Updates from January, 2012 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Mázsa Péter 23:22 on 2012.01.23 Permalink |
  Tags: , , , ,   

  Orbán apró titka – Viktor Orban’s little dirty secret 


  [Letöltés png, jpeg, svg, pdf: http://link.amexrap.org/orban-apro-titka ]

   

  [Download png, jpeg, svg, pdf: http://link.amexrap.org/little-dirty-secret ]

   
 • Mázsa Péter 10:39 on 2012.01.16 Permalink |
  Tags: , ,   

  EU-Hungary: Next steps 

  The European Court of Human Rights in Strasbourg is overwhelmed with individual applications from Hungarian nationals who consider themselves abused by a pension reform that took effect a year ago with the objective of filling the state coffers.

  Since mid-December, the Strasbourg court said it has received nearly 8,000 individual applications against Hungary relating to the controversial changes to the pension system. […]

  Faced with an influx of similar complaints, the court cannot process the applications in the normal manner, Fribergh said.

  The court therefore encourages the relevant trade unions in Hungary to resubmit applications as a class action, annexing lists of the individual applicants’ names and details, in a form which will enable it to register and process them efficiently. […]

  NEXT STEPS:

  17 Jan.: Commission to announce which laws adopted recently by Hungary are seen as incompatible with EU standards

  24 Jan.: Commission to announce whether it will freeze cohesion funds for Hungary, as a punitive measure excessive deficit.

  http://www.euractiv.com/future-eu/human-rights-court-inundated-hungary-complaints-news-510155

   
 • Mázsa Péter 10:40 on 2012.01.13 Permalink |
  Tags: , ,   

  #Anonymous #opHunAnon : Üdvözlet magyar polgárok! / Message to the People of Hungary 

  12-01-2012 19.00
  English below

  Üdvözlet magyar polgárok! Anonymous vagyunk, sokan vagyunk, légiót alkotunk!

  Magyarország népe! Most hozzátok van üzenetünk!

  A kormányotok tragikus módon átvert benneteket! Most azonnal meg kell védenetek az országotokat, a jövőtöket és a gyermekeitek jövőjét. Az országot ti, a polgárok birtokoljátok, nem pedig a politikusok, a bankárok vagy a nagyvállaltok. Most vissza kell vennetek a hatalmat! Nem az embereknek van félnivalójuk a kormánytól, hanem a kormánynak kell félnie az emberektől! A politikusokat nem érdekli a ti jólétetek! Magyarország népe nektek most szembe kell szállnotok a hatalommal és meg kell védenetek magatokat egy olyan kormánytól, amelyik brutális módon megtámadta az alapvető jogaitokat, a szólásszabadságot, az igazságszolgáltatást, a munkások jogait, a gyülekezési szabadságot, a méltóságotokat.

  A hosszú történelmetek megmutatja, hogy túl sokáig voltatok ártatlan áldozatai a hatalom, a kapzsiság és a korrupció titkos politikai színházának. Eljött az idő, hogy azt mondjátok: ebből elég! Eljött az idő, hogy felálljatok és küzdjetek! A diktátorok korának végleg vége a világban, és most nektek is világos üzenetet kell küldenetek a kormányotok felé: nem lehetséges diktatúra és elnyomás sem Európában, sem a világon, soha többé!

  2012 a történelmetek egy döntő fontosságú éve lesz, ahogyan az egész emberi civilizáció számára. Nagyon tettrekésznek kell lennetek: megtenni mindent a saját életetek és a saját jövőtök érdekében. Ne várjátok, hogy a játszma valamelyik szereplője megteszi, amit nektek kell. Senki nem menthet meg titeket, csak saját magatok. Ti vagytok a 99%. Erősek vagytok. Kizárólag az emberek közötti összefogás képes jelentős változást elérni!

  Egész idáig egy illúzió rabjai voltatok, ideje felébredni! Senki sem fogja kívülről megcsinálni a forradalmat helyettetek vagy nélkületek. Ne bízzatok az IMF-ben vagy az Európai Unióban, hogy segítenek, de félreteszik a saját érdekeiket. Ti részesei vagytok a szabadságért folyó globális mozgalomnak. Ugyanazt a harcot vívjátok számtalan testvéreitekkel közösen világszerte. Ez a harc a saját korrupt és kapzsi politikai elitetek ellen folyik, ugyanakkor a Wall Street, a Goldman Sachs gengszter bankárjai és az ő bábjaik ellen is, akik az EU csúcsán üldögélnek.

  Az IMF, az Európai Unió és a pénzügyi elit leggazdagabb 1%-ának mesteri terve van, amely nem az átlagos magyar emberek érdekét szolgálja, hanem a bankárokét, a befektetőkét, a multinacionális vállalatokét. Ők hitelt fognak nyújtani nektek, ahogy már korábban is tették, ki fogják segíteni az országot a bajból, de ez azt jelenti, hogy nektek ezt a segítséget borsosan vissza kell fizetnetek: privatizálni kell majd az iskoláitokat, a kórházaitokat, a börtöneiteket, a médiátokat, ők majd tovább emelik az adókat és megszorító intézkedéseket vezetnek be nálatok. A történet végén még súlyosabban eladósodtok és végleg fel kell adnotok a szuverenitásotokat, így az országotok kiszolgáltatott része lesz az Új Világ Rendnek (New World Order), a totális kontroll Világkormányának (One World Government).

  Függetlenül a politikai spektrumban elfoglalt pozícióktól, a ti választott vezetőitek, a Parlament és a poltikai pártok tagjai (mindkét oldalon) szisztematikusan átvertek és félrevezettek titeket, folyamatosan hazudtak nektek! Ez azért volt, mert ti vakon megbíztatok bennük és minden bizalmatokat beléjük helyeztétek. De ők kihasználták és átverték a legtöbbeteket. Ők úgy viselkedtek mint a szervezett bűnözők, vagy egy maffia és kiárusították a jövőtöket. A kormányaitok csúnyán átvertek titeket, több mint két évtizeden keresztül. Rabszolgasorba hajtottak titeket és ti tétlenül néztétek, ahogy ezek a pszichopaták kiraboltak titeket, Az ő egyetlen tevékenységük az volt, hogy felépítsék a szimbolikus, gazdasági és politikai hatalmukat. A nemzetközi bankárok a magyar bankárokkal közösen viszont felhasználták a politikai elitet arra, hogy eladósítsák a lakosságot és félelemben tartsák a többségi társadalmat, annak érdekében, hogy az 1% egy új birodalmat építsen ki az 1% számára. Ez a rendszer nem ismer empátiát: kilakoltatja az embereket a saját otthonaikból, bebörtönzi a hajléktalanokat, a rendőrségük brutálisan letartóztatja a tiltakozókat, manipulálják a médiát, megpróbálják kontrollálni az internetet, és hozzátok sem lesznek kegyelmesek.

  Egy dolog tiszta már: a kormányotok nem képviseli az érdekeiteket többé. Ők egy mocskos diktatúrát építenek ki és csődbe vitték az egész országot. A ti kormányotok pusztán a szavak szintjén visel hadat a nemzetközi pénzügyi elit ellen, de készen áll arra, hogy titkos megállapodást kössön az IMF-fel és az Európai Unióval. Ezek bármit megtesznek, ami ahhoz szükséges, hogy hatalomban maradhassanak. Nektek viszont nem maradt más választásotok, mint csatlakozni egy szebb világot teremtő globális forradalomhoz, együtt a világ hasonló helyzetbe került polgárával.

  Legelőször le kell állítanotok a jelenlegi kormányotok átkozott rendszerét. Egyesülnötök kell és szervezettnek kell lennetek. Kapcsoljátok ki a TV-t, menjetek ki az utcákra és foglaljátok el a köztereket, beszéljetek a szomszédokkal, a barátokkal, a munkatársakkal, a rokonokkal! Sokkal több a közös bennetek, mint emi elválaszt titeket egymástól. Ti vagytok a csendes többség és hatalmas erőtök van. Szervezzetek állampolgári gyűléseket, szervezzetek sztrájkokat, működjetek együtt a civil társadalom szerveivel és a szakszervezetekkel, tiltakozzatok és demonstráljatok a hatalom sötét rendszere ellen. Az egyetlen veszélye ennek a küzdelemnek, hogy létezik egy nagyon erős és vészterhes rasszista gyúlöletcsoport az országotokban, ezért következetesnek kell lennetek abban, hogy nem fogadjátok el a rasszizmust és a gyűlöletkeltést. Mondjatok NEM-et a faji diszkriminációra, a náci ideológiákra, a gyűlületre, az agresszióra és az erőszakra!

  Ne féljetek a változástól, az új, ismeretlen utak választásától, hiszen semmi vesztenivalótok nincs, csak a szegénységet, az adósságokat, a rabszolgaságotokat veszíthetitek el. Az emberek a bolygó minden szegletében felébrednek. A világ a szemünk előtt változik, és egyedül rajtunk múlik, hogy milyen világot építünk fel.

  Mi Anonymous vagyunk. Senki sem tud minket megállítani, kizárólag csatlakozni. Mi láthatatlanok vagyunk. Nincsenek vezetőink, nincsenek rendszabályaink, nincsenek bombáink. Mi egy eszme vagyunk, és az eszmék golyóállóak.

  Anonymous vagyunk és a globális közösségünk támogatni fogja a ti harcotokat minden lehetséges módon. A zsarnokság a mi ellenségünk és mi mindig harcolni fogunk az elnyomás, a könyörtelenség és a gyűlölet ellen. A forradalom kéznél van. Ti vagytok a forradalom! Csatlakozzatok hozzánk ebben a győzedelmes felkelésben! Együtt győzni fogunk!

  Anonymous vagyunk, légiót alkotunk, nem bocsátunk, nem felejtünk, számíts ránk!

  http://pastebin.com/6bGSh7iK

  Greetings Hungarian citizens! We are Anonymous, we are many, we are legion.

  People of Hungary! Now we have a message to you!

  Your government tragically failed you! You need to defend your country, your future and your children’s future right now. You the citizens own this country, not politicians, bankers or corporations. You need to take your power back! People should not be afraid of their government, government should be afraid of their people! Politicians don’t care about you and your well-being! People of Hungary you need to resist and defend yourselves from a government that brutally attacks your basic rights, your freedom of speech, your jurisdiction, your workers’ rights, your freedom of assembly, your dignity.

  Your long history shows that you have been innocent victims of a secret political theatre of power, greed and corruption for too long! It’s time to say: enough! It’s time to stand up and fight! The time of the dictators is over for ever in the world, and you also need to send a clear message to your government! There can be no dictatorship and oppression in Europe and the world any more!

  2012 will be a crucial year of your history as well as of the human civilization. You have to be very active and do everything what you can do for your own life and for your own future. Do not wait for some player of the game will do your part. No one can save you, but yourself. You are the 99%. You are powerful. Only the people united are capable of significant and meaningful change!

  You were prisoners of an illusion, it’s time to wake up! No one from outside will do a revolution instead of you or without you. Do not trust IMF or the European Union will help you forgetting their interest. You are part of the global movement for freedom. You are fighting the same struggle with many other brothers and sisters worldwide. This fight is against your own corrupt and greedy political elite, but the same time against the international banksters of Wall Street, Goldman Sachs and their puppets sitting on top of the EU.

  The IMF, the European Union and the richest 1% of the financial elite have a master plan, an agenda and it is not in favor of ordinary Hungarian people, but in favor of bankers, investors and multinational corporations. They will give you credit as they did it before, they will bailout your country, but this means you will have to pay this help back: you will need to privatize your schools, your hospitals, your prisons, your media, and they will increase your taxes, they will introduce austerity measures. End of the day you will find yourself seriously indebted and you will have to give up your sovereignty and your country will be a passive part of the New World Order, a One World Government of total control.

  Disregard their position of the political spectrum your elected leaders, members of the Parliament and political parties of both sides systematically screwed you, misled you, they have been lying to you! This is because you blindly trusted them and placed your every confidence in them, but they abused and corrupted most of you. They acted like organized criminals or a mafia and sold out your future. Your governments failed you for more than two decades. They enslaved you and you were only watching while these psychopaths have been robbed you and their only activity was to build up their symbolic, economic and political power. International bankers together with Hungarian bankers used the political elite to indebt the population and keep the majority of people in fear in order to create a new empire of the 1% and for the 1%. This system has no empathy: evict and foreclosure people from their own homes, imprison the homeless people, their police brutally arrest protestors, they manipulate the media, try to control the internet and they will have no mercy on you.

  One thing is clear now: your government does not represent your interests any more. They are building up an awful dictatorship and they bankrupted your whole country. Your government only talks about their fight against international financial elite, but they are ready to make a secret deal with the IMF and the European Union. They do whatever necessary to stay in power. You have no choice now, but join the global revolution for a better world together with citizens worldwide in the same situation.

  First of all you need to stop the wicked regime of your current government. You need to be united and organized. Switch off your TV, go out to the streets and occupy public spaces, talk to your neighbors, your friends, your colleagues, your relatives. You have much more in common, than what divides you. You are the silent majority and you are powerful. Organize people’s assemblies, and organize strikes, cooperate with the civil society and trade unions, protest and demonstrate this dark system of power. Deny your participation, do not support the banks, the banksters or the government, and ignore their brutality. The only danger of your fight that there is a racist hate group very strong and very dangerous in your country, you should be straight not to accept their hate speech and racism. Say NO to racial discrimination, nazi ideologies, hate, aggression and violence!

  Do not be afraid of change, of new and unknown ways, you have nothing to loose but your poverty, your debts and your slavery. People are awakening every corner of the planet. The world is changing before our very eyes, and it is up to us, and only us, to shape the world we live in.

  We are Anonymous! No one can stop us, only join us! We are invisible. We have no leaders, we have no orders, we have no bombs. We are an idea, and ideas are bulletproof.

  We are Anonymous and our global collective will support your fight in every possible ways. Tyranny is our enemy and we always will fight oppression, ignorance and hate! The revolution is at hand. You are the Revolution! Join us in this glorious revolution! Together we are winning!

  We are Anonymous, we are legion, we do not forgive, we do not forget, expect us!

  http://pastebin.com/SJJHdDdw

   
 • Mázsa Péter 08:19 on 2012.01.13 Permalink |
  Tags: , ,   

  Krugman’s blog: Somewhere In Europe 


  [Photo: Géza Radványi: Somewhere in Europe, 1948: http://www.imdb.com/title/tt0039949 ]

  […] Orbán could reasonably doubt that Europe has the will to require Hungary to roll back its all-encompassing anti-democratic program. Even if Hungary changes its laws on the central bank, judiciary and data ombudsman, most of the autocratic structure that Orbán has built will remain in place.

  Will Europe really have the stomach to require not only a change in the law on the judiciary, but also the reinstatement of all of the judges who have been fired? And would it do so in the face of a letter from the Hungarian Judges Association written on January 7, saying that all is fine with the judiciary in Hungary if only people will stop attacking it? (Never mind that the letter appeared after the law went into effect, so that now a Fidesz loyalist may demote any judge in the country upon her say-so alone.) […]

  Will Europe make Fidesz roll back its appointments to the Constitutional Court and restore the ability of citizens to challenge laws in the abstract before the Court? (Never mind that major decisions of the Constitutional Court interpreting the old constitution have already been effectively overturned by the new constitution. Most recently, this includes a constitutional amendment that allows the public prosecutor to choose which judge hears each specific criminal case.)

  Europe will have to do a lot more than demand small legal changes to reverse what has happened. The anti-democratic reforms have gone too far. This is a government that has passed nearly 400 major laws, changing virtually every aspect of government in Hungary. And all of those laws have all already gone into effect, so that Fidesz party control over all of Hungary’s political institutions is very nearly complete already. Right now, the EU is singling out three laws for revision. There are many more laws where those came from. And given that FIdesz has already managed to entrench its most loyal inner-circle members in positions of power across the government, most with very long terms of office, it can afford to roll back a few laws without seriously losing control. So fine – change a few laws! […]

  Anyone who wades into the political space in Hungary can expect vilification in the media, false accusations and even not-so-veiled threats to any job or money they might have within the country. Hungarian politics is a bare-knuckled affair.

  Will the Fidesz government succeed in convincing Europe that Hungary is still a European democracy so that it will get away simply changing a few laws?

  http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/01/12/somewhere-in-europe/

   
 • Mázsa Péter 22:11 on 2012.01.11 Permalink |
  Tags: , ,   

  Ismét egy rémhírterjesztő, aki az ÉN elnöki programomat látja bele Orbánba 

  http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/kulfoldrol_dicserik_orbant_jobb_a_csod_mint_a_megszoritas.507313.html

  Original, in English: http://www.marketwatch.com/story/hungary-wont-be-last-to-make-bondholders-pay-2012-01-11

  Vö: Ha én elnök lennék… hogyan szedném el tőled az összes pénzedet is, a magánnyugdíjad után?

   
  • admin 11:44 on 2012.01.12 Permalink | Log in to Reply

   Mező Dorka haha, zseniálsi ez a kép:) a bench-4-rentben kifejezetten filozófikus mélységeket vélek feledezni: az élet nem áll meg, satöbbi, satöbbi
   13 órája · Tetszik · 1

 • Mázsa Péter 16:13 on 2012.01.11 Permalink |
  Tags: danger, ,   

  Statement of the European Commission on the situation in Hungary on 11 January 2012 

  Following developments in 2011 related to the new Hungarian Constitution and the commitments taken by the Commission at that time to closely monitor the situation, the Commission has been working with the Hungarian authorities over recent months during the preparation of the draft cardinal laws implementing the new Constitution. The Commission has raised concerns on the compatibility of these laws with European Union law. These concerns were expressed in December in letters sent by President Barroso and Vice-Presidents Reding, Kroes and Rehn.

  A number of the cardinal laws were subsequently adopted by the Hungarian Parliament on the 30th December. As guardian of the Treaties, the Commission remains preoccupied that a number of the new provisions may violate EU law. The Commission received the adopted texts of the cardinal laws from the Hungarian authorities ten days ago. Work to analyse the final versions of the laws and their compatibility with EU law began immediately, and the Commission is now in the final stage of this analysis.

  Without prejudging the final outcome of this analysis, the Commission is committed to fully use all its powers to analyse the compatibility of national law with EU law and reserves the right to take any steps that it deems appropriate, namely the possibility of launching infringement procedures pursuant to Article 258 of the Treaty.

  [Article 258
  If the Commission considers that a Member State has failed to fulfil an obligation under the Treaties, it shall deliver a reasoned opinion on the matter after giving the State concerned the opportunity to submit its observations.
  If the State concerned does not comply with the opinion within the period laid down by the Commission, the latter may bring the matter before the Court of Justice of the European Union. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E258:EN:HTML

  258. cikk
  Ha a Bizottság megítélése szerint egy tagállam a Szerződésekből eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette, az ügyről indokolással ellátott véleményt ad, miután az érintett államnak lehetőséget biztosított észrevételei megtételére.
  Ha az érintett állam a Bizottság által meghatározott határidőn belül nem tesz eleget a véleményben foglaltaknak, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E258:HU:HTML ]

  Concerns relate to a number of issues, including

  • the independence of the national central bank;
  • measures concerning the judiciary and in particular mandatory early retirement of judges and prosecutors at the age of 62 instead of 70;
  • the independence of the national data protection authority.

  The Commission services will finalise their legal analysis in the next days. This will allow the College, based on a sound legal assessment, to take appropriate decisions at its next meeting on 17 January.

  The Commission stands ready to make full use of its prerogatives to ensure that Member States respect the obligations they have accepted as Members of the European Union.

  More generally, the Commission recalls that

  • a legally stable environment,
  • based on the rule of law,
  • including respect of media freedom,
  • democratic principles and
  • fundamental rights,

  is also the best guarantee for

  • citizens’ trust and
  • confidence of partners and
  • investors.

  This is particularly vital in times of economic crisis.

  The swiftest way to lay to rest the concerns mentioned would of course be action by the Hungarian authorities themselves.

  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO%2F12%2F9

   
 • Mázsa Péter 00:24 on 2012.01.03 Permalink |
  Tags: ,   

  Hey Europe: sorry about my PM + The Unconstitutional Constitution 

  http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/01/02/the-unconstitutional-constitution/


  http://www.nytimes.com/2012/01/03/world/europe/rare-opposition-protests-in-hungary.html

   
 • Mázsa Péter 11:30 on 2011.12.30 Permalink |
  Tags: ,   

  [From:] The Secretary of State Hillary Rodham Clinton [To:] His Excellency Viktor Orban Prime Minister of the Republic of Hungary 

  THE SECRETARY OF STATE
  WASHINGTON

  December 23. 2011

  His Excellency Viktor Orban
  Prime Minister of the Republic of Hungary
  Budapest

  Dear Mr. Prime Minister:

  I am writing to follow up on our discussions during my visit to Hungary on June 30. As I said at the time, our countries enjoy strong ties as NATO allies, economic partners, and friends. Indeed, as NATO allies we share a common commitment to the security of the transatlantic community and each other, as embodied by the American and Hungarian soldiers who serve shoulder-to-shoulder in Afghanistan, and by Hungary’s courageous actions as the U.S. protecting power in Libya. Our two countries also share core values and principles we have built upon together over the past 20 years.

  At our meeting last June, we talked about preserving the democratic institutions of Hungary and ensuring they continue to strengthen and grow. I expressed our concerns about constitutional changes under consideration in your country and particularly called for a real commitment to the independence of the judiciary, freedom of the press, and transparency of government. I put great value on the commitment you expressed to ensuring Hungary remains true to its democratic traditions and to protecting individual liberties.

  Since then, Ambassador Kounalakis and others in the State Department have continued to raise those concerns, always in the spirit of friendship, and confident that our friends in the Government of Hunaary would take seriously our constructive comments. Our concerns are significant and well-founded. They are based on a careful review of the actual texts of the cardinal laws and on the analyses of respected international NGOs such as Transparency International and Reporters without Borders, the EU’s Venice Commission, coalitions of religious groups, and non-partisan civil society groups in Hungary. More recently, we have been joined in our expressions of concern by the European Commission’s Vice-President for Justice, Fundamental Rights and Citizenship, as well as the office of the EU Financial Commissioner. Still more recently, I understand Hungary’s Constitutional Court ruled against certain aspects of a number of the cardinal laws.

  Today, less than two weeks remain until the day when Hungary’s new Basic Law and many of the affiliated cardinal laws enter into force. I regret that our dialogue with the Hungarian government and the constructive comments offered by the U.S. government and the other groups mentioned above have not led to a serious reconsideration of these laws. Although I fully respect that it is up to Hungarians to adopt laws for Hungary, I nonetheless urge you again to consider the full impact of the cardinal laws should they take effect next month without any changes.

  For example, as noted by the European Commission, the new judicial law concentrates power in the person of the President of the National Court Administration. In our view, this dismantles important checks and balances presenting judicial independence. Many expert analysts have suggested the National Council of Judges be given a role in judicial promotions and appointments in order to ensure true judicial independence.

  The U.S. government is also deeply concerned that no modifications have been made to the Law on Churches. Outside observers note the rules for religions to gain recognition are prohibitively cumbersome, and the requirement for two-thirds approval by Parliament unnecessarily politicizes decisions surrounding a basic human right. As for the Media Law, we share concerns expressed by the OSCE, Freedom House, and a recent international mission of press experts that the law concentrates too much power in the hands of a politically-appointed Media Council. Also, the recent non-renewal of a popular talk radio station’s license raises concerns about the commitment to ensure diverse voices in the media realm.

  Once again I urge you to lead Hungary to make changes that would accomplish the important reforms advanced by these laws while also preserving individual liberties and necessary checks and balances. I hope your government will work to enact those changes through your Parliament, demonstrating to the whole world Hungary’s commitment to democratic values and individual liberties is as steadfast as ever.

  Sincerely yours,
  Hillary Rodham Clinton

   
 • Mázsa Péter 22:11 on 2011.12.29 Permalink |
  Tags: ,   

  We call upon the European Commission, as the Guardian of the Treaties, to investigate, impartially but thoroughly, as to whether Hungary is still adhering to the core values upon which the European Union was established 

  Dear Mr Barroso, […] We, in the name of the Greens/EFA Group in the European Parliament, call upon the
  European Commission, as the Guardian of the Treaties, to investigate, impartially but
  thoroughly, as to whether Hungary is still adhering to the core values upon which the European
  Union was established. Should the investigation have any doubts on this, we expect the
  Commission to act accordingly, in an unequivocal manner, and to do everything in its power to
  bring Hungary back on the path of the Union’s basic principles.

  Yours sincerely,
  Rebecca Harms
  Daniel Cohn-Bendit
  Co-Presidents
  Greens/EFA Group in the European Parliament

  CC: Jerzy Buzek, President of the European Parliament
  Joseph Daul, President of the EPP Group
  Martin Schulz, President of the S&D Group
  Guy Verhofstadt, President of the ALDE Group
  Martin Callanan, President of the ECR Group
  Lothar Bisky, President of the GUE Group
  Nigel Farage and Francesco Speroni, Co-Presidents of the EFD Group


  http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Letters/Letter_President_Barroso_Hungary_20Dec2011.pdf

   
 • Mázsa Péter 22:00 on 2011.12.29 Permalink |
  Tags: ,   

  What is the difference between a flock of sheep and the Fidesz parliamentary fraction? 

  Q: What is the difference between a flock of sheep and the Fidesz parliamentary fraction?

  A: Sheep have a mind of their own.

  http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2011/12/hungarys-supine-mps

   
 • Mázsa Péter 10:18 on 2011.12.24 Permalink |
  Tags: ,   

  CNN: Hungary’s ‘fragile’ democracy threatened 

   
  • admin 13:09 on 2011.12.24 Permalink | Log in to Reply

   Hajnal Zoltán Eörsi volt külügyminiszter? átaludhattam…
   kb. egy órája · Tetszik

 • Mázsa Péter 09:06 on 2011.12.21 Permalink |
  Tags:   

  Send more red mud we are still alive… 

  Send more red mud we are still alive
  More: http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/12/06/soviet_streets

   
 • Mázsa Péter 04:54 on 2011.12.20 Permalink |
  Tags: ,   

  Krugman’s blog: a new overview on Hungary’s “Constitutional Revolution” 

  http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/12/19/hungarys-constitutional-revolution

   
 • Mázsa Péter 16:02 on 2011.12.12 Permalink |
  Tags: , , , , , , ,   

  Krugman on Hungary: a nightmare out of the 1930s 

  “[…] in at least one nation, Hungary, democratic institutions are being undermined as we speak.

  One of Hungary’s major parties, Jobbik, is a nightmare out of the 1930s: it’s anti-Roma (Gypsy), it’s anti-Semitic, and it even had a paramilitary arm. But the immediate threat comes from Fidesz, the governing center-right party.

  Fidesz won an overwhelming Parliamentary majority last year, at least partly for economic reasons; Hungary isn’t on the euro, but it suffered severely because of large-scale borrowing in foreign currencies and also, to be frank, thanks to mismanagement and corruption on the part of the then-governing left-liberal parties. Now Fidesz, which rammed through a new Constitution last spring on a party-line vote, seems bent on establishing a permanent hold on power.

  The details are complex. Kim Lane Scheppele, who is the director of Princeton’s Law and Public Affairs program — and has been following the Hungarian situation closely — tells me that Fidesz is relying on overlapping measures to suppress opposition. A proposed election law creates gerrymandered districts designed to make it almost impossible for other parties to form a government; judicial independence has been compromised, and the courts packed with party loyalists; state-run media have been converted into party organs, and there’s a crackdown on independent media; and a proposed constitutional addendum would effectively criminalize the leading leftist party.

  Taken together, all this amounts to the re-establishment of authoritarian rule, under a paper-thin veneer of democracy, in the heart of Europe. And it’s a sample of what may happen much more widely if this depression continues.

  It’s not clear what can be done about Hungary’s authoritarian slide. The U.S. State Department, to its credit, has been very much on the case, but this is essentially a European matter. The European Union missed the chance to head off the power grab at the start — in part because the new Constitution was rammed through while Hungary held the Union’s rotating presidency. It will be much harder to reverse the slide now. Yet Europe’s leaders had better try, or risk losing everything they stand for.

  And they also need to rethink their failing economic policies. If they don’t, there will be more backsliding on democracy — and the breakup of the euro may be the least of their worries.” http://www.nytimes.com/2011/12/12/opinion/krugman-depression-and-democracy.html?_r=1

   
 • Mázsa Péter 09:38 on 2011.12.12 Permalink |
  Tags: , , , , ,   

  Hunger strike of Nagy Navarro Balázs leader of… 

  Hunger strike of Nagy Navarro Balázs leader of a hungarian media Trade Union:

  Cf. the original shot…

  … and it’s censored version aired on MTV and Duna TV:

  Cameron and Amexrap signal their explicit discontent:

   
 • Mázsa Péter 17:28 on 2011.12.09 Permalink |
  Tags: , , , , ,   

  Breaking: Yummy Fluffy Marshmallows Took Over Washington! 

  “[…] Washington’s policy inconsistencies and hypocrisies are evident to the world. It is important for the U.S. government — and, more importantly, the American people — to speak out when the violator of religious liberty is a historically Christian nation, friendly state and member of the European Union and NATO. And especially when the violator should know better, as with Hungary, which has suffered so much under tyranny and struggled so hard to gain freedom.” http://www.huffingtonpost.com/doug-bandow/hungary-threatens-religio_b_1135263.html

   
  • admin 14:27 on 2011.12.11 Permalink | Log in to Reply

   “[…] nem lett volna értelmesebb, ha végig a valósággal összhangban kezelik Orbánt, figyelembe véve hogy az évek alatt következetesen semmibe vette az Egyesült Államokat? Hogy csak egy példát említsünk, a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások után nem is vette a fáradságot, hogy válaszoljon a Fehér Ház tiltakozó feljegyzésére.

   Az Egyesült Államok természetesen nem kényszerítheti Magyarországot arra, hogy ismételten nyugati típusú demokráciává váljon. Az Egyesült Államok azonban eredményesebb lenne, ha Washington és a budapesti amerikai követség üzenetei egybecsengnének, ill. ha a magánbeszélgetéseken kifejtett aggodalmak és a képmutató nyilvános állításaink közti szakadék megszűnne, vagy legalább valamelyest záródna. Jelenlegi helyzetben azt a benyomást keltjük Amerika igaz magyarországi barátaiban, hogy diplomáciánk zavarodott – és hogy a híres kemény amerikai tartásunk mintha elveszett volna.” http://hazaeshaladas.blog.hu/2011/12/11/privat_sarok_visszaeses_budapesten

 • Semjen Andras 17:58 on 2011.11.22 Permalink |
  Tags: , ,   

  Shining surfaces. Hungarian art works from the past decade – Selection from Attila Rátfai’s private collection 

  Ladies and gentlemen, dear friends,

  It is a great honour to me to be here to open this exhibition „Hungarian art works from the past decade”, selected from Attila Rátfai’s stunning private collection. Attila started to collect art some 10 years ago, and during this decade his collection has grown and developed into a huge and really interesting one. As at the time when he started collecting art we both worked at the Institute of Economics, and he knew of my collection (as in my room in the Institute all the walls were already covered by works of 20th century Hungarian graphic art), he showed me his first acquisitions… and later, as we sometimes went to the same auctions, I could somehow follow his way of building up his impressive collection.

  This October I was in Paris, and there I saw an unbelievably rich and fascinating exhibition at the Grand Palais, an exhibition based on the legendary art collections of the Stein siblings, Leo, Gertrude and Michael Stein, and Michael’s wife, Sarah Stein. As it was Michael’s task and responsibility to manage the family’s inherited assets (invested in the San Francisco streetcar network), and as he had to deal with the finances of the whole family, he had some more money at his disposal than the rest of the family. But the inherited assets also made possible for Leo and Gertrude to live in Europe on the returns of their investments without difficulty, and without any need to rely on paid employment. Although they were quite well off, they were not really rich, especially not by American standards.

  These 4 Americans came to Europe gradually, one by one, around the turn of the 20th century, and all of them started to collect modern art here. Leo was the first to arrive. As he studied art history in the US, he went to Italy first, and there he started to buy minor works of renaissance and baroque Italian art. However, quite soon Leo moved to Paris, and there he switched to collecting modern art together with his younger sister, Gertrude, a poet and a writer, who was to become later the most famous member of the family.

  At the beginning they mostly bought the works of Cézanne, an established artist by then. But at the same time they also started to collect the works of a very young painter, called Picasso, still in his blue period. They also bought some works by Bonnard, Gauguin, Matisse, Renoir and Toulouse-Lautrec. Later Leo’s interest turned gradually towards Renoir, a very big name by then. When in 1914 Leo finally left France for Italy, the collection had to be divided: Leo took most of the Cézannes and the Renoirs, while Gertrude could keep most of the Picassos. Around this time she became infatuated with the scandalous and revolutionary cubist paintings of Picasso, and got hold of some of the most outstanding and representative works the artist created during his cubist period. Later, when Picasso’s prices became too high for her, she went on to collect Gris, Braque, Picabia and many other young and promising talents. At the same time Michael’s and Sarah’s unique collection, decorating their villa (one of the the largest and most luxurious house that Le Corbusier designed in the 1920s) represents a slightly different collector’s strategy. They were (together with Leo and Gertrude) among the very first collectors and buyers of Matisse, and later they became close friends of the artist, and their collection remained focussed on his art throughout the first half of the 20th century.

  Why am I talking about the Steins’ collection here and now? The reason for this is quite simple. While a piece of art tells something about the artist, a collection characterizes the collector. It speaks about his personality, his motives and his way of collecting art. Seeing the exhibition based on the Stein collections made me raise a question that is perhaps relevant here as well. What are those circumstances, skills and personality traits that can make someone a great collector?

  Being in the right place at the right time perhaps helps somewhat. In the case of the Stein family being close to the roots, or right there in the very centre of the art revolution of the 20th century was undeniably one of the reasons behind their success as collectors and connoisseurs of art. Besides, of course, a collector has to have at least some financial means at his or her disposal: some money is definitely needed that can be spent on art. That said, as we could see from the example set by Gertrude Stein, the amount of the money needed is not necessarily that much. To have a good eye, some individual taste, and a nose for quality are far more important than money. Although an art collection can also be considered an investment portfolio, in case of a true collector it is certainly more than that. Without a personal touch, an instinct and a love for art one can only become an investor, but never ever a collector.

  It seems that there are various types of collectors: some tend to buy the works of famous artists, still in fashion but no longer living. Some would rather buy works of lesser known, underrated or at the moment not fully appreciated artists from the recent or not so recent past. Some would buy mostly contemporary art, but still concentrate on already established artists, or living classics, like Leo Stein did when he bought Cezanne and especially Renoir. And some would take risks, collecting the works of contemporary artists, many of them not so well known yet, sometime only at the very beginning of their career.

  Of course these different strategies for building a collection can also be mixed. But to create a truly individual and outstanding collection, a collection that creates links between artists and artistic movements that will be identified by art historians only much later, one has to be smart, intelligent, have a good eye, has to be brave enough to take risks and has to be somehow addicted to his goal: building a collection that has that very special personal touch.

  I think, that Attila’s collection, and the small part of it that is exhibited here clearly demonstrates that he has all those qualities that are needed to become a significant collector.

   
 • Mázsa Péter 23:39 on 2011.11.18 Permalink |
  Tags: , , , , ,   

  Szun Ce a támadás (benne: bármely NANEGAFF, azaz Nagy Nemzeti Gazdaság-Függetlenségi Felkelés) kiterveléséről / Sun Tzu on Attack by Stratagem 

  Szun-ce mondotta:

  Minden hadviselésnek törvénye, hogy legjobb épségben hagyni az (ellenséges) országot, elpusztítani már nem olyan jó; legjobb épségben hagyni (az ellenség) ezredeit, szétverni őket már nem olyan jó; legjobb épségben hagyni (az ellenség) századait, szétverni őket már nem olyan jó; sőt legjobb épségben hagyni még a szakaszokat is, szétverni őket már nem olyan jó.

  Ezért száz harcot vívni és százszor győzni nem a legjobb a jók között. Nem is harcolni, mégis alávetni az ellenséges sereget: ez a legjobb a jók között.

  Így a legjobb hadsereg az, amelyik meghiúsítja az ellenség terveit; csak ezután következik az, amelyik szétzúzza az ellenség szövetségeseit, majd utána az, amelyik harcot vív az ellenséges sereggel, s végül az a legrosszabb, amelyik városfalakat kezd ostromolni. Városfalak ostromlásának törvénye, hogy ilyesmit csak akkor csináljunk, ha más lehetőség nincsen. Mert a nagy pajzsok és ostromkocsik, valamint a különféle hadifelszerelések készítésére három hónap is éppen csak hogy elég, azután meg a sáncok megépítését nem lehet befejezni újabb három hónapnál előbb. Ha pedig a hadvezér nem tud uralkodni türelmetlenségén, és katonáit hangya-rohamra küldi, akkor harcosainak egyharmadát pusztulásba dönti, de a városfalakat nem foglalja el. Ez az ostromlás szerencsétlensége.

  Így aki igazán ért a hadviseléshez, úgy töri meg az idegen sereget, hogy nem vív csatát vele; úgy foglalja el az idegen városfalat, hogy nem ostromolja meg; úgy semmisíti meg az idegen fejedelemségeket, hogy nem tart sokáig (a háború). S minthogy a (kölcsönös) sértetlenség által igyekszik győzni az égalattiban, a fegyverek alkalmazása nélkül is biztosítani tudja magának az előnyöket. Ez a csellel való támadás törvénye. Ezért a hadviselésnek törvénye, hogy ha tízszeres (túlerővel rendelkezünk), körül kell zárnunk (az ellenséget); ha ötszörössel, meg kell támadnunk; ha kétszeressel, akkor meg kell osztanunk (erőit); ha ugyanakkora az erőnk, akkor is képesnek kell lennünk csatát vívni vele; de ha erőnk kisebb, akkor képesnek kell lennünk a védekezésre; s ha erőnk nem is mérhető (az ellenségéhez), akkor tudnunk kell kitérni előle. A kis erőkkel való szilárd ellenállás ugyanis csak oda vezethet, hogy a nagyobb erőkkel rendelkező ellenség fogságba ejt bennünket. A hadvezér a fejedelemség pillére. Ha ez a pillér hibátlan, akkor a fejedelemség feltétlenül erős, de ha ez a pillér hibás, akkor a fejedelemség feltétlenül gyenge.

  Ezért a fejedelem három esetben zúdíthat szerencsétlenséget a hadseregre:
  1. ha nem érti meg, hogy a hadsereg nem képes előrehaladni, és parancsot ad az előnyomulásra; ha nem érti meg, hogy a hadseregnek nem szabad visszavonulnia, és parancsot ad a visszavonulásra. Ekkor mondjuk azt, hogy bilincsbe verte a hadsereget.
  2. Ha nem érti meg a hadsereg sajátos feladatait, és ugyanúgy kezeli, mintha a hadseregnek egyszerű kormányzásáról lenne szó, akkor a hadsereg tisztjei megzavarodnak.
  3. Ha nem ismeri a hadsereg taktikáját, és úgy kezeli a hadsereget, mint az állami hivatalokat, akkor a hadsereg tisztjei nem tudják, mit tegyenek. De ha a hadsereg megzavarodott, és már nem tudja mit tegyen, akkor a szomszédos fejedelmek ki tudják használni nehézségeinket. Akkor elmondhatjuk, hogy (a fejedelem) felfordulásba döntötte a hadsereget, és (az ellenségnek) biztosította a győzelmet.

  Ezért a győzelem megismerésének öt alapelve van:

  Aki megérti, mikor szabad harcba bocsátkozni és mikor nem, az győz.
  Aki nagy és kicsiny sereget egyaránt jól tud vezetni, az győz.
  Akinél a felettesek és alárendeltek ugyanazt akarják, az győz.
  Aki maga elővigyázatos, és ki tudja várni (az ellenség) elővigyázatlanságát, az győz.
  Amelyik hadvezér tehetséges, és fejedelme nem tartja pórázon, az győz.

  Ez az öt alapelv a győzelem megismerésének útja.

  Ezért mondják, hogy ha ismerjük az ellenséget és ismerjük magunkat is, akkor száz csatában sem jutunk veszedelembe; ha azonban nem ismerjük az ellenséget, csak magunkat ismerjük, akkor egyszer győzünk, másszor vereséget szenvedünk; és ha sem az ellenséget, sem magunkat nem ismerjük, akkor minden egyes csatában feltétlenül végveszély fenyeget bennünket. http://mek.oszk.hu/01300/01345/01345.htm#terv

  1. Sun Tzu said: In the practical art of war, the best thing of all is to take the enemy’s country whole and intact; to shatter and destroy it is not so good. So, too, it is better to recapture an army entire than to destroy it, to capture a regiment, a detachment or a company entire than to destroy them.

  2. Hence to fight and conquer in all your battles is not supreme excellence; supreme excellence consists in breaking the enemy’s resistance without fighting.

  3. Thus the highest form of generalship is to balk the enemy’s plans; the next best is to prevent the junction of the enemy’s forces; the next in order is to attack the enemy’s army in the field; and the worst policy of all is to besiege walled cities.

  4. The rule is, not to besiege walled cities if it can possibly be avoided. The preparation of mantlets, movable shelters, and various implements of war, will take up three whole months; and the piling up of mounds over against the walls will take three months more.

  5. The general, unable to control his irritation, will launch his men to the assault like swarming ants, with the result that one-third of his men are slain, while the town still remains untaken. Such are the disastrous effects of a siege.

  6. Therefore the skillful leader subdues the enemy’s troops without any fighting; he captures their cities without laying siege to them; he overthrows their kingdom without lengthy operations in the field.

  7. With his forces intact he will dispute the mastery of the Empire, and thus, without losing a man, his triumph will be complete. This is the method of attacking by stratagem.

  8. It is the rule in war, if our forces are ten to the enemy’s one, to surround him; if five to one, to attack him; if twice as numerous, to divide our army into two.

  9. If equally matched, we can offer battle; if slightly inferior in numbers, we can avoid the enemy; if quite unequal in every way, we can flee from him.

  10. Hence, though an obstinate fight may be made by a small force, in the end it must be captured by the larger force.

  11. Now the general is the bulwark of the State; if the bulwark is complete at all points; the State will be strong; if the bulwark is defective, the State will be weak.

  12. There are three ways in which a ruler can bring misfortune upon his army:–

  13. (1) By commanding the army to advance or to retreat, being ignorant of the fact that it cannot obey. This is called hobbling the army.

  14. (2) By attempting to govern an army in the same way as he administers a kingdom, being ignorant of the conditions which obtain in an army. This causes restlessness in the soldier’s minds.

  15. (3) By employing the officers of his army without discrimination, through ignorance of the military principle of adaptation to circumstances. This shakes the confidence of the soldiers.

  16. But when the army is restless and distrustful, trouble is sure to come from the other feudal princes. This is simply bringing anarchy into the army, and flinging victory away.

  17. Thus we may know that there are five essentials for victory: (1) He will win who knows when to fight and when not to fight. (2) He will win who knows how to handle both superior and inferior forces. (3) He will win whose army is animated by the same spirit throughout all its ranks. (4) He will win who, prepared himself, waits to take the enemy unprepared. (5) He will win who has military capacity and is not interfered with by the sovereign.

  18. Hence the saying: If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. http://classics.mit.edu/Tzu/artwar.html

   
 • Mázsa Péter 08:54 on 2011.11.17 Permalink |
  Tags: , , ,   

  Hungarian Media Law: International Mission Condemns Chilling Effect and Calls for Change 

  Budapest, November 16, 2011

  Hungary’s new model of media regulation is creating a chilling effect and undermining freedom of expression said an international partnership mission comprised of leading press freedom and media development organizations today.

  The partnership mission to Hungary, which took place from November 14th to 16th, included meetings with lawyers, journalists, editors, professional associations, representatives of civil society, the new media authorities, and the government representative to discuss the situation regarding the enactment and implementation of the new media law, which went into effect on January 1, 2011.

  “The confluence of a difficult regulatory environment, deteriorating economic conditions, technological change and convergence in media, and a lack of unity and solidarity within the professional community has created a perfect storm that threatens the future of independent journalism in Hungary,” said Aidan White, head of the mission and an expert with the Media Diversity Institute.

  Since the legislation was passed in December of last year, it has received widespread criticism from the international community, including the Council of Europe, the European Parliament, the Media Representative of the OSCE, the United Nations special rapporteur on freedom of expression, and all leading press freedom and human rights organizations.

  Key findings of the partnership mission include:

  • The media regulation, particularly with regard to protection of sources, is incompatible with European and international law;
  • The legislation provides limited possibilities for judicial review of the decisions of the media authority and the media council;
  • The forms of co-regulation that have been developed in response to the legislation are not substitutes for self-regulation and are effectively outsourcing censorship with the co-operation of national and international media owners alike;
  • The licensing regime in Hungary has the potential to undermine the promotion of diversity and pluralism, which is an obligation under European and international treaties; and
  • Questions remain over the capacity of the reorganized system of public service media to provide pluralist, diverse and quality information as a public good.

  “We believe that the concerns expressed by the international community remain valid and we commit ourselves to continue to monitor the impact of the legislation in the coming months,” continued Mr. White.

  “We further call on the Hungarian government to openly engage in further dialogue with these experts and to consider changes to remedy the significant failings of the current legislation.”

  The International Partnership Mission of freedom of expression and media development groups consisted of:

  Article 19 http://www.article19.org
  Freedom House http://freedomhouse.org
  Index on Censorship http://indexoncensorship.org
  Independent Journalism Centre Moldova http://ijc.md
  International Press Institute http://freemedia.at
  International Media Support http://i-m-s.dk
  European Federation of Journalists http://europe.ifj.org
  Media Diversity Institute http://media-diversity.org
  Open Society Media Programme http://www.soros.org/initiatives/media
  Network for Reporting on Eastern Europe http://n-ost.org
  South East Europe Media Organisation http://seemo.org
  South East European Network for Professionalisation of Media http://seenpm.org

   
 • Mázsa Péter 13:56 on 2011.11.12 Permalink |
  Tags: , , , , , ,   

  De facto censorship in Hungary / A de facto cenzúra Magyarországon 

  http://atlatszo.hu/2011/11/12/the-freedom-of-the-press-and-its-legal-limitations-in-hungary

  http://atlatszo.hu/2011/11/12/a-sajtoszabadsag-es-jogi-korlatai-magyarorszagon

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Get Adobe Flash player