1.11 Közmunka

Egymillió munkahely megteremtéséhez olyan változásokat kell elindítani az intézményrendszerekben és a társadalomban, amelyek szinergiát képeznek és képesek az egyes programok erejét megtartani és felerősíteni. Együtt kell kezelni a társadalmi-gazdasági defektusokat, miközben olyan változásokat kell eszközölni, amely megteremti az alapjait a vidék felemelkedésének.

A vidéken élőket – különösen a vállalkozásokat – segíteni kell, hogy munkahelyeket tudjanak teremteni. Nagyon fontos, hogy olyan módon fektessék be a tőkét, hogy a tőkebefektetés termőre fordulhasson, képes legyen az önfenntartásra, ez hosszú távon is munkahelyeket generál. A beavatkozás során hasznosítani kell a meglévő támogatási csatornákat azzal, hogy a forráskombinálással szinergiát lehet elérni, mint például az EU-forrásokat kombinálni a közmunkaprogrammal (közcélú munka is), valamint azzal, hogy önfenntartó projektekbe kell fektetni a rendelkezésre álló forrást.

[37. oldal:]

A forráskombináláshoz nem nélkülözhető az integrált gondolkodás, a befektetési döntések egymásra építése, a térség adottságainak kihasználása.
A mezőgazdaság területén segíteni kell a vállalkozásokat abban, hogy az értékesítési láncba bekapcsolódjanak, valamint a feldolgozóipar is rájuk épülhessen. Az iparfejlesztés alapja a megfelelő infrastruktúra kialakítása: alapvetően az adott térség erőforrásaira, versenyelőnyeire építkezve lehet fejleszteni az adott térségben található vállalkozásokat (pl. a mezőgazdaságra épített feldolgozóipar vagy borút: turizmus és mezőgazdaság összekapcsolása). A turizmusban olyan horizontális szolgáltatási láncokat kell kialakítani, amely segítségével több vendégéjszakát töltenek el a turisták az adott településen illetve térségben.

Közmunka keretében lehetőségeket kell biztosítani a romáknak valamint a szakképzetlen munkavállalóknak az építőiparban, a mezőgazdaságban. A közmunkák révén széles tömegek megmozgatása lehetséges olyan célok érdekében, ami által új érték keletkezik (pl. gátépítés, erdőtelepítés, önkormányzati bérlakásépítés).