamatban. Nagyon meglepő lenne, ha ki akarnának ezek után holnap költöztetni, tehát, ha véletlenül mégis erre jár a vagyonkezelőség nyilván nem írjuk alá a papírt, biztonságból természetesen mi magunk is beszéltünk telefonon a vagyonkezelőséggel, és levélben is tájékoztatjuk őket a jelen fejleményekről. Ha mindennek ellenére hatóságot küldenének ide, akkor hivatalosan jegyzői védelmet kérhetünk.

Reméljük, mától mindannyian nyugodtabban alszotok, és közös nagytakarításokat szerveztek a házban!

Tudjuk, hogy ez az egy hónapnyi megállapodás nagyon kemény menet lesz, és rengeteg kötelezettséget kell majd vállalnunk. Folyamatosan tájékoztatunk titeket, és természetesen ideje lesz az elmaradt közös főzést bepótolni.

Nos, ha mindez végül arra fut majd ki, hogy jobban takarított, szebb hely lesz a Tűzraktérből, működő WC-kkel, akkor kivétel nélkül mindenki örülni fog:) Ez bizony értelmes kompromisszum lenne: mindenki emelt fejjel jöhetne ki a konfliktusból.