Updates from May, 2013 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Mázsa Péter 00:44 on 2013.05.27 Permalink |
  Tags: , , , , ,   

  Mesterházy: Az MSZP a Fidesz-alaptörvény keretei között, kiskapuit kihasználva kormányozna 

  […] – Azt nyilatkozta, lát esélyt a kétharmadra. Ellenkező esetben viszont hiába ülnének önök a kormánynál, valójában a Fidesz irányítana, nem gondolja?

  – Egyszerű többség esetén is marad mozgástér a kormányzásra. Jogi munkacsoportunk szerint a kétharmados törvények által szabályozott területeken is születhetnek majd jogállami megoldások.

  – Mondana példát?

  – Nem, mert akkor a Fidesz holnap bezárja az összes kiskaput.

  – Korábban felmerült, hogy először meg kell változtatni az alaptörvényt, utána jöhetne az új választás.

  – Ez azért nem életszerű, mert a politika nem szűkülhet le csak közjogi kérdésekre. Nem lehet halogatni a gazdasági és szociális válságkezelést Magyarországon.

  – A jelenlegi alkotmány mellett lehet kormányozni?

  – Igen. Ha más lehetőség nincs. […]

  http://hvg.hu/hvgfriss/2013.20/201320_mesterhazy_attila_a_magyar_szocialista_part

   
 • Mázsa Péter 17:50 on 2012.10.10 Permalink |
  Tags: , , , , ,   

  Néhány megkapó kép a hejde magyarok meg az utálatos idegenszívűek tárgyalása elé 

  Hungary is also vulnerable given the large role of foreign banks, which may be reluctant to increase exposures to the local sovereign. [p.60.]

  http://www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/2012/02/pdf/text.pdf

   
 • Mázsa Péter 14:07 on 2012.10.08 Permalink |
  Tags:   

  Magyar baba 


  [Fotó: Artner Zsolt]

   
 • Mázsa Péter 14:18 on 2012.08.03 Permalink |
  Tags: , , ,   

  Mi a magyar? A Műcsarnok új vezetésének emblematikus megnyitójáról 

  A megnyitó közönségét a szokásos művész-műkedvelő társaság és a magyarok uniója alkotta. Így elég sokan voltak. De a többi Műcsarnokos megnyitóhoz képest nem tudom mennyire: mivel a beszédeket nem normálisan a legnagyobb teremben, állva tartották, hanem az új vezetés által kiürített majd magukra zárt könyvesboltban, ülve, így a könyvesboltból kintrekedtek mennyiségéből nem tudtam felmérni a relatív érdeklődést.

  Az ellátmányról sem tudok beszámolni, mert a zárt megnyitó elől a Kertembe menekültünk egy-két söröcskére. De alkohol jócskán folyhatott a Műcsarnokban is, mert néhány feltűnően magyar eléggé beállva kommentálta a tárgyakat, mire visszaértünk. Persze lehet, hogy ők sem fértek be a könyvesboltba, és kívülről magukban hozták az alkoholt.

  A Műcsarnok vezetőjének a jó szándéka adott: http://manna.ro/coolturka/mi-a-magyar-2012-08-02.html Lássuk, mi sült ki belőle, néhány megjegyzés formájában.

  1. Pozitívum, hogy nem a szokásos Ismeretlen Magyar Képzőművészek (vö.: http://amexrap.org/fal/kinos-embarrassing ) alkotják a magyar kiállítás alkotógárdáját: az alkotók között találhatók egyszerű, általam is ismert képzőművészek.

  2. A téma elvileg eléggé célzott ahhoz, hogy összetartsa a kiállítást. A Műcsarnok új vezetője nyilván ezzel kívánta letenni a névjegyét Budapesten, és hangsúlyozottan nem kívánta cenzúrázni a dolgokat. Olyan liberális nemzeti kívánt lenni, amibe belefér a nemzeti liberális is: ez ok.

  Sajnos a kiállítás a gondos önmegtartóztatás áldozatául esett, és gyakorlatilag mégsem állt össze a sztori. Nem tudom, mitől csúszott szét teljesen, de megtette.

  Talán a kérdéssel van baj: “Mi a magyar”, ami köldöknézésre csábít. Ez a múlt század első felében sem jött be, és mostanra sem kopott le róla a szar. Ha már benne kell lennie a csapból folyó magyarkodásnak, lehetett volna kreatívabb. Szóval valami “Mi legyen a magyar (holnapután)” vagy “Hogyan legyen magyar, ha már egyszer a fejünkre esett” talán jobb lett volna.

  3. Így viszont szegény barátaim csak beterelődtek a témakörbe, ami alaposan rájuk is kenődött. Ezen bizony az sem segített, hogy miközben beálltak a sorba, a művészek nagy része hangsúlyozottan demonstrálta szellemi függetlenségét. Így a Kövér-imitátor magyar látogató is rendszeres hőbörögnivalót talált hőbörgéseihez.

  Szegény: nem vette észre, hogy győzött.

  4. Mi jutott eszembe az egészről?

  1985-86 felé, amikor lelkes gimnazistaként Demszkyhez és Hodosán Rózához jártam szamizdatért a Bajcsy 62 tetőtéri, lyukszerű lakásukba, hallottam az ellenzéki Milovan Gyilaszról http://hu.wikipedia.org/wiki/Milovan_%C4%90ilas és olvastam az Az új osztály c. könyvét.

  Illetve csak belekezdtem, mert olyan marxista volt a pasi, hogy nem bírtam végigolvasni. Elvtársai, akikhez képest ellenzéki volt, nyilván jobban utálták, mint bárki mást. De az ösztönös tőlem, aki ideológiailag alakulóban voltam (épp mint most:), annyira iszonytatóan messze állt, mint maga a marxizmus.

  A kiállításról tehát évek óta először jutott eszembe Milovan Gyilasz.

  Vajon miért?


  Mi a magyar?
  A nemzeti önazonosság a kortárs képzőművészetben
  2012. augusztus 02 – 2012. október 14.

  Kurátor: Gulyás Gábor

  Asztalos Zsolt | Benczúr Emese | Borsos Lőrinc | Borsos Róbert | Braun András | Bukta Imre | Csáji Attila | Csáki László | Cseke Szilárd | Csiszér Zsuzsi | Csontó Lajos | Csurka Eszter | Dezső Tamás | Dr. Máriás | El – Hassan Róza | Eperjesi Ágnes | Erdélyi Gábor | Fabricius Anna | Farkas Ádám | fe Lugossy László | Fehér László | Gaál József | Gerber Pál | Gerhes Gábor | Gyenis Tibor | Horváth Dániel | Huszár Andrea | Imre Mariann | Jakatics-Szabó Veronika | Jankovics Marcell | Jovián György | Keserü Ilona | Kicsiny Balázs | Király András | Koronczi Endre | Kotormán Norbert | Kovách Gergő | Kupcsik Adrián | Mátrai Erik | Neuberger István | Nyári István | Péli Barna | Rónai Éva | Société Réaliste | Stark István | Szabó Dezső | Szirtes János | Szolnoki József | Szombathy Bálint | Szurcsik József | Szűcs Attila | Uglár Csaba |

  Megnyitó: 2012. augusztus 2., 18 óra

  A kiállítást megnyitja: L. Simon László, kulturáért felelős államtitkár

  A megnyitó részeként Farkas Rózsa (cimbalom) és Borbély Mihály (tárogató, klarinét, alt szaxofon) ad koncertet!

  http://mucsarnok.hu/new_site/index.php?lang=hu&t=679&curmenu=201

   
 • Mázsa Péter 15:41 on 2012.07.01 Permalink |
  Tags: , , , , ,   

  Tüntetés a Hősök terén: a vörös, a zöld, vagy a nemzeti szocialisták? 

  Távolból csak a leghangosabb foszlányokat hallom: “…nemzeti…”, “…nem hagyhatjuk, hogy az elesettek…”, “…magyar…”, “…megvédjük…”, “…az utcára teszik…”.

  Ahogy kiveszem, nem az imperialista Európa vagy a külföldi munkaadók ellen tüntetnek, és a tónus mégis dühös. Úgyhogy tuti nem a hatalmon levő szocialisták.

  Kik lehetnek? Vörös szocialisták? Zöld szocialisták? Nemzeti szocialisták?

  Sajnos nem látok színeket. Egyáltalán nem látok oda.

  Így pedig a jövőképük mintha feketén-fehéren összemosódna.

   
 • Mázsa Péter 23:36 on 2011.12.17 Permalink |
  Tags: , , , , , Koszovó, , , ,   

  Orbán nyilvános leckéztetése: milyen univerzális elvre és Euroatlanti gyakorlatra hivatkozott Thomas O. Melia, az Egyesült Államok államtitkára? 

  Thomas O. Melia, az Egyesült Államok államtitkára Orbánról és Magyarország kormányáról:

  Nem avatkozunk bele Magyarország belügyeibe. Barátok beszélnek most barátokkal. […] Ennek az együttműködésnek éppenséggel az az alapvető üzenete, hogy a demokrácia közös ügy. Az emberi jogok, egy demokrácia átláthatósága olyan közös érték, amelynél nincsenek belügyek, e téren minden egyes ország ügye a másiknak is ügye, ha úgy tetszik: belügye.

  http://amexrap.org/fal/tegnaptol-vege-az-egyesult-allamok-es-az-europai-unio-toketlenkedesenek

  De hogyan gondolja azt az Egyesült Államok kormánya, hogy az emberi jogoknak és a demokrácia átláthatóságának a Magyarországi állapotát a saját és az Unió közös belügyeként tekinti?

  […] az euroatlanti közösség – köztük a magyar állam – deklaráltan olyan rend kiépítésén dolgozik, amely az emberek jogait előbbrevalónak tekinti, mint az államok ősi jogát az állampolgáraik élete-halála feletti rendelkezésre. Az államok [politikai egységek] ókori Görögország óta létező globális anarchiájában eddig csak az elnyomó erő eredményezett bizonytalan békét. Jelenleg ehelyett az államok globális, szilárd morális alapokon álló – az emberi jogok betartásán alapuló – rendjét, békéjét építjük. Az ember itt előbbrevaló az állam önrendelkezésénél, szuverenitásánál. Ahogy a NATO koszovói beavatkozása kapcsán Václav Havel írta: “míg az államot az ember, az embereket Isten teremtette” [“Allow me to conclude my remarks on the state and its probable role in the future with the assertion that, while the state is a human creation, human beings are the creation of God.“] (“Kosovo and the End of the Nation State“, The New York Review of Books, 1999. jún. 10., 6. o.). Az USA emberi jogokra hivatkozó propagandája ellenére az persze még korántsem dőlt el, hogy ez a rend valóban morális alapokon áll-e, John Rawls szellemében (The Law of Peoples), vagy elsősorban az USA mint egyfajta nemzetállam érdekeit érvényesíti, Zbigniew Brzezinski szellemében (A Nagy Sakktábla). Ez azonban azt a fejleményt cseppet sem befolyásolja, hogy megszűnőben van a nemzetállamok korlátlan szuverenitása, amely morális erejüket (lásd: “nemzeti érdek”, “nemzetbiztonsági érdek”, és hasonló kifejezések) és a hatékonyság követelményével szembeni kitartásukat adta. Ha ugyanis az állampolgárai demokratikusan államuk megszüntetéséről határoznak, az államnak nem lesz sem legitimitása, sem elég szuverenitása megakadályozni a folyamatokat. Ez az euroatlanti rend a természetes és jogi személyek számára tehát jóval biztonságosabb, mint a korábbi szuverén országok önkényeskedéssel, természetes nacionalizmussal és rengeteg erőfitogtató háborúval járó anarchiája.

  http://www.es.hu/index.php?view=doc;2030

  Ebből már rögtön látszik is Legfőbb Nemzeti Erő-Forrásunk előtt álló két fő irány:

  1. Slobo Milosevič elvtársé, aki a hozzá küldött Amerikai elnöki küldöttel (aki egyébként akkoriban tök civil bank-alelnök volt) Szerbia nemzetközi koalíció általi bombázásának előestéjén igazi kemény csávóként viselkedett, amivel igencsak népszerű lett a nép-nemzeti gerincű szerbek között. A következő évi választásokat azonban elvesztette, és az új kormány azonnal lefogta (oszt korábbi emberiségellenes bűnei miatt már pakolták is Hága felé).
  Nyilván jelen esetben kicsit más a helyzet, hiszen “barátok beszélnek most barátokkal”. Ugyanakkor ez a barátság Amerika Melia által kifejtett explicit álláspontja szerint értékalapú, és az alapját pont azok az értékek jelentik – az emberi jogok + a demokrácia átláthatósága -, amelyeket Orbán az elmúlt másfél évben nagy hévvel és élvezettel vett semmibe és rombolt.

  2. A másik út az, amelyre IV. Antiochus szeleukida király lépett:

  Antiochus hajóhadának parancsnokai a Nílus torkolatán át felhajóztak Pelusiumig, ő maga pedig átkelt Arábia sivatagain, aztán részben önként, részben félelemből, befogadták őt Memphis és Egyiptom többi részének lakói, s rövid napi menetekben megérkezett Alexandriához.

  Átkelt a folyón, s Eleusisnál, Alexandriától négyezer lépésnyire találkozott a római követekkel. Mikor az odaérkező követeket üdvözölve kezét nyújtotta Popiliusnak, az átadta neki a senatusi határozatot tartalmazó iratot, s felszólította, hogy mindenekelőtt ezt olvassa át. A király, miután átolvasta, közölte, barátai társaságában szeretné megbeszélni, hogy mit tegyen. Popilius a rá jellemző nyerseséggel a kezében levő pálcával egy kört rajzolt a király köré, s kijelentette: “Mielőtt ebből a körből kilépnél, mondd meg a választ, amit megvihetek a senatusnak!” A király, meghökkenve az annyira határozott utasítás miatt, egy ideig habozott, majd így válaszolt: “A senatus határozata szerint fogok cselekedni!” S Popilius csak ekkor nyújtotta oda kezét a királynak, mint szövetségesnek és barátnak.

  http://mek.niif.hu/06200/06201/html/romai7.htm

  Vajon van elég önbizalma ennek a szegény Viktor gyereknek ahhoz, hogy a nyilvános, letagadhatatlan és kimagyarázhatatlan megaláztatás közben képes és hajlandó legyen ésszerűen gondolkozni?

   
 • Mázsa Péter 22:01 on 2011.12.16 Permalink |
  Tags: , , , , ,   

  Bréking: Az ÁVH főnökét lemondatta Pintér, vagy önként lemondott – talán a nemzetbiztonsági szempontból gyanúsan amatőr Pintér-féle törvényjavaslat miatt? 

  Mekk Elek, az 1000mester

  Balajti László altábornagy, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója felmentését kérte dr. Pintér Sándor belügyminisztertől, amelyet a belügyminiszter előterjesztett a kinevezési jogkört gyakorló miniszterelnök felé. A miniszterelnök, a kérésnek eleget téve, felmentette tisztségéből Balajti László altábornagyot.

  http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/balajti-laszlo-altabornagy-felmenteset-kerte

  Kapcsolódó anyagok:

  1. A Ruandai tömeggyilkosságok és Pintér kapcsolata – avagy mire használja egy diktatúra a korábbi demokrácia belügyminisztereit? http://amexrap.org/fal/a-ruandai-tomeggyilkossagok-es-pinter-kapcsolata

  2. Valójában kinek dolgozik Pintér? – avagy: Az amerikaiak tök hülyék. A zsidók még hülyébbek. De a hülye magyarok még a zsidókon is túltesznek. http://amexrap.org/fal/kinek-dolgozik-pinter

  3. From: Mázsa Péter Subject: személyes és nemzetbiztonsági kockázat To: laszlo.kover@parlament.hu Cc: sandor.pinter@bm.gov.hu, miniszter@bm.gov.hu http://amexrap.org/fal/szemelyes-es-nemzetbiztonsagi-kockazat

  4. “Nem egészen világos motivációkból, ötletszerűnek tűnő változtatási javaslatok kerültek az Országgyűlés elé, amelyeket előzetesen nem vitattunk meg, és amelyekkel nem értek egyet.” Kövér László, a Parlament elnöke a belügyminiszter által javasolt új titkosszolgálat, a Nemzeti Információs és Bűnügyi Elemző Központ felállításáról http://amexrap.org/fal/nem-egeszen-vilagos-motivaciokbol

  5. “Eredményesebben lehetne fellépni a korrupció ellen, ha az állami adatbázisokat, köztük a NAV, a földhivatal, a gépkocsinyilvántató információs rendszereit összekapcsolnák, és egy független szervezet rendszeresen kockázatelemzést végezne az esetleges korrupció kizárására. Ennek a módszernek a helyességét európai példák igazolják.” Pintér Zoltán, az Ernst and Young vezető szakértője http://amexrap.org/fal/eredmenyesebben-lehetne-fellepni-a-korrupcio-ellen-ha

  Referencia: T/5004 Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=5004

   
 • Mázsa Péter 16:51 on 2011.12.14 Permalink |
  Tags: ,   

  A jogállam tragédiája 

  Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért közös véleménye az Országgyűlés által elfogadott igazságügyi törvénycsomagról. A három szervezet szerint 2012. január 1-től a bírói függetlenség intézményes garanciái megszűnnek, az ügyészség pedig politikai fegyverré válik a kormányzat kezében.

  A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényekkel a kormányzat a jogállamiság utolsó védőbástyáját, a bíróságokat is befolyása alá vonta.

  • A hatalom megosztásának tétele szerint, ahol a bíróságok és a bírák nem függetlenek, ott nincsen alkotmány sem. Az új törvények alapján ez a függetlenség intézményesen nem garantált.
  • A jogalkotó az eljárások elhúzódására, valamint az Országos Igazságszolgáltatási Tanács sokat bírált belterjes, ellenőrizhetetlen működésére centralizálással válaszolt: a jövőben a bíróságokat az Országos Bírósági Hivatal kilenc évre megválasztott kontrollálatlanul és átláthatatlan fogja majd igazgatni. A hivatal elnöke lényegében teljes szabadságot kap a bírák kinevezésére, még azt is megteheti majd, hogy az ügy tárgyalására az illetékes bíróság helyett más bíróságot jelöl ki.
  • Az új törvény felszámolja a bíróságok belső működésének átláthatóságát biztosító, ma meglévő garanciákat is. Az Országos Bírói Hivatal határozatai nem, csak az elnök éves tájékoztatója lesz nyilvános.
  • A jogalkotó abszurd módon az átláthatóság fogalmát nem a bíróságok és a nyilvánosság viszonyában használja, hanem abszurd módon a bíróságok és a minisztériumi igazgatás közötti információáramlást érti e fogalom alatt.

  Az ügyészségről, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvények:

  • fenntartják a szervezet centralizált jellegét;
  • a legfőbb ügyész mandátumát meghosszabbítják kilenc évre, így még jobban elválasztják a tisztséget a parlamenti ciklustól, és tovább erősítik az ügyészségnek a többi hatalmi ággal szembeni önállóságát;
  • széleskörű, törvény által nem korlátozott és senki által nem ellenőrzött döntési jogosítványai megnövelik a legfőbb ügyész hatalmát a szervezet irányításában;
  • ugyanakkor az ügyész elsődleges feladataként az igazságszolgáltatásban való közreműködést jelölik meg, és ehhez jelentős túlhatalmat is biztosítanak neki a büntetőeljárásban;
  • a törvényességi ellenőrzési funkciót nem korlátozzák a közhatalom gyakorlóira, hanem jelentős mértékben kiterjesztik a gazdasági és a civil szervezetek ellenőrzésére is, a közérdekből való perlésnek pedig tág teret engednek.

  A törvények teljes elemzése innen elérhető (.pdf).

  Forrás: TASZ

  Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért közösen elemezte az Országgyűlés által elfogadott igazságügyi törvénycsomagot.

  „Készen van a nagy mű, igen. A gép forog az alkotó pihen.”

  Madách Imre gondolatával térhet karácsonyi nyugovóra a kormányzat, miután a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról, illetve a bírák jogállásáról szóló törvények megszavazásával a jogállamiság utolsó védőbástyáját, a bíróságokat is – megnyugtató mértékben – befolyása alá vonta. Pedig a hatalom megosztásának a felvilágosodás óta uralkodó, máig érvényes tétele szerint, ahol a bíróságok és a bírák nem függetlenek, ott nincsen alkotmány sem. Az új törvények alapján ez a függetlenség intézményesen nem garantált.

  A most létrehozott bírósági igazgatási rendszert megalkotói reformként próbálják láttatni, de valójában nem erről van szó. A jogalkotó az eljárások elhúzódására, valamint az Országos Igazságszolgáltatási Tanács sokat bírált belterjes, ellenőrizhetetlen működésére centralizálással válaszolt: a jövőben a bíróságokat az Országos Bírósági Hivatal kilenc évre megválasztott kontrollálatlanul és átláthatatlan fogja majd igazgatni. A hivatal elnöke lényegében teljes szabadságot kap a bírák kinevezésére, még azt is megteheti majd, hogy az ügy tárgyalására az illetékes bíróság helyett más bíróságot jelöl ki. Míg a nemzetközi példák világszerte a bíróságok átláthatóságának folyamatos erősödését mutatják, az új törvény felszámolja a bíróságok belső működésének átláthatóságát biztosító, ma meglévő garanciákat is. Az Országos Bírói Hivatal határozatai nem, csak az elnök éves tájékoztatója lesz nyilvános. Ráadásul a jogalkotó az átláthatóság fogalmát nem a bíróságok és a nyilvánosság viszonyában használja, hanem abszurd módon a bíróságok és a minisztériumi igazgatás közötti információáramlást érti e fogalom alatt.

  Az ügyészségről szóló törvények sem a nagyszabású reform példájaként fognak bevonulni a magyar jogtörténetbe. A jogalkotó visszaállítja és konzerválja azt a rendszert, ami még a rendszerváltás előtti időkből származik. A legfőbb ügyész felelőtlen és akár élethosszig töltheti be hivatalát, az ügyészek még akár a bírósági jogalkalmazás helyességét is felülvizsgálhatják, az ügyészség törvényességi felügyeleti joga pedig a magánautonómia parttalan korlátozását teszi lehetővé. A legfőbb ügyésznek még az is szabadságában áll, hogy maga döntse el, mely bíróság előtt emel vádat. Mindennek eredményeképpen az ügyészség senki által nem ellenőrzött, széles jogosítványokkal felruházott politikai fegyver lesz a jelenlegi kormányzat kezében.

  Forrás: EKint, Helsinki.hu

   
 • Mázsa Péter 08:54 on 2011.11.17 Permalink |
  Tags: , , ,   

  Hungarian Media Law: International Mission Condemns Chilling Effect and Calls for Change 

  Budapest, November 16, 2011

  Hungary’s new model of media regulation is creating a chilling effect and undermining freedom of expression said an international partnership mission comprised of leading press freedom and media development organizations today.

  The partnership mission to Hungary, which took place from November 14th to 16th, included meetings with lawyers, journalists, editors, professional associations, representatives of civil society, the new media authorities, and the government representative to discuss the situation regarding the enactment and implementation of the new media law, which went into effect on January 1, 2011.

  “The confluence of a difficult regulatory environment, deteriorating economic conditions, technological change and convergence in media, and a lack of unity and solidarity within the professional community has created a perfect storm that threatens the future of independent journalism in Hungary,” said Aidan White, head of the mission and an expert with the Media Diversity Institute.

  Since the legislation was passed in December of last year, it has received widespread criticism from the international community, including the Council of Europe, the European Parliament, the Media Representative of the OSCE, the United Nations special rapporteur on freedom of expression, and all leading press freedom and human rights organizations.

  Key findings of the partnership mission include:

  • The media regulation, particularly with regard to protection of sources, is incompatible with European and international law;
  • The legislation provides limited possibilities for judicial review of the decisions of the media authority and the media council;
  • The forms of co-regulation that have been developed in response to the legislation are not substitutes for self-regulation and are effectively outsourcing censorship with the co-operation of national and international media owners alike;
  • The licensing regime in Hungary has the potential to undermine the promotion of diversity and pluralism, which is an obligation under European and international treaties; and
  • Questions remain over the capacity of the reorganized system of public service media to provide pluralist, diverse and quality information as a public good.

  “We believe that the concerns expressed by the international community remain valid and we commit ourselves to continue to monitor the impact of the legislation in the coming months,” continued Mr. White.

  “We further call on the Hungarian government to openly engage in further dialogue with these experts and to consider changes to remedy the significant failings of the current legislation.”

  The International Partnership Mission of freedom of expression and media development groups consisted of:

  Article 19 http://www.article19.org
  Freedom House http://freedomhouse.org
  Index on Censorship http://indexoncensorship.org
  Independent Journalism Centre Moldova http://ijc.md
  International Press Institute http://freemedia.at
  International Media Support http://i-m-s.dk
  European Federation of Journalists http://europe.ifj.org
  Media Diversity Institute http://media-diversity.org
  Open Society Media Programme http://www.soros.org/initiatives/media
  Network for Reporting on Eastern Europe http://n-ost.org
  South East Europe Media Organisation http://seemo.org
  South East European Network for Professionalisation of Media http://seenpm.org

   
 • Mázsa Péter 12:54 on 2011.10.14 Permalink |
  Tags:   

  Koldus 

  csörög a pohárkájával a 4-es-6-oson, és szívhezszólóan esdekel, hogy éhes. Nagyon hiteles a pasi, és biceg is hozzá.

  Diák: Hisz neki, de nem annyira, hogy pénzt adjon. Előveszi a vastag, gondosan alufóliába csomagolt szendvicsét, ezzel támogatva a koldus tevékenységét.

  Koldus: Láthatóan bosszankodik magában, hogy nem pénz kap.

  Diák: Kicsit kiakad, hogy a koldus nem köszöni meg a szendvicset.

  Koldus: Megköszöni. Leszáll. Amikor már majnem senki sem látja, leteszi a padra a szendvicset, és elbiceg.

   
  • admin 14:13 on 2011.10.14 Permalink | Log in to Reply

   Rea Bagi Engem már dobott meg a százasommal egy koldusasszony, h “ezzel akarom kiszúrni a szememet, te büdös k…?!” Na az volt az uccsó alkalom…
   24 perce · Tetszik · 1 személy

 • Mázsa Péter 11:08 on 2011.10.07 Permalink |
  Tags: ,   

  Utah.gov vs Magyarorszag.hu 

   
 • Mázsa Péter 11:55 on 2011.09.23 Permalink |
  Tags:   

  Atlantisz süllyed 

   
 • Mázsa Péter 08:38 on 2011.06.16 Permalink |
  Tags:   

  Kemény István: Búcsúlevél 

  Kemény István: Búcsúlevél

  Édes hazám, szerettelek,
  úgy tettél te is, mint aki szeret:
  a tankönyveid és a költőid is
  azt mondták, hű fiad legyek.

  Hű is voltam, fel is nőttem,
  cinikus ember se lett belőlem,
  csak depressziós, nehéz és elárult,
  bezárt cukorgyár a ködben.

  Őzek fáznak a szántáson
  vagy egy kisváros, alig látom.
  Ígértél nekem egy titkot, hazám, hogy
  mi a fontos a világon.

  Hogyha néha belekezdtél,
  az se volt baj, hogy nem szerettél –
  majd szeretsz mást vagy magadat, nem baj,
  de egyszercsak öreg lettél.

  Gonosz lettél, vak és régi,
  egy elbutult idegen néni,
  aki gyűlöletbe burkolózva még
  ezer évig akar élni.

  Nem kértél, hogy mosdassalak,
  annyit se morogtál, hogy hagyjalak,
  mint egy szőnyeg, feküdtél a semmin,
  elárulni se hagytad magad.

  Az én teám közben elforr,
  nem vagyok az már, ki voltam egykor,
  az életem nagy happy end nélkül is
  végetérhet, mint egy verssor.

  Azt játszod, hogy nem is hallasz,
  túl nagy énfölöttem a hatalmad.
  Hozzádöregszem és belehalok, ha
  most téged el nem hagylak.

  Amíg élek, úton leszek:
  használni akarom a szívemet,
  a fejemben szólal majd meg, ha csengetsz,
  édes hazám, szerettelek.

  [Eredeti: http://holmi.org/pdf/holmi2011_02_tartalom.pdf ]


  [Fényképezte: Vadas Róbert]

  [via facebook.com/bibor via http://szm.hu/blog/2011/06/11
  Vö. Bán Zsófi cikke
  Grecsó Krisztián cikke]

   
 • Mázsa Péter 11:50 on 2011.03.30 Permalink |
  Tags: T-mobil   

  Homár T-mobil 

  Hülye voltam. Először telefonon próbálkoztam. Persze telefonon nem ment (miért is nem?): személyesen kellett megjelennem a T oltára előtt.

  Majd pedig eddig összesen 2 órát töltöttem náluk ezzel a sztorival.

  Lényege: én vagyok a tulaj, most más (egy vállalkozás) a számlafizető. Azt szerettem volna, ha ezután nem a vállakozás, hanem én, a tulaj fizethettem volna a számlát, mégpedig úgy, hogy saját kezdeményezésemre fizethessek ezután az eddigi számlafizető helyett, azaz ne kelljen ehhez becipelni az egyik nagy multi vezérét a T-hez egy köteg papírral együtt (amiből a leggondosabb előkészítés ellenére is nyilván hiányozni fog ez-az).

  Nem szabad. Ez it a reklamációm szövege, itt tartok:

  Megértem, hogy van egy általános szabály, hogy nem szabad a számlafizető személyét változtatni a számlafizető engedélye nélkül: ez a szabály általában értelmes eredményekre vezet, mivel védi a természetes és jogi személyeket személyeket attól, hogy szándékuk ellenére számlafizetővé váljanak.

  Ebben a speciális esetben, ahol én, az előfizető, azt kértem, hogy a továbbiakban ne az eddigi számlafizető, hanem én, az előfizető legyek egyben a számlafizető is, ennek az általános szabálynak nincs értelme, ugyanis nincs olyan lehetőség, hogy az eddigi számlafizető rosszul járjon azzal, hogy a jelenlegi előfizető lesz egyben a számlafizető is.

  Kérem, döntsenek racionálisan az ügyemben, és engedélyezzék, hogy az előfizető legyen egyben a számlafizető is az előfizető kizárólagos kezdeményezésére, vagy pedig írják le, hogy mit próbálnak megakadályozni és hogyan védik a számlafizetőt azáltal, hogy ezt nem engedélyezik.

  Vajon megérti ezt valaki a T-nél, vagy azt fogják válaszolni, hogy ez szabály nélkül nem megy? Vagy ennél azért előbbre tartunk? Ki mit gondol?

  És ha előbbre tartunk: tud valaki olyan szitut kitaláni, hogy én, a tulaj, aljas módon kijátszva az eddigi számlafizetőt, ezek után helyette fizetem a számlát, és az eddigi számlafizető rosszul jár?

  Azaz: ha agyilag 1gyel rugalmasabb emberek ülnek a központban, mint az ügyfélszolgálatnál (akik azért jó magyarként nyilván a “Miért nem?”, nem pedig a “Hogyan igen?” keresik a választ), akkor mit fog mondani a T, miért nincs igazam?

   
 • Mázsa Péter 10:41 on 2011.03.29 Permalink |
  Tags: ,   

  Orbán: nem lesznek választások 2014-ben? 

  “Az új alkotmányról azért nem lesz megerősítő népszavazás, mert nem a többség, hanem minden ember alkotmányát szeretném látni. Egy népszavazás esetében azonban egy többség áll szemben egy kisebbséggel.” Orbán Viktor, miniszterelnök, 2011.03.28

  “Azért nem lesznek választások, mert nem a többség, hanem minden ember kormányát szeretném látni. Egy választás esetében azonban egy többség áll szemben egy kisebbséggel.” Előrejelzett Orbán Viktor, előrejelzett miniszterelnök, 2014.03.28

   
  • admin 10:05 on 2011.03.30 Permalink | Log in to Reply

   petfold Választások Kádár alatt is voltak. A kérdés majd az lesz, hogy ki indulhat, és hogy kinek hány szavazata lesz… De 2014 nagyon messze van, addíg még sok víz folyik le a … (Hogy is fogják akkor hívni a Dunát?)
   16 órája · Tetszik

   AMEXRAP Hát minek hívnák? Természetesen Isternek:) “sumír istennevek megtalálhatók a magyar földrajzi elnevezésekben, például: a sumír Égi-anya IN-NA-NA a magyar NANA falu nevében. A Duna ősi neve az ISTER, a Termékenység Istennőjének nevéből származik. Árpád apjának neve Álmos, amely sumír eredetű, GAL-MA-GUS.” http://www.kincseslada.hu/magyarsag/content.php?article.320

 • Mázsa Péter 19:39 on 2011.01.15 Permalink |
  Tags:   

  Ha idáig elolvastad, fizetek egy sört: “Ismerős, ugye? A mesebeli egyetemista szakdolgozatának negyvenharmadik oldalán az alulról harmadik bekezdésbe csempészi ezt az opponensének szánt mondatocskát: de nem kell aggódnia, sörözés nélkül megszületik a bírálat és az érdemjegy, simán lezajlik a védés és ő elégedetten vághatja zsebre a diplomáját. A kutyát nem érdekli, hogy ő miről és mit írt a szakdolgozatba. Nem tudom, a valóságban is így megy-e ez, mindenesetre érdemes lenne szólni a Pénzcentrum meg a HVG újságíróinak, hogy a KSH nemzeti számláinak a szerzői talán ezen a mesebeli egyetemen lettek kiképezve, minthogy az idézett kiadvány, legalábbis ott, ahol a prostitúcióra költött milliárdokról van szó, rejt néhány időzített … hm, ha nem is bombát, de … sörözést. […]

  Minket most – a nagy sajtóhírverésre tekintettel – csak a prostitúcióra, szexiparra a magyar „háztartások által költött” 165 milliárdocska tartalma érdekelt volna. Ugyan honnan tudja a KSH, hogy hány éves a kapitány? […]

  A kiadványban 9 alkalommal olvashatjuk – hogy jól megjegyezhessük –, hogy
  „…a fogyasztásra készült becslés a fogyasztók és a megvásárolt alkalmak száma, valamint az átlagos árakra vonatkozó adatok alapján. A fent említettek mellett két további adatforrást is felhasználtunk: egyrészt a Prostituáltak Érdekvédelmi Szervezetétől, másrészről pedig speciális tanulmányokból származó adatokat. A folyó termelőfelhasználás (khm) becslése főként rendőrségi jelentések adataira épült.” (Kiemelés tőlem)

  A KSH módszertani kiadványa hosszú fejtegetésben ismerteti a hazai szexipar szerkezetét, a vásárlók és az „eladók” szokásait, magatartását – ez képezi alapját az ugyanitt böngészhető részletező táblázatoknak a különféle szexuális tevékenységek bel- és külföldi forgalmáról, a vevők és eladók megoszlásáról stb.

  Majd következik egy nem túl hosszú forrásjegyzék: ezek lennének tehát a speciális tanulmányok. A források közül kettőt én magam írtam, és határozottan emlékszem, hogy egyáltalán nem közöltem bennük a mai magyarországi prostitúcióra vonatkozó adatokat, hiszen nem álltak ilyenek rendelkezésemre. […]

  újságíróink, sűrűn legősibb-mesterségezve, buzgón mindig-volt-mindig-leszezve, az áldozatos pornóipart sújtó válságon szorgosan sajnálkozva simán beszopják a kamut. […]” http://iphigeniaemleklap.blogspot.com/2011/01/ha-idaig-elolvastad-fizetek-egy-sort.html [Via Madalina Rita]

   
 • Mázsa Péter 03:32 on 2011.01.09 Permalink |
  Tags: , Cable, , , ,   

  Orbán-gate: A Spiegel nem hazudott – Megjelent az első 2 Budapesti, Orbános diplomáciai távirat a Wikileaksen 

  A Spiegel nem a levegőbe beszélt, amikor arról írt, hogy az amerikai diplomaták tudomása szerint a Fidesz kapcsolatban állt az “erőszakos tüntetőkkel” (lásd korábbi bejegyzésünket: http://amexrap.org/fal/orban-gate-lehetseges-egyaltalan-hogy-tenyleg-a-spiegel-birtokaban-van-egy-orbant-zavargasszervezessel-vadolo-wikileaks-cable ).

  Az April H. Foley nagykövet aláírásával 2007. február 8-án írt, 07BUDAPEST163 azonosítójú dokumentum ( lásd: http://213.251.145.96/cable/2007/02/07BUDAPEST163.html ) szerint létezik egy hosszú jelentés, amely a (2006) őszi demonstrációk kapcsán elemzi a Fidesz kapcsolatait az erőszakos tüntetőkkel:

  ¶5. (C) Comment: […] With the recent release of a lengthy report on the
  fall demonstrations which highlights FIDESZ’s links to the
  violent protestors (ref b), their latest act of “civil
  disobedience” will likely underscore questions regarding
  their commitment to the rule of law. Much as we saw Viktor
  Orban at his best in a recent meeting with Ambassadors (ref
  a), this escapade shows that he is still equally liable to
  play with fire. End Comment.

  Foley

  Sajnos a ‘ref b’ jelű jelentés a Fidesz és az erőszakos tüntetők kapcsolatáról nem hozzáférhető, legalábbis egyelőre.

  A titokzatos ‘ref b’ jelű jelentés valószínűleg két részból áll, számozása valószínűleg egyrészt 07BUDAPEST135 esetleg 06BUDAPEST135 lehet, másrészt ennél valamivel korábbi (lásd: “Ref: a) budapest 135 and previous“).

  A ‘ref b’ jelű jelentés tartalmával kapcsolatban annyi a fenti idézet alapján (azaz az eredeti olvasása nélkül) is megállapítható, hogy az egyértelműen megkérdőjelezi a Fidesz (2006-os) elkötelezettségét a jogállam iránt. A fenti (2007-es) idézetben ezt személyesen a nagykövet is megkérdőjelezi + úgy tartja, hogy Orbán továbbra is “hajlamos a tűzzel játszani” (“he is still equally liable to play with fire“).

  A másik nyilvánosságra került, 10BUDAPEST34 jelű, 2010 január 22-i diplomáciai távirat (lásd: http://213.251.145.96/cable/2010/01/10BUDAPEST34.html ) semmi izgalmasat sem tartalmaz – esetleg az lehet figyelemre méltó, hogy a távirat kommentár része Orbánt kb. inkorrekt nyomulógépnek (“bare-knuckled political brawler“) tartja.

  Ebből egyrészt világos, miért nem örültek az Amerikaiak a diplomáciai táviratok kiszivárgásának:), másrészt úgy látszik, hogy Orbán a hivatalos Amerikában még tavaly év elején is is vér ciki volt.

  Azt hiszem, azóta nem változott a véleményük.

  Mármint pozitív irányba.

  ***
  Frissítés, 2012.02.21: Helyreigazítás: az Orbán erőszakos tüntetőkkel való kapcsolatára utaló Amerikai #Wikileaks távirat nem hírszerési jelentésen alapul http://amexrap.org/fal/helyreigazitas-orban-eroszakos-tuntetok-amerikai-wikileaks

   
  • Váradi Balázs 10:49 on 2011.01.09 Permalink | Log in to Reply

   A méltányosság védelmében: 1 ebből még nem derül ki, hogy “vér cikinek” tartották/tartják; Foleyről lehet tudni, hogy preferálta Gyurcsánnyal szemben Orbánt (ugyanakkora közös fotó, prominensebb helyen Orbánnal, aki az ellenzék vezetője, a rezidencián, mint Gyurcsánnyal). 2 a “bare-knuckled political brawler” szerintem inkább olyasmi, hogy nem kesztyűs kézzel vesz részt a politikai harcban + hogy keresi a konfliktust. Szerinted ez u.a., mint az “inkorrekt nyomulógép”?

   • Mazsa Peter 10:58 on 2011.01.09 Permalink | Log in to Reply

    jelentés: hát, nekem ennél azért többet jelent. Most megnéztem a googleban is, ez jött ki: “characterized by disorderly action and disregard for rules” http://www.thefreedictionary.com/bare-knuckled A szabályon kívüliség ezek szerint nem csak érzéseim szerint van benne: de lehet, h erős az inkorrekt. Ha ez a benyomásom nem csal a jelentésről, akkor elég cikinek tartják. A brawler tényleg nem feltétlenül nyomuló (céllal), inkább veszekedő. Nem kizárt, h Gyurcsányt még rosszabbra tartották, de ez csak relatíve jó Orbánnak.

    • Váradi Balázs 13:28 on 2011.01.09 Permalink | Log in to Reply

     OK, azért a relatív is elég fontos :-). A bare-knuckled brawler mögött egy kép van: egy kötekedő kocsmai verekedő, aki keresi és élvezi a konfliktust magát. Elég pontosnak tűnik :-(.

  • Mazsa Peter 10:59 on 2011.01.09 Permalink | Log in to Reply

   Áron Máthé Az MSZP meg az erőszakos rendőrökkel állt kapcsolatban 🙂
   kb. egy órája · Tetszik

   Mázsa Péter Ahogy az amerikaiak prezentálják az esetet, az erőszakos rendőrök a Fidesz taktikájának http://en.wikipedia.org/wiki/Insurgency#Subversion integráns részei voltak
   53 perce · Tetszik

   • Mazsa Peter 18:34 on 2011.01.09 Permalink | Log in to Reply

    Áron Máthé Ez légyszíves fejtsd ki bővebben, mert ez most 1. úgy hangzik, mintha Orbán tudta volna, hogy Gyurcsány elrendeli a véres leszámolást és direkte a vágóhídra küldte a fideszeseket 2. vagy általánosságban véve úgy is hangozhat, mint a Moszad és 9/11 összefüggései.
    5 órája · Tetszik

    Mázsa Péter Nem tudom, kikre gondolt a nagykövet, amikor “erőszakos tüntetőkről” írt, de nem hiszem, hogy a Astoriai Fidesz-gyűlés résztvevőire. Valószínűleg inkább a TV-székház elleni támadásra és az azt követő eseményekre. Ha azonban a Fidesz és az erőszakos tüntetők közötti kapcsolat nem csak kitaláció, akkor… akkor újra gondolkodunk:)
    2 másodperce · Tetszik

  • Tamas David-Barrett 14:37 on 2011.01.09 Permalink | Log in to Reply

   “bare knuckled”: utalas egy szabalyrendszerre (box), amit nem tart be a koma; “brawl”: kocsmai verekedes.

   “bare knuckled political brawler”: valaki egy verekedest provokal, elvezi, es — leginkabb — piszkosan jatszik.

   (zsebtolmacsom ertelmezese)

  • ekszvájzed 11:45 on 2012.01.18 Permalink | Log in to Reply

   Kíváncsian várom ezek után azt azt a táviratot, amely a gyurcsálmány és körei, a titkosszolgák és az izraeli szervezetek kapcsolatait leplezi le …
   Miután továbbra is az a fix meggyőződésem, hogy orbánynak annyi köze van a nácizmushoz (és a náciknak beöltöztetett provokátorokhoz), mint egy vízentálnak …

   • admin 11:57 on 2012.01.18 Permalink | Log in to Reply

    Ó, Gyurcsány táviratok nélkül is alkotott cikit: http://amexrap.org/fal/feri-ez-ciki De hogy jönnek ide az izraeliek? Mindegy, ha ez a parád, itt keresgélhetsz: http://www.cablegatesearch.net/search.php

    • ekszvájzed 12:09 on 2012.01.18 Permalink | Log in to Reply

     Nem kisebb para, mint 400-500 évvel ezelőtt mindenben a Szentszék meg a jezsuiták keze nyomát kutatni, ad absurdum még Japánban is, bocsi … 🙂

     Nem kötözködni akarok, de ezt vártam a legkevésbé, hogy erre az ultralib-szélbalos “orbán=nácik” sulykolásra találnak most egy leleplezést , a nagy nemzetközi sajtótámadás kellős közepén … (vagy az még csak a szerény kezdete?)

     • admin 12:12 on 2012.01.18 Permalink | Log in to Reply

      á, nézd meg a publikálás dátumát: ez már több mint 1éves hír

      • ekszvájzed 12:19 on 2012.01.18 Permalink | Log in to Reply

       Akkor már csak azt nem értem, hogy a fenti elmélet folytonos hangoztatói miért nem linkelnek percenként egyet erre a hírre, már egy éve? 😉

       És tényleg nem kukackodok többet …

 • hz 16:01 on 2010.12.26 Permalink |
  Tags: Broadcasting Authority, Distortion, , , , fun, , Information Telegraph Agency of Russia, NMHH, , organ, Politics, press, presse, renown media sources, Russia, , Thomson Reuters Group Ltd, viktor, орган   

  “Organ”-ic development 

  Dear National Media and Broadcasting Authority,(18)

  herewith I would like to call your attention to a distortion of reality by several written and graphic sources.

  The distortion is consistent and its connotations allow for the suspicion of an organized deliberation. Roots of this activity can be digitally tracked back as far in the past as 1988 (!) when the distortion seems to have first appeared in a (that time not so public) document, listing “Viktor Organ” among the founding members of FIDESZ. This largely inappropriate distortion appeared several times since then, in material from various renown media sources (see timeline and references below). Really worrying is the increasing frequency during the past months.

  Hoping that the organisation of our elite can soon be stopped, I remain

  Yours truly.

  1988-11-17 Radio Free Europe – Research: (page 9)
  http://www.osaarchivum.org/files/holdings/300/8/3/pdf/120-1-68.pdf

  2010-05-27 Reuters:
  http://www.reuters.com/article/idUSLDE64A1TQ20100527

  2010-10-22 Voice of Russia:
  http://english.ruvr.ru/2010/10/22/27836512.html

  2010-10-25 Képviselő Funky: (graphic content!)
  http://kepviselofunky.blog.hu/2010/10/25/olvasoink_szerint_orban_viktor_egy

  2010-11-30 ITAR-TASS:
  (google archive) — ( also documented here: http://amexrap.org/fal/az-itar-tassz-ujabb-elirasa-orban-helyett-organ-a-nemi-szerv [in Hungarian] )
  https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OWHfEKJz8s4J:www.itar-tass.com/level2.html%3FNewsID%3D15731662%26PageNum%3D0%26fy%3D%26fm%3D%26fd%3D+&cd=2&hl=en&ct=clnk

  2010-12-23 Deutsche Welle:

  Viktor "Organ"

  Latest manifestation of the international "organ"-isation.

  http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14734083,00.html

   
 • admin 11:27 on 2010.12.22 Permalink |
  Tags: , , , , ,   

  A kínai elnöknek szóló tegnapi médiatörvényes levelünk magyar fordítása 

  Többen (4en) kértétek levélben, hogy adjuk közre a tegnapi levelünk http://amexrap.org/fal/dear-mr-hu-jintao magyar fordítását. Íme:

  Kedves Hu Csintao,

  levelünkben nem mint a Kínai állam első számú képviselőjét, hanem mint magánembert keressük Önt, ugyancsak magánemberek.

  Az Ön http://blog.hu.com oldalát szeretnénk megvásárolni Öntől.

  Engedje meg, hogy kérésünket megmagyarázzuk.

  Nyilván hallott arról, hogy az Egyesült Államok kormánya, miután egy internetes információs hálózat, a http://wikileaks.org , segítette az embereket abban, hogy új tényeket fedjenek fel róla és jobban elszámoltathatóvá tegyék, éppen változtatja korábbi álláspontját az internet szabadságának kívánatosságával kapcsolatban.

  A korábbi amerikai álláspont, amelyet 2010 január 21-én Hillary Clinton külügyminiszter ismertett egy, az internet szabadságáról szóló nagyívű beszédében, a következő volt: “Az információs hálózatok még a tekintélyelv alapján működő államokban is segítik az embereket abban, hogy a kormányról új tényeket fedjenek fel és jobban elszámoltathatóvá tegyék.” http://www.cfr.org/publication/21253/clintons_speech_on_internet_freedom_january_2010.html

  “Mai tudásunk alapján ez a Clinton-beszéd szatírikus remekmű.” http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2010/dec/06/western-democracies-must-live-with-leaks

  Arra azonban Ön valószínűleg nem figyelt fel, mi történik az Európai Unióban a szólásszabadsággal az utóbbi időkben.

  A hivatalos Kínai és Európai Uniós álláspont lényegében azonos a kérdésben:

  • “35. Cikkely. A Kínai Népköztársaság állampolgárai a szólás, a sajtó, a gyülekezés, az egyesülés, a felvonulás és a demonstráció szabadságát élvezik.” Alkotmány http://www.gov.cn/english/2005-08/05/content_20813.htm
  • “11. Cikkely 1. Mindenkinek emberi joga a kifejezés szabadsága. Ez az emberi jog magában foglalja a vélemény szabadságát, és az információhoz való hozzájutásnak és közlésnek az állami hatóságok által nem befolyásolt szabadságát, tekintet nélkül az állami határokra.” Az Európai Unió Alapvető Emberi Jogok Kartája http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

  Azonban a valóság más.

  Mivel Öntől kérünk valamit, engedje meg, hogy ezúttal a jogvédő szokásoktól eltérően ne a Kínai gyakorlatra, hanem az Európai Uniós Kartára irányítsuk a figyelmét.

  Jövő év elejétől Magyarország az Európai Unió soros elnöke http://www.eu2011.hu/ .

  Eddig az Európai Uniós soros elnöke

  http://www.ft.com/cms/s/0/9ac8db2a-f1af-11df-bb5a-00144feab49a.html ),

  Ma, 2010 december 20-án az Európai Unió soros elnöke olyan médiatörvényt fogadott el, amely

  • a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsát arra hatalmazza fel, hogy magántulajdonban lévő napilapokra, honlapokra, tv-csatornákra és más hírközlő csatornákra a “kiegyensúlyozottság” megsértése vagy erkölcsileg kifogásolható (pl. szexuális, erőszakos vagy alkohol tartalmú:) közlés esetén büntetést rójon ki. A büntetés tv- és rádiócsatorna esetén 200 millió, napilapok és internetes oldalak esetén 25 millió forint lehet. Internetes oldalakat fel lehet függeszteni és be lehet zárni.
  • “Különösen az ad okot aggodalomra, hogy a ‘jogszabálysértések’ megfogalmazása rendkívül homályos, amely elősegíti jelentős visszaéléseket lehetővé tevő környezet kialakulását.” http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=70&release=1292

  Az Európai Unió és tagállamai szégyenletesen tűrik a jogbiztonság, a szólás és kifejezés szabadságának megsértését soros elnöküknél.

  És itt jön a kérésünk. A http://blog.hu egy népszerű blogszolgáltató oldal Magyarországon. Ezt szeretnénk reprodukálni az Ön tulajdonában lévő http://blog.hu.com oldalon. Azt szeretnénk, hogy az ott üzemeltetett honlapon anonim publikálás válna lehetővé, hogy ezáltal az elnyomó törvény dacára a magyar állampolgárok számára veszélytelenül gyakorolható legyen a szólásszabadság.

  Amennyibe ragaszkodik a http://blog.hu.com tulajdonjogához, az sem zavarna bennünket, ha a bizonyíthatóan anonimitást biztosító technológiát Ön üzemeltetné.

  Konfuciusz soraival kívánunk Önnek és az Ön által képviselt Kínai állam minden egyes állampolgárának boldog új évet:

  子曰:「學而時習之,不亦說乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?人不知而不慍,不亦君子乎?」
  “Tanulni és hasznosítani jó, ugye? Távoli barátok érkezése ugye vidám? Ha nem ártunk, ugye ismeretlenségben maradva is lehetünk tiszteletre méltók?” http://www.chinapage.com/tech/confucius.html

  Üdvözlettel:
  Philip Barker
  Mázsa Péter

   
 • Mázsa Péter 12:41 on 2010.12.15 Permalink |
  Tags: , , , , , ,   

  Orbán? Gyurcsány? Gripen?: melyek a kedvenc Wikileaks-figyelmeztető kulcsszavaid? 

  A Guardian felhívásából (via Kürti Laci) ötletet merítve itt gyűjtjük, hogy mely kulcsszavakat figyeljük a még 99%-ban publikálatlan amerikai követségi iratokból, a Wikileaks-alert segítségével: http://pad.telecomix.org/kulcsszavak

  Téged mi érdekel? Írd ide http://pad.telecomix.org/kulcsszavak névtelenül!

  Which are your favorite Wikileaks-keywords? Write them here: http://pad.telecomix.org/kulcsszavak

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Get Adobe Flash player