Updates from June, 2013 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Mázsa Péter 13:11 on 2013.06.23 Permalink |
  Tags: ,   

  I think vegetarianism is immoral. I could never eat some poor creature that couldn’t run away or fight back.

  Laurence Maloney
   
 • Mázsa Péter 15:02 on 2013.04.18 Permalink |
  Tags: Bukás, , ,   

  Pártok feletti összefogást igényel […]

  Navracsics Tibor
   
 • Mázsa Péter 13:03 on 2013.04.09 Permalink |
  Tags: , ,   

  Azok, akik a saját bőrükön érezték, tapasztalták a márciusi rendkívüli hóhelyzet nehézségeit, jónak, vagy kiválónak ítélték meg a mentésben részvevők tevékenységét.

  Pintér Sándor, belügyminiszter
   
 • petfold 22:53 on 2013.03.30 Permalink |
  Tags: , , ,   

  There are those who believe that a government whose authority is strictly circumscribed is the weaker on that account. It appears to them that numerous functions and numerous agencies give the state the stability of a broader base. But this is purely an illusion. If the state cannot go beyond certain definitely established limits without becoming an instrument of injustice, ruination, and plunder, without upsetting the natural distribution of industry, satisfactions, capital, and manpower, without creating potent causes of unemployment, industrial crises, and poverty, without increasing crime, without having recourse to ever more stringent repressive measures, without stirring up discontent and resentment, how will it derive any guarantee of stability from these accumulated elements of civil disorder?

  Frédéric Bastiat
   
 • Mázsa Péter 17:29 on 2013.03.25 Permalink |
  Tags: , , , , ,   

  Minden tökéletesen megfelelt a jogállami előírásoknak. Kétharmados többséggel, négy évre felhatalmazták a kormányt, hogy törvényeket hozzon. Ettől kezdve, a törvényeknek nem kellett feltétlenül megfelelni az alkotmánynak. […]

  Jótündér: Kétharmad és jogállam
   
 • Mázsa Péter 17:24 on 2013.03.22 Permalink |
  Tags: , , , , , , , ,   

  Idén ötven százalékkal csökkentjük Magyarországi befektetéseinket. Remélem, hogy Brüsszel véget vet az Uniós törvények megsértésének. Ami Magyarországon történik, az precedens nélküli, és teljes mértékben elfogadhatatlan. Nagyon reménykednem kell Brüsszelben, hiszen a magyar állam egyértelműen sérti az uniós jogot. Más energiaipari vállalatok akár 80 százalékkal is csökkentik beruházásaikat, hiszen nem hajthatsz végre beruházásokat egy olyan környezetben, ahol de facto a kisajátításhoz állsz közel. Ez olyasmi, amit bizonyosan meg kell szüntetni.

  Martin Herrmann, az RWE német energiaipari cég Közép-Kelet-Európai térségi leányvállalatának igazgatósági elnöke
   
  • admin 23:02 on 2013.03.22 Permalink | Log in to Reply

   Gábor Nagymajtényi
   Német-Magyar barátság

   Zsolt Gerőfy Ez egy fenyegetés? És kik csökkentik 50% kal? És most be kell szarni tán?
   5 hours ago · Edited · Like

   Gábor Nagymajtényi Nem Zsolt, Pizzát fogunk ennyi. Bár lehet, szénnel fogod sütni
   5 hours ago · Like

   Torday László Richárd na végre, a karvalytőke elhúz a fenébe
   5 hours ago · Like · 2

   Gábor Nagymajtényi Tuti te szervezted
   5 hours ago · Like · 1

   Torday László Richárd természetesen, Magyarország a magyaroké
   5 hours ago · Like · 1

   Zsolt Gerőfy Én nem szeretem a pizzát! Szénen sem!
   4 hours ago · Edited · Like · 1

   Gábor Nagymajtényi Bocs, hambit
   4 hours ago · Like

  • admin 23:03 on 2013.03.22 Permalink | Log in to Reply

   Hajnal Zoltán fél siker
   5 hours ago · Like · 1

 • Mázsa Péter 13:02 on 2013.03.22 Permalink |
  Tags: , , ,   

  Őszinte elismerésem Balog miniszter úrnak, hogy elismerte: hibát követtek el és bár a díjazott visszaadta a kitüntetést, a legmagasabb rangú kormányzati vezetőknek is készen kell állni a gyűlöletbeszéd erőteljes elítélésére.

  Eleni Tsakopoulos Kounalakis nagykövet
   
 • Mázsa Péter 17:18 on 2013.03.19 Permalink |
  Tags: , ,   

  Statement by Ambassador Eleni Tsakopoulos Kounalakis on Hungary’s Honoring of Ferenc Szaniszlo / The Government of Hungary’s decision to award a national prize to Ferenc Szaniszlo, an individual who has publicly engaged in hate speech, is deeply disappointing. Honoring those who espouse intolerance, along with the government’s failure to decisively condemn racist remarks by a founding member of its own political party, casts a shadow over positive steps the government has taken to combat racism and hate speech. It is highly regrettable that according to a statement issued by the Ministry of Human Resources, the government has not yet found a way to revoke this troubling award.

  Ambassador Eleni Tsakopoulos Kounalakis, hungary.usembassy.gov
   
 • Mázsa Péter 18:12 on 2013.03.14 Permalink |
  Tags: ,   

  European Union and NATO should not tolerate a member government that violates fundamental democratic principles. Hungary should be asked to change constitutional provisions that are found by the Council of Europe to violate democratic norms; if it refuses, it should be subject to sanctions.

  Editorial, The Washington Post
   
 • Mázsa Péter 13:25 on 2013.03.06 Permalink |
  Tags: ,   

  […] Arie Yom Tov céges adatai közt nem igazán lehet olyan vállalkozást találni, amelyben ne lenne valamilyen offshore-gyanús szál. A vállalkozások nagy részében ráadásul gyakran ugyanazokkal a partnerekkel találkozhatunk, egy Szokolyára települt céget leszámítva pedig minden a Hűvösvölgyi út 36. alatti Jázmin irodaházba van bejelentve. További érdekesség, hogy a Quality Financial Kft., illetve az azonos nevű zártkörű, nevadai főrészvényessel rendelkező részvénytársaság és azok tavaly ősszel kiszállt külföldi tagjainak jogi képviselője az LMP-s Schiffer András ügyvédi irodája, a Kft. optenes cégadatai között pedig Yom Tov kézbesítési megbízottjaként maga a politikus van megnevezve. […]

  Roskadozó világörökség – offshore cég fogságában az Andrássy úti palota, atlatszo.hu
   
  • admin 15:14 on 2013.03.06 Permalink | Log in to Reply

   Hajnal Zoltán és?
   24 minutes ago · Like

   Mázsa Péter semmi, csak magamban motyogok
   3 minutes ago · Like · 1

   Hajnal Zoltán előfordul… rá se ránts.
   2 minutes ago · Like · 1

 • Mázsa Péter 18:19 on 2013.02.19 Permalink |
  Tags: , , ,   

  […] Mindezek a tényezők – az idő, a tér, a pénz és a jövő, vagy amit nem is említettünk: a tartalom – jelenleg mellékesek. Ami fontos, az a szilárd akarat, amely tántoríthatatlanul halad előre az évtized, vagy az évezred legnagyobb kulturális beruházása felé. Ami megállíthatja, az sem e tényezők közül valamelyik lehet, hanem a jelenlegi rendszer ura, a még nagyobb döntéshozó. Hiszen emlékszünk, hogyan hiúsult meg egy egyszerű miniszterelnöki döntés nyomán a Szépművészeti Múzeum átalakítása. Akkor sem akadt sem indoklás, sem ellenvélemény.

  Mélyi József: Ellenvélemény a Múzeumi Negyed ügyében
   
 • Mázsa Péter 20:45 on 2013.02.11 Permalink |
  Tags: , ,   

  az egyes alapvető jogok korlátozhatóságánál is új helyzetet teremtett az Alaptörvény, mert a régi Alkotmánytól eltérően az alapvető jogok egyéneknek biztosításánál generális módon a közösségbe illesztett individuumokból indul ki. Ezt az Alaptörvény Nemzeti Hitvallás című részének több deklarációja rögzíti, melyek az R) cikk (3) bekezdése alapján az egész Alaptörvény értelmezési alapját jelentik: “Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.” Ugyanígy bukkan ez fel a következő deklarációkban: “Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet […]”. “Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.” De ugyanígy az egész Alaptörvény és az ezen nyugvó jogrendszer céljának a nemzeti közösség fennmaradását deklarálja a következő tézis: “Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.” Végül a Hitvallás záró deklarációja az egyes polgárok nemzeti közösségbe befogott létezésén és országos rendjén alapuló nemzeti együttműködést emeli a középpontba: “Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk.” A Hitvallás e deklarációinak következményeit levonva az Alaptörvény Alapvetés című részének az O) cikke pedig az egyes alapvető jogok gyakorlását generális módon az egyén képességei és tehetsége szerinti közösségi feladatokhoz hozzájárulás kötelezettségéhez köti: “Mindenki felelős önmagáért, képességei és tehetsége szerint köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni.” [189] Az Alaptörvény ezen általános keret megadásával új alapra helyezte az individuumoknak biztosított alapvető jogok tartalmát. Az egyén csak a közösségben élve tud létezni, és ezért egyéni jogai gyakorlásában mindenkor biztosítani kell önmaga kiteljesítésén túl a közössége, nemzete fennmaradását is. Ki kell emelni, hogy ezzel a keretbe illesztéssel tulajdonképpen az egész eddigi, alapjogokra vonatkozó alkotmánybírósági gyakorlat és érvelési rendszer, mely a régi Alkotmány e keretet nélkülöző szabályozásán nyugszik, sok szempontból újragondolást tesz szükségessé a mostani határozataink meghozatalánál. Ez a változtatás azt vonja szükségszerűen maga után, hogy minden, korábbi alkotmánybírósági határozatból átvétel előtt le kell futtatni az új mérce szempontjából az érvelés menetét, hogy tarthatók-e az individuumok közösséghez kötése és az O) cikk fényében az egyes alapjogok tekintetében a régi korlátozási tesztek. […] ez a többségi határozat így nem az Alaptörvény alapján, hanem a már nem hatályos Alkotmány talaján állva született meg. Ezt nem lehet elfogadni, mert az Alkotmánybíróságnak az Alaptörvényt kell védenie, és ennek alapján kell meghoznia határozatait. [190] A mostani határozatot illetően tehát ki kell jelenteni, hogy az e határozatot meghozó többség döntése a választási regisztrációt alaptörvény-ellenesnek minősítéséről azért sem fogadható el, mert az nem is érinti az alapvető jogok új elvi keretét az Alaptörvényben, és tévesen felteszi, hogy a régi Alkotmányhoz képest az semmilyen változást nem hozott e téren.

  Dr. Pokol Béla alkotmánybíró különvéleménye a választási eljárásról szóló törvény tárgyában előterjesztett előzetes normakontroll ügyében
   
 • Mázsa Péter 10:20 on 2013.02.08 Permalink |
  Tags: , ,   

  […] megkockáztatom, hogy a Fidesz az elmúlt 15 évben mindvégig par excellence fasiszta párt volt […]

  Kálmán László: A fasizmus legújabb történetéből
   
 • Mázsa Péter 20:56 on 2013.02.05 Permalink |
  Tags: , , , , , ,   

  The fragmented official opposition, mainly comprised of colourless liberals and social democrats, finds itself dancing a death tango with the combined, increasingly powerful forces of the right, and each year sees the couple move closer to the brink of an as-yet unknown abyss.

  Carl Rowlands, Guardian: “Hungary’s rabid right is taking the country to a political abyss – The left has found no response to the right’s attacks on Gypsies, its virulent antisemitism and its xenophobic Christian nationalism”
   
 • Mázsa Péter 13:16 on 2013.01.20 Permalink |
  Tags: , ,   

  …, és a medve nem játék. / …, and the bear is not a toy.

  Kelemen Anna kiegészítése a Belorusz közmondáshoz amexrap.org/fal/farkas-nem-pasztor-kecske-nem-kertesz Belorussian proverb amended by Anna Kelemen
   
 • Mázsa Péter 13:02 on 2013.01.20 Permalink |
  Tags: ,   

  A farkas nem pásztor, a kecske nem kertész. / The wolf is no[t a] shepherd, the goat is no[t a] gardener.

  Belorusz közmondás / Belorussian proverb via Daniel A. Nagy
   
 • Mázsa Péter 11:35 on 2013.01.09 Permalink |
  Tags: ,   

  Én azért költöztem a Kazinczy utcába, hogy ha úri kedvem úgy diktálja (mert az enyém szokta úgy diktálni), akár éjjel egykor is átmehessek valahová meginni egy pohár bort és elszívni egy cigit. Most az lesz, hogy már egyiket sem lehet. Legközelebb majd a Balatont csapolják le, mert túl sok a strandoló.

  Kelemen Anna, közvetlenül a Szimpla kert mellett
   
 • Mázsa Péter 10:59 on 2013.01.03 Permalink |
  Tags: , ,   

  Az feltűnt valakinek, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrehozásával és a felsőoktatásban a kancellári rendszer bevezetésével az ország össze kollégiumának nyári hasznosítása központi állami ellenőrzés alá kerül? Hogy ezzel megnyílik az út egy (néhány) kedvezményezett cég általi országos lenyúlások előtt? (“Szakszerű és hatékony vagyongazdálkodás”, ahogy a kormányrendelet mondja.)

  Kapitalizmus
   
  • admin 16:45 on 2013.01.03 Permalink | Log in to Reply

   Lajos Kováts már az elején. Az iskolai étkeztetés, takarítás, karbantartás, mind fincsi falatok
   27 minutes ago · Like · 1

 • Mázsa Péter 00:33 on 2013.01.02 Permalink |
  Tags: , , , ,   

  Körülbelül 200 000 hivatalnok, közszolga, köztük mintegy 20 000 csendőr, több ezer rendőr, orvosok, bábák, leventeoktatók, tanárok, katonák stb. vettek részt csak 1944-ben a zsidók totális jogfosztásában, kirablásában, gettókba, gyűjtőtáborokba terelésében, majd deportálásuk megszervezésében és lebonyolításában. […] Kényelmes, sőt talán sokak számára még megnyugtató, önbizalmat erősítő is lehetne, ha igaz lenne, hogy a magyar nép, a magyar társadalom mindenkor ártatlan áldozat volt csak. Soha, senki ne is említse a zsidókat és a zsidókat menteni próbálókat is feljelentőket, a zsidók vagyonán osztozókat, azokat a tízezreket, akik a még csak a gettókban lévő, deportálásukra váró embertársaik üressé vált, üressé tett lakásait kiigényelték. A magyar nép ártatlan, mindenről az idegen megszállók (tatárok, törökök, osztrákok, németek, végül az oroszok) tehetnek, akiket, hogy az 1944–1945-ös sorsfordító éveknél maradjunk, csak egy maroknyi nyilas szolgált lelkesen. A nyilasok rendszerük bukása után gyorsan „átöltöznek”, belőlük lesznek a leglelkesebb kommunista kollaboránsok, szól a régi-új „narratíva”. […] a Terror Háza Múzeum állandó kiállításán a német megszállás után (201. sz. terem) időben és térben nagyon közel (202. sz. terem) a nyilasok kezdik a Dunába lőni a zsidókat, és említés nélkül maradnak a zsidótörvények, az 1941-es kamenyec-podolszkiji deportálás és mészárlás, valamint a Sztójay-kormány időszaka […] A posztkommunista jobboldal [..] felmentve […] érezte magát a Horthy-rendszer egészének (ön)kritikus vizsgálata alól. Szerintük csak a nyilasok kollaboráltak a nácikkal, Horthy hős országgyarapító, aki, ameddig hatalmon volt, keményen fellépett a nyilasokkal szemben, és 1944-ben, amikor végre megtudta, hogy hová és főleg miért viszik el a zsidókat, azonnal a hadseregét vetette be a még nem deportált (fővárosi) zsidók megmentése érdekében. Szó se essék a zsidótörvényekről, az elmaradt földreformról, az egész neobarokk, antiszemita politikai kultúráról, a nácik szövetségeseként a Szovjetunió elleni háborúban való részvételről stb., csak arról, hogy mindenről a „barna inges kommunisták”, a Szálasi vezette nyilaskeresztes csőcselék tehet.

  Karsai László: Szálasi Ferenc, a tökéletes bűnbak
   
  • admin 11:35 on 2013.01.02 Permalink | Log in to Reply

   Tibor Ritz “A jövő záloga a múlttal való objektív szembenézés” nem tudom ki mondta, de jól mondta, mert ez kegyetlenül nehéz dolog.
   4 minutes ago · Like · 1

  • admin 13:38 on 2013.01.02 Permalink | Log in to Reply

   Mázsa Péter Áron (Terror Háza): erre válaszoltatok / tudtok válaszolni?

 • admin 16:25 on 2012.12.31 Permalink |
  Tags: , ,   

  Magyarország polgárai összességében ma annak megfelelően alkotnak véleményt az elit teljesítményéről, hogy az ország kormányzásában, a politikai elit megszervezésében sikeres volt-e vagy sem. Amikor példának okáért a neoliberális elit leszerepelt Magyarországon, akkor ez nem feltétlenül azért következett be, mert a neoliberális szellemi forrásokból táplálkozó kulturális alkotások értéke hirtelen hanyatlott volna. Lehet, hogy ilyen is bekövetkezett. De hogy a közvélemény nem ezért tekinti a magyar neoliberális elitet bukottnak, az egészen bizonyos. Pusztán arról van szó, hogy a neoliberális elit által kínált minták és értékek kudarcba vezették Magyarországot, sikertelenséget hoztak a gazdaságban és a közélet számos területén, vagyis a neoliberális elit és az általuk támogatott politikai közösség együttesen felelősek a kudarcért, és így az egyik magával rántotta a másikat. A “mainstream” értelmiség szellemi teljesítményének megítélése tehát bizonyos mértékig azon múlik, és még évtizedeken keresztül azon fog múlni, hogy az általa képviselt értékek nevében szerveződő politikai közösség és kormányzás sikerrel jár-e vagy sem. Azt gondolom, hogy ezzel a felismeréssel érkeztünk most el egy korszak végéhez. Ennek a tapasztalatnak a legfontosabb tanulsága, és ezt a lehető legkomolyabban kell érteni, hogy ez a mi esetünkben sem lesz másként. Egyszerre fogunk vizsgázni, ha úgy tetszik. Egy lehetséges kurzusváltás esetén ugyanis – amennyiben az új kormányzat részben vagy egészben más szellemi alapokon kívánja megszervezni a magyar közösség életét – mind a kormány, mind a támogató elit kulturális teljesítményét annak alapján fogja megítélni a magyar közvélemény egy tekintélyes része, hogy az ezeken az alapokon felépülő kormányzás sikeressé teszi-e Magyar­országot vagy sem. Ha igen, akkor ennek a szellemi közösségnek a teljesítménye fel fog értékelődni a közvélemény szemében. Természetesen tisztában kell lenni azzal, hogy ez sem egy objektív mérce, hanem az emberek értékítélete. Az ő szemükben a polgári és keresztény szellemi gyökérzetű Magyarország és az azt megfogalmazók attól függően lesznek sikeresek vagy sikertelenek, hogy az országot sikeressé vagy sikertelenné tették-e.

  Orbán Viktor, Kötcse, 2009 szeptember 5.
   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Get Adobe Flash player