Updates from December, 2011 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 15:27 on 2011.12.30 Permalink |
  Tags: , ,   

  “Melegolimpiának nevezett keresztényellenes gyűlöletorgia”: hivatalos Amexrap kommentár 

  A fővárosi Jobbik frakció megütközve értesült arról, hogy Budapestre külföldről is nyomást gyakorolnak a melegolimpiának nevezett keresztényellenes gyűlöletorgia megrendezése érdekében. […] Felháborító, hogy a 2012-es londoni olimpia mellett Budapestnek a melegolimpia jut. Ezt a rendezvényt meg kell akadályozni, mert nem a sportról szól, hanem arról, hogy a várost több ezer homoszexuális árassza el. A Jobbik számára több szempontból is aggályos a melegolimpiának nevezett agresszív multikulturális erődemonstráció. Elsősorban azért, mert egy Magyarországgal szoros kapcsolatban álló ország fővárosának vezetője figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy véget ért Budapest húszéves szociálliberális megszállása. […]

  http://os.mti.hu/hirek/72671/meg_kell_akadalyozni_a_homokosolimpiat

  Hivatalos Amexrap kommentár:

  [FYI: Wowereit főpolgármester levele, Tarlós főpolgármester válasza]

   
  • admin 16:49 on 2011.12.30 Permalink | Log in to Reply

   Daniel A. Nagy This tactics is called conflict escalation. The typical outcome is disaster for both sides.
   19 perce · Tetszik · 1

   Mázsa Péter ‎”, and this is why my alternative suggestion is to […]”
   2 másodperce · Tetszik

 • Mázsa Péter 00:48 on 2011.12.25 Permalink |
  Tags:   

  Fukuyama on the absent left 

  […] It has been several decades since anyone on the left has been
  able to articulate, first, a coherent analysis of what happens to the
  structure of advanced societies as they undergo economic change and,
  second, a realistic agenda that has any hope of protecting a
  middle-class society.

  The main trends in left-wing thought in the last two generations have
  been, frankly, disastrous as either conceptual frameworks or tools for
  mobilization. Marxism died many years ago, and the few old believers
  still around are ready for nursing homes. The academic left replaced
  it with postmodernism, multiculturalism, feminism, critical theory,
  and a host of other fragmented intellectual trends that are more
  cultural than economic in focus. Postmodernism begins with a denial of
  the possibility of any master narrative of history or society,
  undercutting its own authority as a voice for the majority of citizens
  who feel betrayed by their elites. Multiculturalism validates the
  victimhood of virtually every out-group. It is impossible to generate
  a mass progressive movement on the basis of such a motley coalition:
  most of the working- and lower-middle-class citizens victimized by the
  system are culturally conservative and would be embarrassed to be seen
  in the presence of allies like this.

  Whatever the theoretical justifications underlying the left’s agenda,
  its biggest problem is a lack of credibility. Over the past two
  generations, the mainstream left has followed a social democratic
  program that centers on the state provision of a variety of services,
  such as pensions, health care, and education. That model is now
  exhausted: welfare states have become big, bureaucratic, and
  inflexible; they are often captured by the very organizations that
  administer them, through public-sector unions; and, most important,
  they are fiscally unsustainable given the aging of populations
  virtually everywhere in the developed world. Thus, when existing
  social democratic parties come to power, they no longer aspire to be
  more than custodians of a welfare state that was created decades ago;
  none has a new, exciting agenda around which to rally the masses.

  AN IDEOLOGY OF THE FUTURE

  Imagine, for a moment, an obscure scribbler today in a garret
  somewhere trying to outline an ideology of the future that could
  provide a realistic path toward a world with healthy middle-class
  societies and robust democracies. What would that ideology look like?

  […] the agenda it put forward to protect middle-class life could not
  simply rely on the existing mechanisms of the welfare state. The
  ideology would need to somehow redesign the public sector, freeing it
  from its dependence on existing stakeholders and using new,
  technology-empowered approaches to delivering services. It would have
  to argue forthrightly for more redistribution and present a realistic
  route to ending interest groups’ domination of politics. […]

  http://www.foreignaffairs.com/articles/136782/francis-fukuyama/the-future-of-history

   
  • admin 12:53 on 2011.12.26 Permalink | Log in to Reply

   Daniel A. Nagy Is this the same guy who pronounced the end of history in 1989?
   And now he’s looking for “an ideology of the future that could
   provide a realistic path toward a world with healthy middle-class
   societies and robust democracies”? C’mon. This guy cannot be taken seriously.
   13 órája · Tetszik

   Mázsa Péter On which level http://www.paulgraham.com/disagree.html ?

 • Mázsa Péter 23:36 on 2011.12.17 Permalink |
  Tags: , , , , , Koszovó, , , ,   

  Orbán nyilvános leckéztetése: milyen univerzális elvre és Euroatlanti gyakorlatra hivatkozott Thomas O. Melia, az Egyesült Államok államtitkára? 

  Thomas O. Melia, az Egyesült Államok államtitkára Orbánról és Magyarország kormányáról:

  Nem avatkozunk bele Magyarország belügyeibe. Barátok beszélnek most barátokkal. […] Ennek az együttműködésnek éppenséggel az az alapvető üzenete, hogy a demokrácia közös ügy. Az emberi jogok, egy demokrácia átláthatósága olyan közös érték, amelynél nincsenek belügyek, e téren minden egyes ország ügye a másiknak is ügye, ha úgy tetszik: belügye.

  http://amexrap.org/fal/tegnaptol-vege-az-egyesult-allamok-es-az-europai-unio-toketlenkedesenek

  De hogyan gondolja azt az Egyesült Államok kormánya, hogy az emberi jogoknak és a demokrácia átláthatóságának a Magyarországi állapotát a saját és az Unió közös belügyeként tekinti?

  […] az euroatlanti közösség – köztük a magyar állam – deklaráltan olyan rend kiépítésén dolgozik, amely az emberek jogait előbbrevalónak tekinti, mint az államok ősi jogát az állampolgáraik élete-halála feletti rendelkezésre. Az államok [politikai egységek] ókori Görögország óta létező globális anarchiájában eddig csak az elnyomó erő eredményezett bizonytalan békét. Jelenleg ehelyett az államok globális, szilárd morális alapokon álló – az emberi jogok betartásán alapuló – rendjét, békéjét építjük. Az ember itt előbbrevaló az állam önrendelkezésénél, szuverenitásánál. Ahogy a NATO koszovói beavatkozása kapcsán Václav Havel írta: “míg az államot az ember, az embereket Isten teremtette” [“Allow me to conclude my remarks on the state and its probable role in the future with the assertion that, while the state is a human creation, human beings are the creation of God.“] (“Kosovo and the End of the Nation State“, The New York Review of Books, 1999. jún. 10., 6. o.). Az USA emberi jogokra hivatkozó propagandája ellenére az persze még korántsem dőlt el, hogy ez a rend valóban morális alapokon áll-e, John Rawls szellemében (The Law of Peoples), vagy elsősorban az USA mint egyfajta nemzetállam érdekeit érvényesíti, Zbigniew Brzezinski szellemében (A Nagy Sakktábla). Ez azonban azt a fejleményt cseppet sem befolyásolja, hogy megszűnőben van a nemzetállamok korlátlan szuverenitása, amely morális erejüket (lásd: “nemzeti érdek”, “nemzetbiztonsági érdek”, és hasonló kifejezések) és a hatékonyság követelményével szembeni kitartásukat adta. Ha ugyanis az állampolgárai demokratikusan államuk megszüntetéséről határoznak, az államnak nem lesz sem legitimitása, sem elég szuverenitása megakadályozni a folyamatokat. Ez az euroatlanti rend a természetes és jogi személyek számára tehát jóval biztonságosabb, mint a korábbi szuverén országok önkényeskedéssel, természetes nacionalizmussal és rengeteg erőfitogtató háborúval járó anarchiája.

  http://www.es.hu/index.php?view=doc;2030

  Ebből már rögtön látszik is Legfőbb Nemzeti Erő-Forrásunk előtt álló két fő irány:

  1. Slobo Milosevič elvtársé, aki a hozzá küldött Amerikai elnöki küldöttel (aki egyébként akkoriban tök civil bank-alelnök volt) Szerbia nemzetközi koalíció általi bombázásának előestéjén igazi kemény csávóként viselkedett, amivel igencsak népszerű lett a nép-nemzeti gerincű szerbek között. A következő évi választásokat azonban elvesztette, és az új kormány azonnal lefogta (oszt korábbi emberiségellenes bűnei miatt már pakolták is Hága felé).
  Nyilván jelen esetben kicsit más a helyzet, hiszen “barátok beszélnek most barátokkal”. Ugyanakkor ez a barátság Amerika Melia által kifejtett explicit álláspontja szerint értékalapú, és az alapját pont azok az értékek jelentik – az emberi jogok + a demokrácia átláthatósága -, amelyeket Orbán az elmúlt másfél évben nagy hévvel és élvezettel vett semmibe és rombolt.

  2. A másik út az, amelyre IV. Antiochus szeleukida király lépett:

  Antiochus hajóhadának parancsnokai a Nílus torkolatán át felhajóztak Pelusiumig, ő maga pedig átkelt Arábia sivatagain, aztán részben önként, részben félelemből, befogadták őt Memphis és Egyiptom többi részének lakói, s rövid napi menetekben megérkezett Alexandriához.

  Átkelt a folyón, s Eleusisnál, Alexandriától négyezer lépésnyire találkozott a római követekkel. Mikor az odaérkező követeket üdvözölve kezét nyújtotta Popiliusnak, az átadta neki a senatusi határozatot tartalmazó iratot, s felszólította, hogy mindenekelőtt ezt olvassa át. A király, miután átolvasta, közölte, barátai társaságában szeretné megbeszélni, hogy mit tegyen. Popilius a rá jellemző nyerseséggel a kezében levő pálcával egy kört rajzolt a király köré, s kijelentette: “Mielőtt ebből a körből kilépnél, mondd meg a választ, amit megvihetek a senatusnak!” A király, meghökkenve az annyira határozott utasítás miatt, egy ideig habozott, majd így válaszolt: “A senatus határozata szerint fogok cselekedni!” S Popilius csak ekkor nyújtotta oda kezét a királynak, mint szövetségesnek és barátnak.

  http://mek.niif.hu/06200/06201/html/romai7.htm

  Vajon van elég önbizalma ennek a szegény Viktor gyereknek ahhoz, hogy a nyilvános, letagadhatatlan és kimagyarázhatatlan megaláztatás közben képes és hajlandó legyen ésszerűen gondolkozni?

   
 • Mázsa Péter 22:01 on 2011.12.16 Permalink |
  Tags: , , , , ,   

  Bréking: Az ÁVH főnökét lemondatta Pintér, vagy önként lemondott – talán a nemzetbiztonsági szempontból gyanúsan amatőr Pintér-féle törvényjavaslat miatt? 

  Mekk Elek, az 1000mester

  Balajti László altábornagy, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója felmentését kérte dr. Pintér Sándor belügyminisztertől, amelyet a belügyminiszter előterjesztett a kinevezési jogkört gyakorló miniszterelnök felé. A miniszterelnök, a kérésnek eleget téve, felmentette tisztségéből Balajti László altábornagyot.

  http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/balajti-laszlo-altabornagy-felmenteset-kerte

  Kapcsolódó anyagok:

  1. A Ruandai tömeggyilkosságok és Pintér kapcsolata – avagy mire használja egy diktatúra a korábbi demokrácia belügyminisztereit? http://amexrap.org/fal/a-ruandai-tomeggyilkossagok-es-pinter-kapcsolata

  2. Valójában kinek dolgozik Pintér? – avagy: Az amerikaiak tök hülyék. A zsidók még hülyébbek. De a hülye magyarok még a zsidókon is túltesznek. http://amexrap.org/fal/kinek-dolgozik-pinter

  3. From: Mázsa Péter Subject: személyes és nemzetbiztonsági kockázat To: laszlo.kover@parlament.hu Cc: sandor.pinter@bm.gov.hu, miniszter@bm.gov.hu http://amexrap.org/fal/szemelyes-es-nemzetbiztonsagi-kockazat

  4. “Nem egészen világos motivációkból, ötletszerűnek tűnő változtatási javaslatok kerültek az Országgyűlés elé, amelyeket előzetesen nem vitattunk meg, és amelyekkel nem értek egyet.” Kövér László, a Parlament elnöke a belügyminiszter által javasolt új titkosszolgálat, a Nemzeti Információs és Bűnügyi Elemző Központ felállításáról http://amexrap.org/fal/nem-egeszen-vilagos-motivaciokbol

  5. “Eredményesebben lehetne fellépni a korrupció ellen, ha az állami adatbázisokat, köztük a NAV, a földhivatal, a gépkocsinyilvántató információs rendszereit összekapcsolnák, és egy független szervezet rendszeresen kockázatelemzést végezne az esetleges korrupció kizárására. Ennek a módszernek a helyességét európai példák igazolják.” Pintér Zoltán, az Ernst and Young vezető szakértője http://amexrap.org/fal/eredmenyesebben-lehetne-fellepni-a-korrupcio-ellen-ha

  Referencia: T/5004 Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=5004

   
 • Mázsa Péter 16:51 on 2011.12.14 Permalink |
  Tags: ,   

  A jogállam tragédiája 

  Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért közös véleménye az Országgyűlés által elfogadott igazságügyi törvénycsomagról. A három szervezet szerint 2012. január 1-től a bírói függetlenség intézményes garanciái megszűnnek, az ügyészség pedig politikai fegyverré válik a kormányzat kezében.

  A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényekkel a kormányzat a jogállamiság utolsó védőbástyáját, a bíróságokat is befolyása alá vonta.

  • A hatalom megosztásának tétele szerint, ahol a bíróságok és a bírák nem függetlenek, ott nincsen alkotmány sem. Az új törvények alapján ez a függetlenség intézményesen nem garantált.
  • A jogalkotó az eljárások elhúzódására, valamint az Országos Igazságszolgáltatási Tanács sokat bírált belterjes, ellenőrizhetetlen működésére centralizálással válaszolt: a jövőben a bíróságokat az Országos Bírósági Hivatal kilenc évre megválasztott kontrollálatlanul és átláthatatlan fogja majd igazgatni. A hivatal elnöke lényegében teljes szabadságot kap a bírák kinevezésére, még azt is megteheti majd, hogy az ügy tárgyalására az illetékes bíróság helyett más bíróságot jelöl ki.
  • Az új törvény felszámolja a bíróságok belső működésének átláthatóságát biztosító, ma meglévő garanciákat is. Az Országos Bírói Hivatal határozatai nem, csak az elnök éves tájékoztatója lesz nyilvános.
  • A jogalkotó abszurd módon az átláthatóság fogalmát nem a bíróságok és a nyilvánosság viszonyában használja, hanem abszurd módon a bíróságok és a minisztériumi igazgatás közötti információáramlást érti e fogalom alatt.

  Az ügyészségről, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvények:

  • fenntartják a szervezet centralizált jellegét;
  • a legfőbb ügyész mandátumát meghosszabbítják kilenc évre, így még jobban elválasztják a tisztséget a parlamenti ciklustól, és tovább erősítik az ügyészségnek a többi hatalmi ággal szembeni önállóságát;
  • széleskörű, törvény által nem korlátozott és senki által nem ellenőrzött döntési jogosítványai megnövelik a legfőbb ügyész hatalmát a szervezet irányításában;
  • ugyanakkor az ügyész elsődleges feladataként az igazságszolgáltatásban való közreműködést jelölik meg, és ehhez jelentős túlhatalmat is biztosítanak neki a büntetőeljárásban;
  • a törvényességi ellenőrzési funkciót nem korlátozzák a közhatalom gyakorlóira, hanem jelentős mértékben kiterjesztik a gazdasági és a civil szervezetek ellenőrzésére is, a közérdekből való perlésnek pedig tág teret engednek.

  A törvények teljes elemzése innen elérhető (.pdf).

  Forrás: TASZ

  Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért közösen elemezte az Országgyűlés által elfogadott igazságügyi törvénycsomagot.

  „Készen van a nagy mű, igen. A gép forog az alkotó pihen.”

  Madách Imre gondolatával térhet karácsonyi nyugovóra a kormányzat, miután a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról, illetve a bírák jogállásáról szóló törvények megszavazásával a jogállamiság utolsó védőbástyáját, a bíróságokat is – megnyugtató mértékben – befolyása alá vonta. Pedig a hatalom megosztásának a felvilágosodás óta uralkodó, máig érvényes tétele szerint, ahol a bíróságok és a bírák nem függetlenek, ott nincsen alkotmány sem. Az új törvények alapján ez a függetlenség intézményesen nem garantált.

  A most létrehozott bírósági igazgatási rendszert megalkotói reformként próbálják láttatni, de valójában nem erről van szó. A jogalkotó az eljárások elhúzódására, valamint az Országos Igazságszolgáltatási Tanács sokat bírált belterjes, ellenőrizhetetlen működésére centralizálással válaszolt: a jövőben a bíróságokat az Országos Bírósági Hivatal kilenc évre megválasztott kontrollálatlanul és átláthatatlan fogja majd igazgatni. A hivatal elnöke lényegében teljes szabadságot kap a bírák kinevezésére, még azt is megteheti majd, hogy az ügy tárgyalására az illetékes bíróság helyett más bíróságot jelöl ki. Míg a nemzetközi példák világszerte a bíróságok átláthatóságának folyamatos erősödését mutatják, az új törvény felszámolja a bíróságok belső működésének átláthatóságát biztosító, ma meglévő garanciákat is. Az Országos Bírói Hivatal határozatai nem, csak az elnök éves tájékoztatója lesz nyilvános. Ráadásul a jogalkotó az átláthatóság fogalmát nem a bíróságok és a nyilvánosság viszonyában használja, hanem abszurd módon a bíróságok és a minisztériumi igazgatás közötti információáramlást érti e fogalom alatt.

  Az ügyészségről szóló törvények sem a nagyszabású reform példájaként fognak bevonulni a magyar jogtörténetbe. A jogalkotó visszaállítja és konzerválja azt a rendszert, ami még a rendszerváltás előtti időkből származik. A legfőbb ügyész felelőtlen és akár élethosszig töltheti be hivatalát, az ügyészek még akár a bírósági jogalkalmazás helyességét is felülvizsgálhatják, az ügyészség törvényességi felügyeleti joga pedig a magánautonómia parttalan korlátozását teszi lehetővé. A legfőbb ügyésznek még az is szabadságában áll, hogy maga döntse el, mely bíróság előtt emel vádat. Mindennek eredményeképpen az ügyészség senki által nem ellenőrzött, széles jogosítványokkal felruházott politikai fegyver lesz a jelenlegi kormányzat kezében.

  Forrás: EKint, Helsinki.hu

   
 • Mázsa Péter 13:08 on 2011.12.14 Permalink |
  Tags:   

  Jegyzőkönyv az előző pártgyűlésről 


  Majd’ elfelejtettem: a lányok az Ellátóban ( http://j.mp/ellato ) eleinte rendes, majd egyre hiányosabb öltözékben táncoltak a pulton, miközben az éppen hogy csak illuminált férfi tagság diszkrét énekszóval bíztatta őket.

  Más lényeges nem történt.

   
 • admin 10:03 on 2011.12.13 Permalink |
  Tags: ,   

  Amexrap Androidos mobilra+táblagépre, iPhone-ra + iPad-re / Amexrap on Android, Tablet, iPhone and iPad 

  http://link.amexrap.org/mobile

  🙂

   
 • Mázsa Péter 09:52 on 2011.12.01 Permalink |
  Tags: , , , , , , ,   

  From: Mázsa Péter Subject: személyes és nemzetbiztonsági kockázat To: laszlo.kover@parlament.hu Cc: sandor.pinter@bm.gov.hu, miniszter@bm.gov.hu 

  From: Mázsa Péter […]
  Date: 2011/12/1
  Subject: személyes és nemzetbiztonsági kockázat
  To: laszlo.kover@parlament.hu
  Cc: sandor.pinter@bm.gov.hu, miniszter@bm.gov.hu

  Tisztelt Elnök Úr,

  engedje meg, hogy felhívjam a figyelmét a mintegy 9 millió zsidó
  állampolgár adatait és a zsidó államot ért alábbi támadásra:

  http://www.fastcompany.com/1790444/the-downside-of-biometrics-9-million-israelis-records-hacked

  https://www.google.com/search?q=agron+2006+download

  (vö.: http://amexrap.org/fal/kinek-dolgozik-pinter )

  További jó munkát,
  üdvözlettel:

  Dr. Mázsa Péter

   
 • Mázsa Péter 23:39 on 2011.11.18 Permalink |
  Tags: , , , , ,   

  Szun Ce a támadás (benne: bármely NANEGAFF, azaz Nagy Nemzeti Gazdaság-Függetlenségi Felkelés) kiterveléséről / Sun Tzu on Attack by Stratagem 

  Szun-ce mondotta:

  Minden hadviselésnek törvénye, hogy legjobb épségben hagyni az (ellenséges) országot, elpusztítani már nem olyan jó; legjobb épségben hagyni (az ellenség) ezredeit, szétverni őket már nem olyan jó; legjobb épségben hagyni (az ellenség) századait, szétverni őket már nem olyan jó; sőt legjobb épségben hagyni még a szakaszokat is, szétverni őket már nem olyan jó.

  Ezért száz harcot vívni és százszor győzni nem a legjobb a jók között. Nem is harcolni, mégis alávetni az ellenséges sereget: ez a legjobb a jók között.

  Így a legjobb hadsereg az, amelyik meghiúsítja az ellenség terveit; csak ezután következik az, amelyik szétzúzza az ellenség szövetségeseit, majd utána az, amelyik harcot vív az ellenséges sereggel, s végül az a legrosszabb, amelyik városfalakat kezd ostromolni. Városfalak ostromlásának törvénye, hogy ilyesmit csak akkor csináljunk, ha más lehetőség nincsen. Mert a nagy pajzsok és ostromkocsik, valamint a különféle hadifelszerelések készítésére három hónap is éppen csak hogy elég, azután meg a sáncok megépítését nem lehet befejezni újabb három hónapnál előbb. Ha pedig a hadvezér nem tud uralkodni türelmetlenségén, és katonáit hangya-rohamra küldi, akkor harcosainak egyharmadát pusztulásba dönti, de a városfalakat nem foglalja el. Ez az ostromlás szerencsétlensége.

  Így aki igazán ért a hadviseléshez, úgy töri meg az idegen sereget, hogy nem vív csatát vele; úgy foglalja el az idegen városfalat, hogy nem ostromolja meg; úgy semmisíti meg az idegen fejedelemségeket, hogy nem tart sokáig (a háború). S minthogy a (kölcsönös) sértetlenség által igyekszik győzni az égalattiban, a fegyverek alkalmazása nélkül is biztosítani tudja magának az előnyöket. Ez a csellel való támadás törvénye. Ezért a hadviselésnek törvénye, hogy ha tízszeres (túlerővel rendelkezünk), körül kell zárnunk (az ellenséget); ha ötszörössel, meg kell támadnunk; ha kétszeressel, akkor meg kell osztanunk (erőit); ha ugyanakkora az erőnk, akkor is képesnek kell lennünk csatát vívni vele; de ha erőnk kisebb, akkor képesnek kell lennünk a védekezésre; s ha erőnk nem is mérhető (az ellenségéhez), akkor tudnunk kell kitérni előle. A kis erőkkel való szilárd ellenállás ugyanis csak oda vezethet, hogy a nagyobb erőkkel rendelkező ellenség fogságba ejt bennünket. A hadvezér a fejedelemség pillére. Ha ez a pillér hibátlan, akkor a fejedelemség feltétlenül erős, de ha ez a pillér hibás, akkor a fejedelemség feltétlenül gyenge.

  Ezért a fejedelem három esetben zúdíthat szerencsétlenséget a hadseregre:
  1. ha nem érti meg, hogy a hadsereg nem képes előrehaladni, és parancsot ad az előnyomulásra; ha nem érti meg, hogy a hadseregnek nem szabad visszavonulnia, és parancsot ad a visszavonulásra. Ekkor mondjuk azt, hogy bilincsbe verte a hadsereget.
  2. Ha nem érti meg a hadsereg sajátos feladatait, és ugyanúgy kezeli, mintha a hadseregnek egyszerű kormányzásáról lenne szó, akkor a hadsereg tisztjei megzavarodnak.
  3. Ha nem ismeri a hadsereg taktikáját, és úgy kezeli a hadsereget, mint az állami hivatalokat, akkor a hadsereg tisztjei nem tudják, mit tegyenek. De ha a hadsereg megzavarodott, és már nem tudja mit tegyen, akkor a szomszédos fejedelmek ki tudják használni nehézségeinket. Akkor elmondhatjuk, hogy (a fejedelem) felfordulásba döntötte a hadsereget, és (az ellenségnek) biztosította a győzelmet.

  Ezért a győzelem megismerésének öt alapelve van:

  Aki megérti, mikor szabad harcba bocsátkozni és mikor nem, az győz.
  Aki nagy és kicsiny sereget egyaránt jól tud vezetni, az győz.
  Akinél a felettesek és alárendeltek ugyanazt akarják, az győz.
  Aki maga elővigyázatos, és ki tudja várni (az ellenség) elővigyázatlanságát, az győz.
  Amelyik hadvezér tehetséges, és fejedelme nem tartja pórázon, az győz.

  Ez az öt alapelv a győzelem megismerésének útja.

  Ezért mondják, hogy ha ismerjük az ellenséget és ismerjük magunkat is, akkor száz csatában sem jutunk veszedelembe; ha azonban nem ismerjük az ellenséget, csak magunkat ismerjük, akkor egyszer győzünk, másszor vereséget szenvedünk; és ha sem az ellenséget, sem magunkat nem ismerjük, akkor minden egyes csatában feltétlenül végveszély fenyeget bennünket. http://mek.oszk.hu/01300/01345/01345.htm#terv

  1. Sun Tzu said: In the practical art of war, the best thing of all is to take the enemy’s country whole and intact; to shatter and destroy it is not so good. So, too, it is better to recapture an army entire than to destroy it, to capture a regiment, a detachment or a company entire than to destroy them.

  2. Hence to fight and conquer in all your battles is not supreme excellence; supreme excellence consists in breaking the enemy’s resistance without fighting.

  3. Thus the highest form of generalship is to balk the enemy’s plans; the next best is to prevent the junction of the enemy’s forces; the next in order is to attack the enemy’s army in the field; and the worst policy of all is to besiege walled cities.

  4. The rule is, not to besiege walled cities if it can possibly be avoided. The preparation of mantlets, movable shelters, and various implements of war, will take up three whole months; and the piling up of mounds over against the walls will take three months more.

  5. The general, unable to control his irritation, will launch his men to the assault like swarming ants, with the result that one-third of his men are slain, while the town still remains untaken. Such are the disastrous effects of a siege.

  6. Therefore the skillful leader subdues the enemy’s troops without any fighting; he captures their cities without laying siege to them; he overthrows their kingdom without lengthy operations in the field.

  7. With his forces intact he will dispute the mastery of the Empire, and thus, without losing a man, his triumph will be complete. This is the method of attacking by stratagem.

  8. It is the rule in war, if our forces are ten to the enemy’s one, to surround him; if five to one, to attack him; if twice as numerous, to divide our army into two.

  9. If equally matched, we can offer battle; if slightly inferior in numbers, we can avoid the enemy; if quite unequal in every way, we can flee from him.

  10. Hence, though an obstinate fight may be made by a small force, in the end it must be captured by the larger force.

  11. Now the general is the bulwark of the State; if the bulwark is complete at all points; the State will be strong; if the bulwark is defective, the State will be weak.

  12. There are three ways in which a ruler can bring misfortune upon his army:–

  13. (1) By commanding the army to advance or to retreat, being ignorant of the fact that it cannot obey. This is called hobbling the army.

  14. (2) By attempting to govern an army in the same way as he administers a kingdom, being ignorant of the conditions which obtain in an army. This causes restlessness in the soldier’s minds.

  15. (3) By employing the officers of his army without discrimination, through ignorance of the military principle of adaptation to circumstances. This shakes the confidence of the soldiers.

  16. But when the army is restless and distrustful, trouble is sure to come from the other feudal princes. This is simply bringing anarchy into the army, and flinging victory away.

  17. Thus we may know that there are five essentials for victory: (1) He will win who knows when to fight and when not to fight. (2) He will win who knows how to handle both superior and inferior forces. (3) He will win whose army is animated by the same spirit throughout all its ranks. (4) He will win who, prepared himself, waits to take the enemy unprepared. (5) He will win who has military capacity and is not interfered with by the sovereign.

  18. Hence the saying: If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. http://classics.mit.edu/Tzu/artwar.html

   
 • Mázsa Péter 03:54 on 2011.11.18 Permalink |
  Tags: , , ,   

  Apró sorozatgyilkosok Magyarországon: mennyire veszélyesek a családodra, és hogyan védekezz ellenük? 

  A grínpíszesek persze a szokásos nagyotmondó dumájukat nyomják, hogyaszongya

  csak a fővárosban évente közel 2000 ember hal meg idő előtt a levegő porszennyezettsége miatt, a megbetegedések száma eléri a százezret, az asztmával újonnan diagnosztizált emberek száma pedig Budapesten az utóbbi évtizedekben a tízszeresére nőtt. A fővárosiak átlagosan akár 3 évvel kevesebbet élnek a szállópor-szennyezés miatt. Ez egy átlagos szám, ami azt jelenti, hogy egyesek akár 20 évet is veszíthetnek az életükből. http://greenpeace.hu/index.php?m=kampany&alm=3&sub=4&lap=166&id=270

  Ilyeneket én is tudok mondani, meg ennek az ellenkezőjét is.

  Mit mond a tudomány, 57 év összes globális tapasztalatát feldolgozva?

  We conducted a systematic review of all studies published between 1950 and 2007 of associations between long-term exposure to ambient air pollution and the risks in adults of nonaccidental mortality and the incidence and mortality from cancer and cardiovascular and respiratory diseases. […] Our analysis showed that long-term exposure to PM2.5 increases the risk of nonaccidental mortality by 6% per a 10 microg/m3 increase, independent of age, gender, and geographic region. Exposure to PM2.5 was also associated with an increased risk of mortality from lung cancer (range: 15% to 21% per a 10 microg/m3 increase) and total cardiovascular mortality (range: 12% to 14% per a 10 microg/m3 increase). In addition, living close to busy traffic appears to be associated with elevated risks of these three outcomes. Suggestive evidence was found that exposure to PM2.5 is positively associated with mortality from coronary heart diseases and exposure to SO2 increases mortality from lung cancer. For the other pollutants and health outcomes, the data were insufficient data to make solid conclusions. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19235364

  Ez tehát azt szedte össze, hogy az összes szennyező anyag közül majdnem csak az számít, amit itthon “szálló por”-nak neveznek.

  A “szálló por” elnevezéssel itthon egyben el is vesszük az élét (mert hát “kit érdekel a por?? szokott lenni a sarokban is, meg néha száll is, na és?”).

  Az “apró kés” vagy “miniméreg” talán képszerűbb elnevezés lenne.

  Szóval a szálló 10 és 2,5 mikronos kiskések, illetve az ezt alkotó még kisebb részecskék ugyanúgy rákot meg infarktust meg agyvérzést meg ilyesmit okoznak a tüdődön keresztül, mint a nano titánium oxid a szádon keresztül: http://amexrap.org/fal/agykarosodast-okoz-a-centrum-vitamin-a-fogkremed-egyik-nanoreszecske-osszetevoje-halakban Ők sem állnak meg ott, ahol a szervezetbe érkeznek: a tüdőrák mellett így-úgy elkerülnek a májba is, hogy ott is rosszalkodjanak: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-11/murc-mss111711.php

  Mint a fenti idézetből látható, a szálldogáló éles porocskán kívül még a kéndioxid (SO2) kétségtelenül érdekes, a többiről ellentétesek a tudományos vélemények.

  Na jó-jó, de mekkora a baj?

  A fenti idézet szerint köbméterenként 10 mikrogramm szuper-porcica-növekedéstől max 25%-kal nő a tüdőrákosok száma, a vérrögös halálok száma meg még ennél is kevesebbel… érdekes ez egyáltalán (na persze azon kívül, ha a családod beleesik)?

  Nézzük (az illetékes elvtársaktól gyanúsan alig-alig hozzáférhető) adatokat.
  A “nagy” (PM10) porok aránya a levegőben az elmúlt 1 évben, Budapest közepén:

  A kisebb (PM2,5) porkések aránya, Budapest szélén:

  Az elmúlt egy hónap alatt mindkettő kb 20-szorosára, ill. kb. 150 mikrogramm/köbméterrel nőtt.

  Emlékezzünk meg arról feleim, hogy ennél 15-ször kevesebb cucc emelte 25%-kal a tüdőrákozást! Jó: ha majd elfújja a szél, átlag nyilván kevesebb lesz, de azért ez már elég ijesztő, nem?

  És ez nem csak Budapesti probléma: a majdnem real-time szennyezési térképet (ahol sajnos minden szennyezőanyagot egybemosnak) itt találod egész Magyarországra: http://www.idokep.hu/szmog

  Bár valamivel drágább, mint kimenni a jó magyar levegőre, meg elég törvényellenes, de a tudósok szerint ha nem is 100-szor, de egy-két tucatszor inkább szívj fel hamar egy kis koncentrált kokaint,

  vagy szívj füvet, mint folyton a parányi, az ország levegőjében jól szétosztott dízel végterméket: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)62296-9/abstract

  Miért nem foglalkozik ezzel a magyar kormány?

  Egyrészt, a mindenkori magyar kormány nincs igazán képben. Ez az állításom minden olyan témára vonatkozik, amely a hőbörgésnél nagyobb szellemi erőfeszítést és/vagy kitartóbb kooperációt igényelne. Részletesebben itt olvashatsz erről: http://www.es.hu/mazsa_peter;kire_szavazok;2006-02-26.html – azóta jottányit sem változott a helyzet.

  Röviden összefoglalva: Legjobban akkor jársz el, ha a mindenkori Magyarországi kormányt összességében egy ellenszenves és kártékony rokonodnak tekinted, aki testileg és szellemileg állandóan összerondítja közös környezeteteket, és akivel sajnos ennek ellenére sem teheted meg, h ne mosdasd ki – de ettől persze soha sem érzed magad jobban utána, mint előtte.

  Másrészt viszont a sztori egy részét szerencsére kollektíve kiadtuk a nálunknál hajszálnyival okosabb Uniónak: http://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards +

  2008-ban az EU kötelező érvényű határértékeket állapított meg a (PM2,5 néven is ismert) finom por vonatkozásában. Ezek a személy- és teherautók által a légkörbe juttatott mikroszkopikus részecskék légzőszervi megbetegedéseket okozhatnak. Az új szabályozás értelmében, mely 2011-ben lép életbe, az uniós tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 2020-ra a városokban a finom por tekintetében az expozíció átlagosan 20%-kal csökkenjen (a 2010-es szinthez képest). http://europa.eu/pol/env/index_hu.htm

  Úgyhogy vígasztalódj azzal, hogy ha a gyereked most még esetleg statisztikailag bele is hal http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1459937/ , egy idő után talán kevésbé fog.

  Hogyan védekezz az apró szmog ellen?

  A valamivel jobban működő Amerikai kormány ezt tanácsolja:

  Your chances of being affected by particles increase the more strenuous your activity and the longer you are active outdoors. If your activity involves prolonged or heavy exertion, reduce your activity time or substitute another that involves less exertion. Go for a walk instead of a jog, for example. Plan outdoor activities for days when particle levels are lower. And don’t exercise near busy roads; particle levels generally are higher in these areas.
  Particle levels can be elevated indoors, especially when outdoor particle levels are high. Certain filters and room air cleaners can help reduce indoor particle levels. You also can reduce particle levels indoors by not smoking inside, and by reducing your use of other particle sources such as candles, wood-burning stoves, and fireplaces. http://www.airnow.gov/index.cfm?action=particle_health.page1#5

  Ez a nagyszerű két bekezdés (kb.: 1. kevesebbet lélegezz és 2. ne porozz) mind igaz, ugyanakkor nem a kiváltó okra koncentrál. Nyilván nem szívesen viszed a gyerekedet játszótérre, nem futsz Sziget-köröket – de nem állsz egy BKV-busznak vagy a szomszéd dízeljének a kipufogója mögé sem levegőzni (ha egy öreg, jól bevált dízellel jársz, akkor oda állsz, ahova akarsz). Mivel a kormányra nem számíthatunk abban, hogy a dízelekből kiömlő nanorészecskéket elszívja előlünk, így azok a levegőbe kerülnek. Mivel ez a rákok és gutaütések egyik fő kiváltó oka, ennek tüdőbe kerülését kell megakadályozni.

  Szóval ha lélegezni kell, hogyan védekezz ellene?

  Ha a kipufogóban nem sikerül megfogni őket,
  + nem sikerül okosabb http://autopro.hu/fejlesztes/zold-pont/Szallopor-jelentosebb-eredmenyek-CNG-vel/2876 buszbeszerzéseket megejteni,
  + a szél sem fúj eléggé – szokás szerint: akárhova, de el innen! -,
  + még ezzel a csodabetonnal http://www.italcementigroup.com/ENG/Research+and+Innovation/Innovative+Products/TX+Active sem sikerül felszívni az ilyen-olyan pufadékok nagy részét,
  akkor nincs más hátra, mint hogy az arcod előtt kapd el a gaz nanókat.

  És, csiribú-csiribá, a (nano-szűrő) maszk tényleg segít: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2662779

  Következő lépés: http://www.totobobo.hu/termek-totobobo-teljes-kezdocsomag
  Nem ócsó, de rendben van: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20359769
  Szubjektív vélemények: http://www.totobobo.hu/velemenyek

  (Vagy a 3M N95-ösek: http://solutions.3mmagyar.hu/wps/portal/3M/hu_HU/OccupationalSafety/Home/Where_to_Buy/Find_a_Distributor )

  + próbálj az eddigieknél valamivel értelmesebb kormányon gondolkodni.

  Közben pedig vidám túlélést!)

   
 • Mázsa Péter 08:54 on 2011.11.17 Permalink |
  Tags: , , ,   

  Hungarian Media Law: International Mission Condemns Chilling Effect and Calls for Change 

  Budapest, November 16, 2011

  Hungary’s new model of media regulation is creating a chilling effect and undermining freedom of expression said an international partnership mission comprised of leading press freedom and media development organizations today.

  The partnership mission to Hungary, which took place from November 14th to 16th, included meetings with lawyers, journalists, editors, professional associations, representatives of civil society, the new media authorities, and the government representative to discuss the situation regarding the enactment and implementation of the new media law, which went into effect on January 1, 2011.

  “The confluence of a difficult regulatory environment, deteriorating economic conditions, technological change and convergence in media, and a lack of unity and solidarity within the professional community has created a perfect storm that threatens the future of independent journalism in Hungary,” said Aidan White, head of the mission and an expert with the Media Diversity Institute.

  Since the legislation was passed in December of last year, it has received widespread criticism from the international community, including the Council of Europe, the European Parliament, the Media Representative of the OSCE, the United Nations special rapporteur on freedom of expression, and all leading press freedom and human rights organizations.

  Key findings of the partnership mission include:

  • The media regulation, particularly with regard to protection of sources, is incompatible with European and international law;
  • The legislation provides limited possibilities for judicial review of the decisions of the media authority and the media council;
  • The forms of co-regulation that have been developed in response to the legislation are not substitutes for self-regulation and are effectively outsourcing censorship with the co-operation of national and international media owners alike;
  • The licensing regime in Hungary has the potential to undermine the promotion of diversity and pluralism, which is an obligation under European and international treaties; and
  • Questions remain over the capacity of the reorganized system of public service media to provide pluralist, diverse and quality information as a public good.

  “We believe that the concerns expressed by the international community remain valid and we commit ourselves to continue to monitor the impact of the legislation in the coming months,” continued Mr. White.

  “We further call on the Hungarian government to openly engage in further dialogue with these experts and to consider changes to remedy the significant failings of the current legislation.”

  The International Partnership Mission of freedom of expression and media development groups consisted of:

  Article 19 http://www.article19.org
  Freedom House http://freedomhouse.org
  Index on Censorship http://indexoncensorship.org
  Independent Journalism Centre Moldova http://ijc.md
  International Press Institute http://freemedia.at
  International Media Support http://i-m-s.dk
  European Federation of Journalists http://europe.ifj.org
  Media Diversity Institute http://media-diversity.org
  Open Society Media Programme http://www.soros.org/initiatives/media
  Network for Reporting on Eastern Europe http://n-ost.org
  South East Europe Media Organisation http://seemo.org
  South East European Network for Professionalisation of Media http://seenpm.org

   
 • Mázsa Péter 10:30 on 2011.11.08 Permalink |
  Tags: , ,   

  A Magyarországi lakosok több mint 95%-a nem magyar eredetű, sem apai, sem anyai ágon 

  Until recently there was no genetic evidence of Asian impact on Hungarian DNA. The Project is now seeing 2%-3% Asian haplogroups in both mtDNA [az anyai ág] and Y-DNA [az apai ág] in the 2334 Hungarian samples from the public. (Originally only sampled 100 indigenous Hungarians.) [Tim Janzen notes that it was, more specifically, 3% of the Y-DNA and 2% of the mtDNA.]
  http://www.yourgeneticgenealogist.com/2011/11/family-tree-dnas-7th-international.html

  Persze lehet, h Magyarországon csak a zsidók + a romák olvasnak National Geographicot https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/lan/en/participate.html . Esetleg az egész a szlovák vagy a román titkosszolgálat műve (hiszen erre hivatkozva a szláv vagy egyéb eredetet lehet kimutatni annak ellenére is, hogy valamennyi magyar vér nyilván a legtöbbünkben folyik). Mindenesetre érdekes lesz követni a projektet, persze csak titkon, nyilvános melldöngető magyarkodás közepette, esetenként kacagányban.

   
  • admin 11:59 on 2011.11.08 Permalink | Log in to Reply

   Hajnal Zoltán elmélkedjünk testvéreim:
   egy generációval felettem 2 ember: apám és anyám
   két generációval felettem 4 ember: az ő szüleik

   tíz generációval felettem 1024 ember
   megállok. ha egy generáció kb. 25-30 év, akkor II. Rákóczi Ferenc kortársai voltak ezek az őseim. nézzük tovább:

   húsz generációt visszamenve 1048576 ember az ősöm.
   Mátyás királyunk alatt, az újvilág felfedezése előtt pár évvel, több mint 1 millió ember szaladgált, dőzsölt, szenvedett a Földön, akik mind az én őseim kell, hogy legyenek.

   harminc generációval ezelőtt 1073741824 ember
   tetszik látni? 30 generációval, azaz kb. 900 évvel ezelőtt a wikipedia becslése szerint ennél kevesebb lakosa volt a Földnek (1000 AD = 310 millió)

   tehát kb. 25-30 generációt visszamenve minden genealógia fel kell, hogy boruljon, szörnyű családi titkok derülnek ki, a vérfertőzés a legkevesebb, amivel mindannyian szembe kell nézzünk ezen a távon.
   honfoglaló őseinket tekintve nagy valószínűséggel igaz, hogy bármelyiküket tekintjük, vagy mindannyiunk közös felmenője,
   vagy nem maradt szegénynek élő leszármazottja. ez van…
   vagy hol tévedek?
   23 perce · Tetszik

   Daniel A. Nagy Ebben nincs semmi meglepő. Bár szerintem az anyai ágon belső-ázsiai géneket hordozó magyarok száma a globalizáció előrehaladtával csak növekedni fog. 🙂
   5 perce · Tetszik · 1

   Mázsa Péter: ‎Hajnal Zoltán: persze, de mi itt a probléma (kérdezem együtt Danival)? Pl. az apai dédnagyapám feleségének az első férjével alkotott családjából származó lány nem más, mint az apai nagyanyám testvére (Auer Ilonka). Ilyen egyre feljebb egyre több van. Amit viszont a cikk állít, az más: kb annyi, h a Magyarországiak (ha a nem reprezentatív mintától most eltekintünk) sem a tiszta apai leszármazási vonalon, sem a tiszta anyain nemigen magyarok.
   a few seconds ago · Tetszik

   • admin 12:17 on 2011.11.08 Permalink | Log in to Reply

    Hajnal Zoltán ‎Péter, egyről beszélünk, csak kiterjesztettem.
    ha még vulgárisabb akarok lenni, akkor a sumér származásunk tökéletesen igazolva van (vagy senkinek nincs sumér származása).
    és ugyanezen az alapon az angol trónörökös is magyar.
    érted, tesó?
    14 perce · Tetszik

    Mázsa Péter Nemúgy a! Ennél kevésbé liberális a helyzet. Igenis vannak különböző anyai oldali ősök (cö. pl. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Seven_Daughters_of_Eve ), és bár van egyetlen közös anyai oldali ősanyánk is (bár az korántsem biztos, h homo sapiens sapiens), de 1. attól még nyugodtan lehet particionálni bennünket anyai vonalunk alapján 2. az apai vonalunk meg teljesen elszakad az anyaitólt: bár valószínűleg ott is van közös ős, de az sosem szeretkezett az ősanyával (valószínűleg több tízezer évvel később élt). Szóval nagy a kavar, rengeteg nemliberális partícióra ad alkalmat, és egyben szivatja a nép-nemzeti gerincűeket is.

    • admin 13:42 on 2011.11.08 Permalink | Log in to Reply

     Hajnal Zoltán értem, persze.
     csak várom, hogy mikor konvergálunk már el odáig, hogy a genetikai (hardver) és a kulturális (szoftver) identitás közötti distinkció axioma legyen?
     mert valójában ez lenne a minimum alap az effajta vizsgálatokhoz, hogy ki kicsoda — vagy ez is túl liberális elvárás?
     32 perce · Tetszik

     Mázsa Péter Ennél talán még liberálisabb, h az ország területén élők mind tartozzanak bele a nemzetbe (amit a Fidesz-alkotmánynak nem sikerül abszolválnia), ha már genetikailag 20-ból 19 Fideszes úgyis zokni.
     20 perce · Tetszik

     Daniel A. Nagy Zoli, ebben az a nehézség, hogy az egész emberi civilizáció arra épül, hogy átverjük a rokonok iránti lojalitás ösztönét, ami minden falkaállítnál megvan. Az, hogy képesek vagyunk vadidegenekkel szorosan kooperálni (nem kis) részben annak a következménye, hogy valamilyen szinten meggyőzzük magunkat arról, hogy az illető a rokonunk.
     Ugyan nem végeztem ilyen irányú kutatást, de a tapasztalataim alapján azt gondolom, hogy nagyon alacsony szintő — pl. hormonális — változások mennek végbe olyankor, amikor rokonokra gondolunk, és mérlegeljük az irántuk való bizalmat. Ahogyan az iszlám bevezette azt, hogy minden muzulmánra testvérként kell gondolni (sőt, így is kell egymást szólítani), vagy a francia forradalom (és nyomában az egész európai nacionalizmus) azt, hogy a nemzetállam egyik alapja a testvériség, sokan erős késztetést éreznek arra, hogy azokat, akikben bízni szeretnének, akikkel kooperálni akarnak, rokonaiknak tekinthessenek.
     Így működik a hardver, és ezt kénytelen figyelembe venni a szoftver.
     20 perce · Tetszik

     Daniel A. Nagy ‎Péter, sajnos a tudatosság kizárólagossága döntéshozatalkor nem elvárható az emberek túlnyomó részétől (talán saját magunktól sem). Az érzelmekre ható reklám nagyságrendekkel hatásosabb a sima tényközlésnél, még akkor is, ha tényszerűen nem igaz, amit állít.
     Sajnos nem lehet az emberi érzelmeket ignorálni akkor, amikor emberek viselkedését próbáljuk modellezni vagy befolyásolni.
     17 perce · Tetszik

     Mázsa Péter ‎Daniel A. Nagy, jó meglátás (a rokonok iránti lojalitás ösztönének átveréséről), ezekre elég jó eszközeink vannak: http://en.wikipedia.org/wiki/In-group%E2%80%93out-group_bias , http://en.wikipedia.org/wiki/Out-group_homogeneity_bias és az államközi rend, amelyeknek persze önmaguknak is megvannak a maguk bajai. Érdekes ugyanakkor, hogy a Fidesz-alkotmány nem ezzel, hanem a genetikai alapú megosztással kíván élni – és mint látjuk, homokon jár, a látható érzelmi fanatizálás ellenére is.

  • admin 11:22 on 2012.08.18 Permalink | Log in to Reply

  • admin 11:39 on 2012.08.18 Permalink | Log in to Reply

   Gyorgy Gereby Jr
   Na végre valaki megírta a marhára nem meglepő igazságot. De ha ez így van – márpedig így van – akkor annak a rengeteg ősmagyar-hitűnek az elmeállapotára nézve mi következik?
   http://dotoho.blog.hu/2012/08/15/turani_faszkalapok_szevasztok

   Köves Viktória kedveli ezt.

   Mázsa Péter FYI: http://amexrap.org/fal/a-magyarorszagi-lakosok-nemigen-magyarok Másrészt viszont az interpretációval vigyázni kell: tény, hogy a Magyarországiak sem a tiszta apai leszármazási vonalon, sem a tiszta anyain nemigen (95%ban nem) keletiek, de ebből még nem következik, hogy nagyrészt ne lehetnének azok, ha a keverékeket is beszámítjuk. Tehát lehet, h az anya anyjának az anyja nem keleti, de az anya anyjának az apja, az anya apjának az anyja és apja már nyugodtan lehet az: ezt a mitokondriumokkal nem lehet kimutatni.

  • fakir 21:27 on 2012.08.18 Permalink | Log in to Reply

   Miből gondolja mindenki hogy ázsiai géneket kell keresni?????????????????? Miért gondoljátok azt hogy ha magyar akkor “ázsiai”? Kicsit el kellene mélyedni a szakirodalomban. A finnugorság nem feltétlen jelent ázsiai géneket, sőt a mai finnugorság nagy része európainak számít Oroszországban genetikai értelemben……………………………Azért azon is gondolkodni kellene mit jelent az hogy Ázsiai marker……….Közép-Ázsia népességei európainak számítanak genetikai értelemben, a mongoloid “behatás” az későbbi folyamat eredménye……………

   • admin 21:47 on 2012.08.18 Permalink | Log in to Reply

    Azért valamennyi Ázsiai cucc van az itt lakókban. Lehet, hogy a magyarok nem Ázsiaiak, csak Kelet-Európaiak, ahogy mondod, meg az is, hogy néhányan bejöttek és alávetették az itt élő, nagyságrenddel számosabb nemmagyar őseinket. Később pedig, amikor mindent leöntöttek magyar szósszal, mindenki “magyar” lett. Most ismét szétválasztás folyik, pártszimpátia alapján, ti. a Fidesz és a Jobbik szavazói az ún. “magyarok”, a többiek nem. Ez később változhat, pl. a Fideszesek meg a Jobbikosok maguk között is elkezdhetik keresni az ősmagyarokat, most már genetikai alapon. Mit gondolsz?

    • fakir 21:59 on 2012.08.18 Permalink | Log in to Reply

     Azt gondolom, hogy a politikát nem kellene belevonni tudományos kérdésekbe. A genetika mint tudomány rohamléptekkel fejlődik. Öt éve még pl csak TAT-C-ről tudtunk ami ázsiai eredetű és az északi finnugor népekre jellemző, erre egy két éve kiderült nemzetközi kutatók (főként orosz) által, hogy a délebbre elhelyezkedő finnugor népek genetikailag az !európai! R1a1a1i (Z280+) alcsoporttal jellemezhetőek. Magyarországon mindenki “ázsiai géneket” keres/keresett………… Ráadásul mégegyszer elmondom Közép-Ázsia genetikai értelemben inkább európainak számít. Tehát az hogy “ázsiai” az egy elég tág fogalom…………….

     • admin 22:11 on 2012.08.18 Permalink | Log in to Reply

      Szerintem sem kellene bevonni, de sajnos erről nem mi ketten fogunk dönteni:) Bocs, félreérthető voltam: 3%-nyi Magyarországi férfi egyeneságon + 2% női egyeneságon származik ázsiai genetikai állományból: persze ettől még nyugodtan lehet, h ezek nem az ősmagyarok, hanem pl. az őszsidók, az őscigányok vagy az őskunok.

      • fakir 22:20 on 2012.08.18 Permalink | Log in to Reply

       Egyetértek, egyenlőre nem lehet megmondani honnan kerültek ide az ázsiai markerek. Viszont ez a cím “A Magyarországi lakosok több mint 95%-a nem magyar eredetű, sem apai, sem anyai ágon” teljességgel félrevezető, hiszen egyenlőre halvány lila gőzünk sincs arról mi is valójában “magyar” (genetikai értelemben) és voltaképpen kik is az ősmagyarok. Még az is előfordulhat hogy a késő avar népesség hordozta a magyar nyelvet és Árpád magyarjai esetleg egy kis számú törökös népesség volt. Voltaképpen még az sem tudjuk pontosan mit is kellene keresni a mai magyarországi lakosságban a genetikai mintákban……… Hozzáteszem nincs reprezentatív genetikai minta a mai magyar lakosságról.

       • admin 22:23 on 2012.08.18 Permalink | Log in to Reply

        minden szavad arany. A címet történelmi okokból nem változtatom meg, de itt bárki olvashatja a tutit. Köszi

  • fakir 21:37 on 2012.08.18 Permalink | Log in to Reply

   Manapság nagyon úgy néz ki, hogy a finnugor népek “őshazája” a mai Ukrajna területén volt és onnan rajzottak ki északra és keletre (Yamna kultúra) Ezt genetikai vizsgálatok is kezdik alátámasztani.

   http://www.mma.hu/20120106-ii-czuczor-fogarasi-konferencia/192-eszak-es-del-a-finnugor-nepek-etnogeneziseben

 • Mázsa Péter 12:54 on 2011.10.14 Permalink |
  Tags:   

  Koldus 

  csörög a pohárkájával a 4-es-6-oson, és szívhezszólóan esdekel, hogy éhes. Nagyon hiteles a pasi, és biceg is hozzá.

  Diák: Hisz neki, de nem annyira, hogy pénzt adjon. Előveszi a vastag, gondosan alufóliába csomagolt szendvicsét, ezzel támogatva a koldus tevékenységét.

  Koldus: Láthatóan bosszankodik magában, hogy nem pénz kap.

  Diák: Kicsit kiakad, hogy a koldus nem köszöni meg a szendvicset.

  Koldus: Megköszöni. Leszáll. Amikor már majnem senki sem látja, leteszi a padra a szendvicset, és elbiceg.

   
  • admin 14:13 on 2011.10.14 Permalink | Log in to Reply

   Rea Bagi Engem már dobott meg a százasommal egy koldusasszony, h “ezzel akarom kiszúrni a szememet, te büdös k…?!” Na az volt az uccsó alkalom…
   24 perce · Tetszik · 1 személy

 • Mázsa Péter 09:36 on 2011.10.13 Permalink |
  Tags: , , Pécs   

  Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól 

  http://eugyintezes.pecs.hu/static/tempPdf/ekf_elemzes.pdf

  Somlyódy Nóra, a Balkán Kapuja? – Pécs Európa Kulturális Fővárosa könyv szerzője Rappai Gábor és Szijártó Zsolt véleményét ajánlja belőle.

   
 • Mázsa Péter 09:44 on 2011.10.11 Permalink |
  Tags: ,   

  The use and abuse of democratic self-defence 

  Tuesday 18 October, 7.00pm until 8.30pm, Room 137, Lower Ground Floor, Institute for Art Theory and Media Studies, ELTE Muzeum krt. 6-8. Budapest, Hungary Satellite Events 2011

  The debate will be in English

  For more information email mmi@emc.elte.hu

  ___________

  What happens when extremists exploit democratic freedoms to undermine democracy itself? The term ‘militant democracy’ refers to apparently anti-democratic measures taken by constitutional democracies in order to protect the liberal state from anti-democratic forces. Max Horkheimer, writing in 1941, provided the intellectual impetus for this concept in the context of the fight against Nazism: ‘strong central government able and willing to take effective action against fascism is not incompatible with democracy’. And, today, the German constitution, the Basic Law, through the concept of streitbare Demokratie (fortified democracy), grants the government extensive powers to defend liberal democracy from those who would destroy it: even a majority of its own citizens, who might prefer a totalitarian state.

  In the UK, since the London bombings in 2005, the government has spent millions on its ‘Prevent’ strategy to curb the growth of Islamic radicalism. Recently overhauled, it now aims to train health workers to spot extremists and to monitor internet usage, snooping on those searching for ‘hate sites’ and extremist material, especially in schools and universities. The head of the security unit at a leading conservative thinktank has said, echoing prime minister David Cameron’s call for ‘muscular liberalism’, that ‘commitment to our values should be compulsory… we cannot tolerate intolerance’. In Hungary, escalating threats to the Roma population, both verbal and physical, have led some to call for curbs on what are often termed excessive or irresponsible uses of the freedom of expression. The issue of what can be tolerated is further confused when those same liberals criticise the Fidesz government’s introduction of controversial new media laws on the grounds that they attack the freedom of the press and free speech, thereby damaging democracy.

  What are the legal, political and philosophical grounds for restricting free speech, banning parties and assocations, excluding members of certain organisations from state offices etc, in the name of democracy? In an age in which cultural conflicts seem to matter more and more, and fears of extremist threats are widespread, is the classical liberal argument for free speech and freedom of assembly just hopelessly naïve and old-fashioned? Or is tolerating the vulgar, the offensive, the shocking, not, in part, the price of liberty? How can we avoid the abuse of the idea of democratic self-defence by governments who want to weaken or eliminate their opponents? Just how much tolerance can we afford today?

  Speakers, Produced by & Recommended readings: http://www.battleofideas.org.uk/index.php/2011/session_detail/5786/

  via: http://groups.google.com/group/hspbp

   
 • Mázsa Péter 11:08 on 2011.10.07 Permalink |
  Tags: ,   

  Utah.gov vs Magyarorszag.hu 

   
 • Mázsa Péter 21:22 on 2011.09.23 Permalink |
  Tags: ,   

  “Our present system of mathematics education is precisely this kind of nightmare” 

  “A musician wakes from a terrible nightmare. In his dream he finds himself in a society where music education has been made mandatory. “We are helping our students become more competitive in an increasingly sound-filled world.” Educators, school systems, and the state are put in charge of this vital project. Studies are commissioned, committees are formed, and decisions are made— all without the advice or participation of a single working musician or composer.

  Since musicians are known to set down their ideas in the form of sheet music, these curious black dots and lines must constitute the “language of music.” It is imperative that students become fluent in this language if they are to attain any degree of musical competence; indeed, it would be ludicrous to expect a child to sing a song or play an instrument without having a thorough grounding in music notation and theory. Playing and listening to music, let alone composing an original piece, are considered very advanced topics and are generally put off until college, and more often graduate school.

  As for the primary and secondary schools, their mission is to train students to use this language— to jiggle symbols around according to a fixed set of rules: “Music class is where we take out our staff paper, our teacher puts some notes on the board, and we copy them or transpose them into a different key. We have to make sure to get the clefs and key signatures right, and our teacher is very picky about making sure we fill in our quarter-notes completely. One time we had a chromatic scale problem and I did it right, but the teacher gave me no credit because I had the stems pointing the wrong way.”

  In their wisdom, educators soon realize that even very young children can be given this kind of musical instruction. In fact it is considered quite shameful if one’s third-grader hasn’t completely memorized his circle of fifths. “I’ll have to get my son a music tutor. He simply won’t apply himself to his music homework. He says it’s boring. He just sits there staring out the window, humming tunes to himself and making up silly songs.”

  In the higher grades the pressure is really on. After all, the students must be prepared for the standardized tests and college admissions exams. Students must take courses in Scales and Modes, Meter, Harmony, and Counterpoint. “It’s a lot for them to learn, but later in college when they finally get to hear all this stuff, they’ll really appreciate all the work they did in high school.” Of course, not many students actually go on to concentrate in music, so only a few will ever get to hear the sounds that the black dots represent. Nevertheless, it is important that every member of society be able to recognize a modulation or a fugal passage, regardless of the fact that they will never hear one. “To tell you the truth, most students just aren’t very good at music. They are bored in class, their skills are terrible, and their homework is barely legible. Most of them couldn’t care less about how important music is in today’s world; they just want to take the minimum number of music courses and be done with it. I guess there are just music people and non-music people. I had this one kid, though, man was she sensational! Her sheets were impeccable— every note in the right place, perfect calligraphy, sharps, flats, just beautiful. She’s going to make one hell of a musician someday.”

  Waking up in a cold sweat, the musician realizes, gratefully, that it was all just a crazy dream. “Of course!” he reassures himself, “No society would ever reduce such a beautiful and meaningful art form to something so mindless and trivial; no culture could be so cruel to its children as to deprive them of such a natural, satisfying means of human expression. How absurd!”

  Meanwhile, on the other side of town, a painter has just awakened from a similar nightmare…

  I was surprised to find myself in a regular school classroom— no easels, no tubes of paint. “Oh we don’t actually apply paint until high school,” I was told by the students. “In seventh grade we mostly study colors and applicators.” They showed me a worksheet. On one side were swatches of color with blank spaces next to them. They were told to write in the names. “I like painting,” one of them remarked, “they tell me what to do and I do it. It’s easy!”

  After class I spoke with the teacher. “So your students don’t actually do any painting?” I asked. “Well, next year they take Pre-Paint-by-Numbers. That prepares them for the main Paint-by-Numbers sequence in high school. So they’ll get to use what they’ve learned here and apply it to real-life painting situations— dipping the brush into paint, wiping it off, stuff like that. Of course we track our students by ability. The really excellent painters— the ones who know their colors and brushes backwards and forwards— they get to the actual painting a little sooner, and some of them even take the Advanced Placement classes for college credit. But mostly we’re just trying to give these kids a good foundation in what painting is all about, so when they get out there in the real world and paint their kitchen they don’t make a total mess of it.”

  “Um, these high school classes you mentioned…”

  “You mean Paint-by-Numbers? We’re seeing much higher enrollments lately. I think it’s mostly coming from parents wanting to make sure their kid gets into a good college. Nothing looks better than Advanced Paint-by-Numbers on a high school transcript.”

  “Why do colleges care if you can fill in numbered regions with the corresponding color?”

  “Oh, well, you know, it shows clear-headed logical thinking. And of course if a student is planning to major in one of the visual sciences, like fashion or interior decorating, then it’s really a good idea to get your painting requirements out of the way in high school.”

  “I see. And when do students get to paint freely, on a blank canvas?”

  “You sound like one of my professors! They were always going on about expressing yourself and your feelings and things like that—really way-out-there abstract stuff. I’ve got a degree in Painting myself, but I’ve never really worked much with blank canvasses. I just use the Paint-by-Numbers kits supplied by the school board.”

  ***

  Sadly, our present system of mathematics education is precisely this kind of nightmare. In fact, if I had to design a mechanism for the express purpose of destroying a child’s natural curiosity and love of pattern-making, I couldn’t possibly do as good a job as is currently being done— I simply wouldn’t have the imagination to come up with the kind of senseless, soul- crushing ideas that constitute contemporary mathematics education.

  Everyone knows that something is wrong. The politicians say, “we need higher standards.” The schools say, “we need more money and equipment.” Educators say one thing, and teachers say another. They are all wrong. The only people who understand what is going on are the ones most often blamed and least often heard: the students. They say, “math class is stupid and boring,” and they are right. […]”

  Paul Lockhart, 2002: A Mathematician’s Lament http://maa.org/devlin/LockhartsLament.pdf

   
 • Mázsa Péter 11:55 on 2011.09.23 Permalink |
  Tags:   

  Atlantisz süllyed 

   
 • admin 12:01 on 2011.09.15 Permalink |
  Tags:   

  Szezonkezdő pártsörözés ma este a törzshelyen! 

  Az Amexrap szezonkezdő pártsörözését

  • a törzshelyen (Pointer Pub, Margit krt 56, Mechwart-Széna tér között, http://link.amexrap.org/pointer ) kezdjük
  • ma (csütörtökön) este fél8-kor.

  Gyertek!

   
 • Mázsa Péter 08:38 on 2011.06.16 Permalink |
  Tags:   

  Kemény István: Búcsúlevél 

  Kemény István: Búcsúlevél

  Édes hazám, szerettelek,
  úgy tettél te is, mint aki szeret:
  a tankönyveid és a költőid is
  azt mondták, hű fiad legyek.

  Hű is voltam, fel is nőttem,
  cinikus ember se lett belőlem,
  csak depressziós, nehéz és elárult,
  bezárt cukorgyár a ködben.

  Őzek fáznak a szántáson
  vagy egy kisváros, alig látom.
  Ígértél nekem egy titkot, hazám, hogy
  mi a fontos a világon.

  Hogyha néha belekezdtél,
  az se volt baj, hogy nem szerettél –
  majd szeretsz mást vagy magadat, nem baj,
  de egyszercsak öreg lettél.

  Gonosz lettél, vak és régi,
  egy elbutult idegen néni,
  aki gyűlöletbe burkolózva még
  ezer évig akar élni.

  Nem kértél, hogy mosdassalak,
  annyit se morogtál, hogy hagyjalak,
  mint egy szőnyeg, feküdtél a semmin,
  elárulni se hagytad magad.

  Az én teám közben elforr,
  nem vagyok az már, ki voltam egykor,
  az életem nagy happy end nélkül is
  végetérhet, mint egy verssor.

  Azt játszod, hogy nem is hallasz,
  túl nagy énfölöttem a hatalmad.
  Hozzádöregszem és belehalok, ha
  most téged el nem hagylak.

  Amíg élek, úton leszek:
  használni akarom a szívemet,
  a fejemben szólal majd meg, ha csengetsz,
  édes hazám, szerettelek.

  [Eredeti: http://holmi.org/pdf/holmi2011_02_tartalom.pdf ]


  [Fényképezte: Vadas Róbert]

  [via facebook.com/bibor via http://szm.hu/blog/2011/06/11
  Vö. Bán Zsófi cikke
  Grecsó Krisztián cikke]

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Get Adobe Flash player